Siirry sisältöön

Tampereella hoiva-alalle etsitään tekijöitä työkokeilun kautta

Julkaistu 16.12.2020 10.38

Nuori ja vanha ihminen istuvat, nuori pitää vanhusta kädestä. Teksti: Sote-alalle tarvitaan useita reittejä.

Rekrytoiva työkokeilu tarjoaa hoivatyöstä kiinnostuneille uuden reitin työelämään. Samalla sote-alan yritykset saavat tilaisuuden tutustua mahdollisiin uusiin työntekijöihin. Alalla tarvitaan kipeästi lisää tekijöitä.

Tampereella aloitettiin syksyllä rekrytoiva hoiva-alan työkokeilupilotti. Tavoitteena on saada hoiva-alasta kiinnostuneita työllistymään kokeilujaksojen jälkeen yrityksiin tai solmimaan yritykseen oppisopimuksen ja aloittamaan samalla hoiva-avustajan tai lähihoitajan opinnot. Pilotissa voimansa ovat yhdistäneet Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Silta-Valmennusyhdistyksen Ilona-hanke sekä paikalliset sote-alan yritykset. Myös TE-palvelut on ollut mukana yhteistyössä.

Syksyn aikana yrityksissä on aloittanut kolme työkokeiluryhmää, joista ensimmäinen on tullut jo päätökseensä. Ryhmän kestoksi oli suunniteltu kuusi kuukautta, mutta kaikki osallistujat löysivät jatkopolun jo kolmen kuukauden jälkeen. Viiden hengen ryhmästä kaksi lähti opiskelemaan alan koulutukseen, yksi solmi oppisopimuksen yritykseen, jossa oli työkokeilussa, ja yksi työllistyi toiseen sote-alan yritykseen. Toisessa työkokeiluryhmässä yritys halusi solmia oppisopimuksen kahden työkokeilijan kanssa jo ensimmäisen kuukauden jälkeen.

Sote-alalle täytyy olla useita reittejä. Ihmisille tulisi saada välitettyä paremmin tietoa siitä, että ammatin voi hankkia myös lyhyellä koulutuksella. Hoiva-avustajakoulutus on hyvä portti eteenpäin. Sen jälkeen voi lähteä lähihoitajakoulutukseen ja edelleen vaikka sairaanhoitajakoulutukseen, huomauttaa valmentaja Marjo Kosunen Ilona-hankkeesta.

Pilotissa työkokeilijoille on järjestetty valmennusryhmiä, jotka tarjoavat valmennus- ja vertaistukea ja tukevat näin työkokeilijoita sekä työkokeilun etenemistä. Työkokeilijoiden ryhmä- ja yksilövalmennuksesta vastaa Ilona-hanke.

Asiakkaat ovat kokeneet valmennusryhmät todella tärkeiksi. Siellä heidän on mahdollista jakaa omia kokemuksiaan työkokeilijan roolista sekä tehtävistä, onnistumisista ja haasteista. Yleensä kokemukset ovat todella samankaltaisia, Kosunen kertoo.

Yrityksille työkokeilijoiden ottaminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Heitä autetaan esimerkiksi työkokeiluun liittyvissä paperitöissä, ja valmennusryhmät keventävät työpaikkaohjaajien perehdytystyötä.

Rekrytoiva työkokeilu kiinnostaa yrityksiä

Tamperelaiset sote-alan yritykset ovat lähteneet innokkaasti rekrytoiviin työkokeiluihin mukaan.

Monilla yrityksillä on ollut positiivisia kokemuksia aiemmista työkokeiluista. He ovat nähneet, millaisia timantteja sieltä parhaimmillaan löytyy, Marjo Kosunen kertoo.

Toisena syynä suosioon on se, että hoiva-ala kaipaa kipeästi työntekijöitä. Työllisyys- ja kasvupalvelujen yrityskoordinaattori Ulla Lukkari kertoo hoiva-alan työvoimapulan olevan järkyttävä jo nyt.

Rekrytoiva työkokeilu on yrityksille yksi, joskin vähän hitaampi, väylä saada työntekijöitä. Työkokeilun kautta saadut työntekijät saattavat olla usein sitoutuneempaa porukkaa kuin perinteisen rekrytoinnin kautta tulleet, koska ovat ikään kuin kasvaneet talon tavoille, Ulla Lukkari kertoo.

Lukkari toivoo, että yritysten kiinnostus hoiva-alan rekrytoivaa työkokeilua kohtaan osoittaisi oppilaitoksillekin, että hoiva-avustajia todella kannattaa kouluttaa. Ammattitaitoisten hoiva-avustajien tarve tulee vain kasvamaan, koska uudistetussa vanhuspalvelulaissa hoitajamitoitus on aiempaa suurempi. Rekrytoiva työkokeilu on oppilaitoksille myös polku saada uusia opiskelijoita, kun ihmiset innostuvat opiskelemaan alaa kokeilun myötä.

Seuraavaksi rekrytoivaa työkokeilua on suunniteltu testattavan ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöalalla. Toive on tullut hoiva-alan yrityksiltä, jotka tarvitsevat tekijöitä myös siisteys- ja keittiöpuolelle.

Toiveena on, että saisimme muokattua rekrytoivasta työkokeilusta pysyvän mallin, jota asiakkaat voivat hyödyntää alaan tutustuessaan. Tavoitteena on myös, että mallin myötä opinnollistaminen tulisi eri aloilla tutuksi rutiiniksi, Lukkari kertoo.

Lukkari ja Kosunen kiittelevät työllisyys- ja kasvupalvelujen sekä Ilona-hankkeen yhteistyötä puolin ja toisin.

Yhteistyö on toiminut mielettömän hienosti. Olemme saaneet yhdessä pengottua ratkaisuja ongelmiin. Tällaisiin projekteihin tarvitaan aina useampi toimija, Kosunen kertoo.

Lisätietoja:
Yrityskoordinaattori Ulla Lukkari
041 7300 515
[email protected]

Ilona-hankkeen projektityöntekijä/valmentaja Marjo Kosunen
050 4727 840
[email protected]


Teksti Emilia Aakko