Siirry sisältöön

Target – kotoutumista ja osallisuutta vahvistamassa

Julkaistu 10.9.2020 10.38

Target –tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta
-hanke on Tampereella vuosien 2018–2020 aikana Opetushallituksen rahoittamana toteutettu verkostoyhteistyöhanke. Hanketoimijoina ovat olleet Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen Aikuislukio, Tampereen kaupungin työllisyys-ja kasvupalvelut, Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö/ maahanmuuttajapalvelut, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Ahjolan kansalaisopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Silta-Valmennusyhdistys ry.

Hankkeen toimintoja on kehitetty ja toteutettu erityisesti heikommassa asemassa oleville maahan muuttaneille. Toimintoja suunnattiin opiskelijoille, työnhakijoille, kotivanhemmille, osatyökykyisille ja työnhaun ulkopuolella oleville kuntalaisille ja turvapaikanhakijoille. Kaikille heille, jotka tarvitsevat erityistä tukea arjessaan, opinnoissaan ja jatkopolkujen suunnittelussa. Tuen tarvitsijoita oli paljon ja he olivat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Hankkeen keskeisenä punaisena lankana ja tärkeänä onnistumisena on ollut moniammatillinen verkostoyhteistyö. Verkostossa on jaettu tietoa, kokemuksia ja ammatillista osaamista haastavissa ohjaustilanteissa. Verkoston avulla on luotu uudenlaisia yhteistyönmuotoja ja toimintamalleja ohjauksen tueksi. Hankkeessa huomattiin, että erityinen tuki ja moniammatillinen verkostoyhteistyö kuuluvat tiiviisti yhteen.

Hankkeessa kehitettiin paljon uutta

Osaamisen tunnistaminen, sen kartoittaminen ja näkyväksi tekeminen ovat ajankohtainen ja tärkeä teema, ja osaamisen kartoitus ja sen kehittäminen ovat olleet tärkeänä osana hanketoimintaa. Hankkeessa luotiin ammatillisen osaamiskartoituksen malli rakennusalalle ja mm. käsityöpajalla osaamista tehtiin näkyväksi eri menetelmien avulla.

Erilaisten tuki- ja ohjaustoimintojen kehittäminen synnytti useita eri tukitoimintoja oppilaitoksiin, minkä lisäksi osallisuutta vahvistavana toimintana käynnistettiin tutor- ja mentorointitoimintaa. Työpajaympäristössä pilotoitiin arjenhallinnan ja toimintakyvyn tueksi toimintakyvyn arviontijaksoa sekä kuntouttavana työtoimintana ryhmiä, joka tukivat hyvinvointia, kielenoppimista ja opinnollistamista. Palvelurakenteen mallintamisen osalta hankkeessa kehitettiin malli työnhaunulkopuolisten asiakkaiden alkukartoittamiselle ja kotoutumissuunnitelman laadinnalle kunnassa.

Target jatkuu vuoden 2020 loppuun

Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Lue lisää hankkeen hyvistä käytännöistä sekä hankeverkoston kokemuksista julkaisusta: Ulkoinen linkkiTarget - sähköinen julkaisu

Lisätietoja antaa:
projektipäällikkö Anna Korhonen, [email protected]