Siirry sisältöön

Kouluterveydenhuollon tiedote oppilaille ja huoltajille 2020-2021

Julkaistu 11.8.2020 14.36

Uuden lukuvuoden käynnistyessä kerromme tällä tiedotteella kouluterveydenhuollon palveluista ja käytännöistä. Toimimme yhteistyössä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa osana koulun opiskeluhuoltoa tehden yksilöllistä ja yhteisöllistä työtä. Kouluterveydenhuollon sisältöä ohjaavat mm. terveydenhuoltolaki, valtioneuvoston asetus sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

Terveystarkastukset ja avoimet vastaanotot

Vuosittaisissa terveystarkastuksissa huomioidaan oppilaiden ja perheiden yksilölliset terveyden edistämisen tarpeet ja pyritään löytämään oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä uhkaavat tekijät. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Oppilaat voivat tulla avoimelle vastaanotolle aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista koulukohtaisesti sovittujen vastaanottoaikojen mukaan. Oppilasmäärältään pienimmissä kouluissa terveydenhoitaja ei ole joka päivä paikalla, mutta terveydenhoitajalle voi jättää yhteydenottopyynnön puhelimitse tai Wilma-järjestelmän kautta.

Rokotukset

Kouluterveydenhuollossa jatketaan perus- ja tehosterokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. HPV-rokotukset laajenevat koskemaan myös poikia syksyllä 2020. Rokotusten käynnistyessä HPV-rokotusta tarjotaan kaikille 5.-9. luokan pojille (alkaen 2005 syntyneistä). Lisätietoja: Ulkoinen linkkihttps://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/kansallinen-rokotusohjelma/rokotusohjelma-lapsille-ja-aikuisille.

Koulutapaturmat ja äkillinen sairastuminen

Koulutapaturman sattuessa tai kun oppilas sairastuu koulupäivän aikana äkillisesti, ensisijaisesti opettaja ohjaa oppilaan kotiin tai jatkohoitoon. Mikäli huoltajan työnantaja edellyttää äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoa varten todistusta terveydenhuollosta (alle 10-vuotiaalle oppilaalle, kuntatyönantaja: alle 12 v.), vanhempi saa todistuksen terveydenhoitajalta puhelinkeskustelun perusteella. Jos oppilas tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen arviota äkillisesti sairastuttuaan, otetaan yhteys terveyspalveluiden neuvontaan ja ajanvaraukseen (puh. 03 10023 joka päivä klo 7-22, yöaikana yhteys Acutaan). Koronapandemian aikana on erityisen tarkoin huolehdittava, että sairaana (erityisesti hengitystieoireet) ei tulla kouluun.

Ajoterveys ja ammatinvalinta

8. luokan lääkärin terveystarkastuksessa kartoitetaan, onko nuorella ajokykyyn tai ammatinvalintaan vaikuttavia pitkäaikaissairauksia, mutta kouluterveydenhuollossa ei laadita ajoterveyteen liittyviä todistuksia. Tarvittaessa todistusta voi tiedustella esimerkiksi ajokykyyn vaikuttavaa pitkäaikaissairautta hoitavalta taholta.

Millaisissa asioissa yhteys kouluterveydenhoitajaan?

- vuosittainen terveystarkastus (kutsutaan)
- kun on ravitsemukseen, syömiseen, lepoon, uneen ja/tai liikuntaan liittyviä kysymyksiä tai huolta
- kun oppilas haluaa keskustella kasvamisesta, murrosiästä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta tai ehkäisystä
- kun herää kysymyksiä tai huolta päihteiden käyttöön liittyen
- kun stressi, masennusoireet tai jaksaminen huolestuttavat
- kun oppilas kaipaa opastusta terveyspalvelujen käytöstä
- kun vanhemmuuden tai perheen hyvinvoinnin kysymykset askarruttavat
- muissa mieltä painavissa asioissa

Millaisissa asioissa koululääkärille?

- laaja terveystarkastus kaikille oppilaille 1., 5. ja 8. luokilla
- tarpeen mukaiset lisä- ja seurantakäynnit esim. kouluterveydenhoitajan tarkastuksissa esiin nousseiden asioiden vuoksi
- koulunkäyntiin vaikuttavien terveysongelmien selvittely, kun tarvitaan lääketieteen asiantuntemusta fyysiseen ja psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvien pulmien jatkoselvittelyssä
- koulunkäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot

Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Millaisissa asioissa yhteys omalle terveysasemalle tai terveyspalveluiden neuvontaan?

- äkilliset sairaudet (esim. korva- ja silmätulehdukset, koronavirusinfektioepäily)
- pitkäaikaissairauksien selvittely ja seuranta
- vapaa-ajan tapaturmat ja tapaturmien jatkohoito
- liikuntaharrastuksiin liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön oireet

Kouluruokailun tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, kehitystä sekä hyviä ruokatottumuksia. Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisen vakaumuksen edellyttämä ruokavalio. Huoltajan vastuulla on erityisruokavaliotietojen ajan tasalla pitäminen lukuvuoden aikana. Huoltajat toimittavat erityisruokavaliolomakkeet koulun keittiölle. Koulua vaihdettaessa huoltajat hakevat voimassa olevan todistuksen keittiöltä ja toimittavat sen uuden koulun keittiölle. Kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa keskustellaan mahdollisista ruokavaliorajoituksista ja niiden muutoksista. Tarvittaessa oppilas perheineen ohjataan ottamaan yhteyttä hoitavalle taholle. Allergiaruokavaliosta todistuksen voi kirjoittaa lääkäri tai ravitsemusterapeutti. Nämä todistukset kirjoitetaan määräajaksi.
Lisätietoja: https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/erityisruokavaliot.html.

Kouluterveydenhuollossa on käytössä sähköinen asiointipalvelu, jossa oppilas tai huoltaja voi sähköisesti varata, siirtää ja peruuttaa itse varaamiaan kouluterveydenhuollon vastaanottoaikoja. Sähköisen asioinnin kautta voi varata aikoja terveydenhoitajan terveystarkastuksiin. Kun aikoja oppilaan luokan terveystarkastuksiin on varattavissa, kouluterveydenhoitaja viestii tästä huoltajalle Wilman välityksellä.

Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot ja koulukohtaiset vastaanottoajat löytyvät koulujen kotisivuilta:

https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/koulut.html

Lisätietoja kouluterveydenhuollosta: www.tampere.fi/kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon instagram: @kouluterkattampere

Hyvää alkavaa lukuvuotta!

Tampere 3.8.2020

Yhteistyöterveisin,

Tuire Sannisto, ylilääkäri
[email protected]

Leena Vekara, hoitotyön päällikkö
[email protected]