Siirry sisältöön

Toimintaohjeita kokelaalle, joka ei pääse osallistumaan ylioppilastutkinnon kokeeseen

Julkaistu 16.3.2020 16.02

- Jos jäät kokeesta pois, saat hylätyn arvosanan, jonka voit uusia kolmen seuraavan tutkintokerran aikana.

- Voit hakea ilmoittautumisen mitätöintiä.

- Jos ylioppilaaksi valmistumisesi on vaarassa, voit hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi. Voit esimerkiksi hakea ylimääräisen kokeen vaihtamista pakolliseksi.

Katso tarkemmat tiedot eri vaihtoehdoista alla.

Miten toimin, jos aion jäädä pois kokeesta tai harkitsen muutosta ilmoittautumiseeni?

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian lukioon, jossa suoritat kokeita. Jos päätös askarruttaa, suunnitelmasta kannattaa keskustella rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa, jotta vaikutukset valmistumiseesi ovat mahdollisimman pieniä. Mahdolliset hakemukset voi tehdä koepäivän jälkeen.

Millä perusteella ilmoittautumisen mitätöintiä ja ilmoittautumistietojen muutosta voi hakea?

Ilmoittautumisen mitätöintiin ja ilmoittautumistietojen muutokseen vaaditaan erityisen painava syy. Koronavirustilanteen laajenemisen perusteella ilmoittautumisen mitätöinti ja muutokset ilmoittautumistietoihin tehdään kevennetyllä menettelyllä kevään 2020 tutkinnon osalta. THL:n, valtioneuvoston ja paikallisten viranomaisten ohjeet edellyttävät kokelailta vastuullista toimintaa koronaviruksen laajenemisen hillitsemiseksi. Koronavirustilanteen takia tehtyihin hakemuksiin ei tässä tilanteessa vaadita lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä. Tämä myös vähentää terveydenhuollon kuormittumista lääkärintodistuspyynnöistä.

Ilmoittautumisen muutos tulee kyseeseen tilanteessa, jossa kokelas ei pääse osallistumaan pakolliseen kokeeseen, johon hän oli ilmoittautunut, ja jokin kokelaan tällä tai aikaisemmalla tutkintokerralla suorittama ylimääräinen koe voidaan vaihtaa pakolliseksi kokeeksi niin, että hän saa tutkintonsa valmiiksi suunnitellun aikataulun mukaan.

Perusteet ilmoittautumisen mitätöintiin tai ilmoittautumistietojen muutokseen:

Seuraavassa on esitetty koronavirustilanteen laajenemisesta johtuvia perusteita, joilla ilmoittautumisen mitätöintiä tai muutosta voi hakea. Hakemukseen tarvittavat liitteet toimitetaan hakemuksen yhteydessä.

- Olet sairaana tai karanteenissa tai testattavana koronaviruksen vuoksi.

- Sinulla on flunssaoireita tai muu lievä sairaus.

- Tarvitset tai läheisesi tarvitsee erityistä suojaa perussairauden takia.

- Olet tulossa ulkomailta tai pitkän etäisyyden päästä kokeeseen.

- Et pysty tai halua osallistua kokeeseen koepäivien aikataulun äkillisen muutoksen tai kuormittavuuden takia.

- muu vastaava tilanteeseen liittyvä syy

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

- lyhyt perustelu koronavirustilanteen vaikutuksesta kokeiden suorittamiseen

- tarvittaessa itse tulostettu ote Kanta-rekisteristä tai aiemmin saatu lääkärintodistus tai karanteenipäätös

- Jos hakemus koskee ilmoittautumistietojen muutosta, hakemukseen liitetään oma selvitys tutkinnon suorittamisen vaiheesta ja tarpeesta valmistua tänä keväänä.

Miten toimitaan, jos kyseessä on kolmas tutkintokertani ja olen poissa pakollisesta kokeesta?

Jos et saavu kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Tämä koskee myös niitä kokelaita, joilla olisi nyt kolmas varsinainen tutkintokerta. Et siis joudu aloittamaan tutkintoa kokonaan alusta.

Miten toimitaan, jos olen poissa pakollisen hylätyn kokeen kolmannesta uusintakerrasta tai muissa tilanteissa, joissa joutuisin aloittamaan tutkinnon alusta?

Voimassa olevien määräysten mukaan joutuisit aloittamaan koko tutkinnon suorittamisen alusta. Lautakunta selvittää kevään aikana eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseen, sillä tilanne voi muodostua yksittäisen kokelaan kannalta kohtuuttomaksi. Toimita lukiolle hakemus ilmoittautumisen mitätöimisestä. Lukio lisää hakemukseen selvityksen tilanteestasi mahdollisen tutkinnon uudelleen aloittamisen kannalta.

Onko minun pakko tehdä hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä?

Ei ole. Jos et tee hakemusta, saat hylätyn arvosanan siitä kokeesta, josta olet poissa. Hylättyä arvosanaa voi uusia syksyllä, jos sinulla on hylätyn arvosanan uusimiskertoja jäljellä. Hylättyä arvosanaa saa uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

Miten haen ilmoittautumisen mitätöintiä tai ilmoittautumistietojen muutosta?

Toimita lukioon tarvittavat tiedot kahden viikon kuluessa koepäivästä, ellei sairastuminen tai koronavirustilanne estä tietojen toimittamista.

nimi

yhteystiedot: postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero

pyydetyt liitteet

tilinumero mahdollista koekohtaisen tutkintomaksun palauttamista varten

Lukion tulee toimittaa hakemukset sähköisen asioinnin kautta Ylioppilastutkintolautakunnalle (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi). koepäivien jälkeen. Tutkinnon valmistumiseen vaikuttavat muutoshakemukset tulee toimittaa 14.4. mennessä, jotta ne ehditään käsitellä ennen tulosten julkaisemista. Muut hakemukset, kuten ilmoittautumisen mitätöinnit, toimitetaan lukion toiminnan ja koronavirustilanteen osalta tarkoituksenmukaisessa aikataulussa.

Milloin saan tiedon päätöksestä hakemukseeni?

Tutkinnon valmistumiseen liittyvät hakemukset pyritään käsittelemään ennen tutkintotulosten valmistumista. Muiden hakemusten käsittely riippuu koronavirustilanteen laajenemisesta ja hakemusten määrästä. Päätös tulee kokelaalle ja lukiolle postitse.

Jos kokelaan ilmoittautuminen kokeeseen mitätöidään, hänelle palautetaan koekohtainen tutkintomaksu. Maksun palautus tapahtuu annettuun tilinumeroon todennäköisesti 3-6 viikon kuluessa päätöksestä.