Siirry sisältöön

Päivitetty tiedote koronaviruksen vaikutuksista sijais- ja tukiperheiden arkeen ja Perhehoito Luotsin toimintaan

Julkaistu 1.4.2020 7.00

Koronapandemia vaikuttaa kaikkien arkeen tällä hetkellä. Perhehoito Luotsissa seurataan koronavirustilannetta jatkuvasti. Alla on koottuna tietoa koronaviruksen vaikutuksista sijais- ja tukiperheiden arkeen ja Perhehoito Luotsin toimintaan. Ohjeistuksemme perustuu sosiaali- ja terveysministeriön, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Tampereen kaupungin pandemia-työryhmän ohjeistuksiin. Ohjeistusta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Luotsin työntekijät ovat sijais- ja tukiperheiden käytettävissä puhelimitse ja etäyhteyden välityksellä. Autamme parhaamme mukaan sijaisperheitä tilanteen aiheuttamissa kysymyksissä! Voit lähettää kysymyksesi myös Luotsin yhteissähköpostiin: luotsi(a)tampere.fi. Ajantasaiset työntekijöiden yhteystiedot löydät nettisivuiltamme: Perhehoito Luotsin yhteystiedot.

Perhehoito Luotsi toivottaa kaikille sijais- ja tukiperheille jaksamista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Pidetään yhdessä huolta lapsista ja toisistamme!

Sijoitetun lapsen kotilomat

Lasten kotilomat voidaan ensisijaisesti sopimuksella pyrkiä siirtämään myöhemmäksi. Yhteydenpitoon kannustetaan muita keinoja käyttäen (esim. videopuhelut). Mikäli sijaisperhettä tai lapsen biologisia vanhempia ei ole asetettu karanteeniin, eikä kenelläkään ole flunssa/hengitystieoireita, ei lapsen tai nuoren kotilomia voida rajoittaa vastentahtoisesti. Tällöin rajoitustoimenpiteiden käyttö arvioidaan yksilökohtaisen harkinnan perusteella ja tarvittaessa tehdään rajoituspäätös. Rajoittaminen on perusteltua, mikäli lapsi kuuluu riskiryhmään tai lapsi on sairas tai joku biologisesta tai sijaisperheestä on sairas. Muutoin lapsen sosiaalityöntekijä arvioi tilannekohtaisesti, onko rajoitukselle perusteita.

Jos sijaisperheessä on muun Luotsi-kunnan kuin Tampereen sijoittama lapsi, noudatetaan sijoittajakunnan ohjeistusta kotilomien suhteen.

Sijoitetun lapsen kaveritapaamiset

Hallituksen ohjeiden mukaisesti myös lasten ja nuorten tulee välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja. Lasten ja nuorten ei pidä hakeutua porukoihin, eikä mennä joukolla pelaamaan tai viettämään aikaa. Sijaisperhe voi kasvatuksellisesti rajoittaa lapsen kaveritapaamisia.

Sijaisperheiden hoitopalkkio

Mikäli sijaisperheen tilanne muuttuu niin, että jompikumpi tai molemmat vanhemmat jäävät kokoaikaisesti hoitamaan sijoitettua lasta kotiin, maksetaan sijaisperheelle kokoaikaista hoitopalkkiota. Etätyön tekemistä ja sen vuoksi kotona olemista ei lasketa kokoaikaiseksi perhehoidoksi. Sijaisperheen tulee olla yhteydessä Perhehoito Luotsiin omaan työntekijäänsä, mikäli sijaisvanhempien työtilanne muuttuu ja oikeuttaa korkeampaan palkkioon.

Sijoitetun lapsen etäopetusvälineet

Mikäli lapsi tarvitsee etäopetukseen tietokoneen tai muun älylaitteen, on sijaisperheen selvitettävä ensisijaisesti lapsen koulusta, onko laite mahdollista lainata etäopetuksen ajaksi.

Neuvottelut, tapaamiset, kotikäynnit

Asiakkaiden ja perheiden tarvitsema tuki järjestetään poikkeustilanteesta huolimatta. Neuvottelut pyritään järjestämään ensisijaisesti etäyhteyksiä hyödyntäen, mutta mikäli tapaaminen tai kotikäynti on välttämätön asian hoitamiseksi, se järjestetään varotoimia noudattaen. Sovittuihin tapaamisiin ei saa tulla, jos on hengitystieinfektion oireita, on tullut ulkomaanmatkalta kahden viikon sisällä tai on määrätty eristykseen tai karanteeniin!

Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaan moniammatilliset palaverit ja verkostokokoontumiset voidaan pitää, mutta suositaan etäyhteyksillä osallistumista. Mahdollisissa livekokoontumisissa huomioidaan osallistujamäärä sekä etäisyyssuositus.

Ei-kiireelliset tapaamiset siirretään eteenpäin.

Työnohjaukset

Sijaisperheiden ryhmätyönohjaukset on peruttu toistaiseksi. Yksilötyönohjausta on mahdollista toteuttaa etäyhteydellä. Työnohjaajat ovat yhteydessä omaan työnohjausryhmäänsä ja sopivat, kuinka etäyhteydellä toteutettava työnohjaus järjestetään.

Mentorointi

Mentorointi toteutetaan puhelimen tai etäyhteyden välityksellä.

Lomitus

Perhehoitajien vapaiden käyttö lomittajien avulla siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhemmäksi tai pitämättömät vapaat korvataan rahana. Niissä tilanteissa, joissa lomittajan käyttö on tarpeen perhehoitajan jaksamisen turvaamiseksi, noudatetaan erityistä varovaisuutta. Lomittajan käyttö on mahdollista, kun kenelläkään perheenjäsenellä ei ole hengitystieinfektion oireita.

Tukiperhetapaamiset

Tukiperhetapaamiset tulee harkita tapauskohtaisesti. Tukiperhetapaamisia ei toteuteta, jos perheissä on hengitystieinfektion oireita tai perheenjäsen/jäseniä on määrätty eristykseen/karanteeniin tai tullut ulkomaanmatkalta. Tukiperheiden toivotaan mahdollisuuksien mukaan pitävän yhteyttä tuettaviin lapsiin puhelimitse tai verkon välityksellä.

Koulutukset ja virkistystapahtumat

Koulutukset ja virkistystapahtumat on peruttu toistaiseksi.

PRIDE-valmennukset

Perhehoito Luotsi on keskeyttänyt toistaiseksi PRIDE-valmennuksien ryhmätapaamiset, kotikäynnit, toimistotapaamiset sekä loppuarviointitapaamiset. Ryhmien PRIDE-valmentajat informoivat ryhmien jatkumisesta. Kartoitamme lisäksi etäyhteysmahdollisuuksia valmennusten jatkamiseksi.

Tukiperheiden valmennukset

Tukiperheiden valmennukset on keskeytetty toistaiseksi. Kevään ryhmämuotoinen tukiperhekoulutus siirretään ja sen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Sijoitusprosessit

Asiakasohjaukseen ja uusiin perhesijoituksiin liittyvät välttämättömät tapaamiset ja kotikäynnit järjestetään poikkeustilanteen ohjeistusta noudattaen tai etäyhteyttä hyödyntäen.

Etäyhteys työntekijöihin

Pyrimme pitämään yhteyttä perheisiin monenlaisia yhteyksiä hyödyntäen. Käytämme yhteydenpitoon esimerkiksi sähköpostia, tekstiviestejä, puheluja, ryhmäpuheluja ja Teams-neuvotteluita.

Muistutamme, että myös etäyhteydellä asioitaessa, on oltava huolellinen salassapitovelvollisuudesta.