Siirry sisältöön

Innovatiivisia toimintamalleja sekä yrityksille että kansainvälisille osaajille

Julkaistu 5.11.2020 8.48

International Business Powered by Talents (IBPT) -hankkeen 1.3.2018 - 30.4.2020 tavoitteena oli edesauttaa pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä vahvistamalla yritysten edellytyksiä tunnistaa kansainvälisen osaamisen merkitys tulevaisuuden kilpailutekijänä. Hankkeessa keskityttiin yrityksille ja kansainvälisille osaajille tarkoitettujen palvelujen kehittämiseen kokeilemalla erilaisia yhteisiä projektimalleja.

"Kahdessa vuodessa saimme paljon tietotaitoa siihen, miten voimme tukea yritysten kansainvälistymistä kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinnin kautta. Sen avulla liiketoiminta voi todellakin saavuttaa uusia ulottuvuuksia kansainvälisillä markkinoilla", kertoo hankkeen projektipäällikkö Mervi Alho.

Yhteiskehittäminen yhdistää yrityksiä, yrityspalveluorganisaatioita ja kansainvälisiä osaajia

Kasvua hakevien yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteistyötä toteutettiin Growthbuilders-ohjelmassa. Kuukauden mittaisissa yhteiskehittämisprojekteissa osaajatiimit kehittivät yhdessä yritysten kanssa kansainvälistymistä tukevia ideoita ja ratkaisuja. Lisäksi osallistujat jakoivat tietoa ja kokemuksia kotimaidensa liiketoimintaympäristöstä ja kulttuurista. Ohjelmaan osallistui 28 kansainvälistä osaajaa ja 16 suomalaista yritystä.

Usea työnantaja sai niin paljon lisähyötyä liiketoimintaansa projektiin osallistuneilta asiantuntijoilta, että he joko työllistivät tai osoittivat kiinnostusta kansainvälisen osaajan työllistämiseen projektien jälkeen. Kansainväliset osallistujat taas saivat käytännön kokemusta suomalaisesta yrityselämästä. Kaksi toimintaan osallistunutta kansainvälistä osaajaa perustivatkin omat yritykset projektien jälkeen.

Lisäksi hankkeessa toteutettiin kansainvälistymiseen liittyviä webinaareja yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteistyönä. Webinaareissa esiteltiin toteutettuja markkinatutkimuksia ja niissä tehtyjä löydöksiä, kuten kilpailutilanteen luonnetta, sopivia jakelukanavia sekä saavutettuja kontakteja kyseisessä kohdemaassa. Osaajien koulutustausta sekä kieli- ja kulttuurituntemus olivat suuressa roolissa tutkimusten onnistumisessa. Yhteistyö yritysten ja osaajien välillä synnytti uusia ideoita, näkökulmia ja särmää yritysten liiketoimintaan.

"Toivon yritysten ymmärtävän yhä enemmän tuttujen ja turvallisten verkostojen ulkopuolelta löytyvän potentiaalin. Kansainvälistä työnhakijaa motivoituneempaa ja työllistymishaluisempaa osaajakuntaa on vaikea löytää. Heillä on erittäin kova halu menestyä, ja näyttää, että he osaavat. Kansainvälisen osaajan rekrytoinnissa merkittävänä bonuksena yritys saa osaajan kulttuurituntemuksen ja kielitaidon, joka avaa uusia mahdollisuuksia kansainvälistyvälle yritykselle. Hankkeen aikana myös huomattiin, että motivaation ja kovan luokan osaamisen lisäksi kansainvälisillä osaajilla on paljon uusia ideoita ja innovatiivisia näkemyksiä yritysten kasvun tueksi sekä Suomen markkinoilla että ulkomailla", hankkeen tuloksiin tyytyväinen Alho kuvailee.

Digiratkaisuista apua rekrytoinnin haasteisiin

IBPT-hankkeessa testattiin myös digitaalisia yrityspalveluja, joiden sisällön luomisessa kansainväliset osaajat olivat mukana. Yrityksiä haastettiin käyttämään moderneja rekrytoinnin väyliä perinteisten verkostojen sijaan.

Hankkeessa kehitetyn Talent CV Gallerian (www.talent-cv-gallery.com) välityksellä yritys voi rekrytoida juuri sen työntekijän, joka on nimenomaan yrityksen toiminnan kannalta paras. Talent CV Galleria on rekrytointisivusto, josta löytyy erinomaisen koulutuksen, työkokemuksen ja kulttuurituntemuksen omaavia kielitaitoisia työntekijöitä. Yritys voi etsiä sopivan työntekijän suoraan galleriasta tai julkaista sivustolla avoimen työpaikan. Gallerian match-toiminto etsii halutessa automaattisesti yrityksen työpaikkaan sopivia työntekijöitä haastateltavaksi. Usealta Gallerian työnhakijalta löytyy osaamista, jota on vaikea muualta Suomesta löytää!


Teksti Tiia Heikkilä ja Mervi Alho

Kuvat Mirella Mellonmaa