Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin lukiot siirtyvät etäopetukseen maanantaina 16.3.2020

Julkaistu 14.3.2020 16.49

Hyvät Teklun opiskelijat ja henkilöstö

Tiedoksi myös huoltajille ja ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille

Niin kuin lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonion viestistä luitte, siirrymme Tampereen kaupungin lukioissa etäopetukseen ensi maanantaina 16.3. Näin toimitaan 2.4.asti.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

- Koulu on auki ja osa henkilöstöstä (rehtorit, koulusihteeri, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja psyko-sosiaalinen opiskelijahuolto) on täällä paikan päällä työpaikalla. Myös opettajan voi tavata, jos siitä sopii hänen kanssaan erikseen.

- Opiskleija voi myös noutaa kouluta siellä olevia tavaroitaan.

- Tämän hetkisen tiedon mukaan opiskelijalounasta ei tarjota lukioiden opiskelijoille.

- Ylioppilaskirjoitukset järjestetään ylioppilastutkintolautakunnan antaman muutetun aikataulun mukaan.

- Opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti. Opiskelijat eivät kuitenkaan tule koululle, vaan opiskelevat kotona.

- Jokaisen lukujärjestyksen mukaisen oppitunnin aluksi opettaja ottaa ryhmänsä opiskelijoihin yhteyden Wilman kautta ja ohjeistaa, miten sillä tunnilla edetään. Käytössä on useita opettajan valitsemia opetustapoja ja tehtävätyyppejä. Kullekin tunnille on omat tehtävänsä. Opettaja on opiskelijan tavoitettavissa oppitunnin aikana sähköisten välineiden avulla.

- Lukujärjestystä noudattamalla pystymme kaikki rytmittämään arkemme järkevästi ja opiskelijoiden opinnot etenevät tarkoituksen mukaisella tavalla.

- Erillistä päättöviikkoa ei järjestetä, vaan opetus jatkuu Teklussa 27.3. asti normaalin lukujärjestyksen mukaan. Muutos tulee näkyviin Wilman lukujärjestyksiin.

- Opettajat ilmoittavat kunkin kurssin osalta, miten kurssi arvioidaan.

- Projektiviikon käytännön järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

- Kaikki opiskelijoille ja henkilöstölle tarkoitettu tiedottaminen hoidetaan sähköisesti.

- Opettajat työskentelevät valintansa mukaan joko kotoa tai koululta käsin.

- Opettajakokouksia ja muita palavereja ei pidetä.

- Tarvittaessa rehtori voi kutsua henkilöstöä koululle. Tällaisista tarpeista ilmoitetaan Wilmassa tai sähköpostilla.