Siirry sisältöön

Kysely lastensuojelun perhehoitajien parisuhteen hyvinvoinnista

Julkaistu 8.4.2020 12.27

Pyynnöstä välitämme kutsun osallistua tutkimukseen:

Hyvä lastensuojelun perhehoitaja,

olen opinnäytetyötä tekevä sosionomiopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyöni yhteistyössä Pesäpuu ry:n ja Tampereen kaupungin lastensuojelun sijaishuoltopalveluiden asiakasohjaus Luotsin kanssa. Perhehoitoliitto ry on myös merkittävänä yhteistyökumppanina mukana kyselyn jakelussa ja valmiin opinnäytetyön julkaisussa.

Opinnäytetyöni tarkoituksena on kyselytutkimuksen kautta selvittää minkälaisia ja mistä johtuvia haasteita te lastensuojelun perhehoitajina olette kokeneet parisuhteissanne, mitkä tekijät teidän mielestänne edistäisivät parisuhteittenne hyvinvointia ja minkälaista tukea toivoisitte parisuhteillenne. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten lastensuojelun perhehoitajien parisuhdetta voisi tulevaisuudessa tukea.

Kerään tutkimusaineistoa oheisella kyselylomakkeella ainoastaan sijaisvanhemmilta, jotka elävät parisuhteessa. Pariskuntien toivotaan antavan vastauksensa erikseen. Osallistuminen kyseluun on vapaaehtoista. Vastaamalla kyselyyn voitte tuoda esille näkemystänne ja kokemustanne parisuhteenne hyvinvoinnista sijaisvanhempana. Toivon teidän vastaavaan kyselyyn avoimesti ja rehellisesti huhtikuun loppuun mennessä. Antamianne tietoja käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin, joten kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tähän opinnäytetyöhön ja hävitetään analyysin valmistuttua.

Opinnäytetyöni tullaan julkaisemaan osoitteessa www.theseus.fi. Opinnäytetyötäni ohjaa Tampereen ammattikorkeakoulussa lehtori Anssi-Pekka Udd. Vastaan mielelläni kysymyksiinne, mikäli teillä on kysyttävää opinnäytetyöstäni.

Kyselyyn pääset vastaamaan alla olevan linkin kautta

Vastaaminen vie aikaa n. 15 min.

Lämmin kiitos jo etukäteen vastauksistanne ja voimia tämän poikkeuksellisen kevään haasteisiin!

Yhteistyöterveisin,

Tiina Mäkinen

[email protected]