Siirry sisältöön

Osken ensimmäinen toimintavuosi

Julkaistu 21.2.2020 13.56

Nainen ja mies katsovat tietokone näyttö.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu saivat vuodelle 2019 erityisavustusta maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena oli saada maahanmuuttajataustaisten henkilöiden siirtyminen työmarkkinoille sujuvammaksi tehokkaiden kielikoulutus- ja tukipalvelujen avulla. Lisäksi tavoitteena oli maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla.

Vuoden 2019 alkupuolella Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Pirkanmaan TE-toimisto ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut lähtivät rakentamaan yhteistä palvelualustaa, jossa kartoitetaan maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden osaamista, järjestetään ohjausta sekä luodaan koulutuspolkuja.

Ohjausta ja valmennusta yhteisellä palvelualustalla

Osaamiskeskustoiminnassa asiakkaiden ohjauksesta ja valmennuksesta vastaavat kaupungin OMA-valmentajat yhteistyössä TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaita ohjataan Osaamiskartoitukseen, jossa selvitetään asiakkaiden osaaminen ja opiskeluvalmiudet. Osaamiskartoituksessa asiakkaat saavat intensiivistä opinto-ohjausta ja heille laaditaan suunnitelma, joka ohjaa työllistymisen edistämistä. Vuonna 2019 toiminnassa oli mukana noin 1000 asiakasta, joita ohjattiin tarpeen mukaisesti eri palveluihin, kuten koulutukseen, työhön, työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö

Osaamiskeskustoiminta perustuu moniammatilliseen ja monialaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Vuonna 2019 toiminnassa oli mukana noin 30 asiantuntijaa: OMA-valmentajia, TE-asiantuntijoita, opinto-ohjaaja, S2-opettajia, ohjaava opettaja, erityisopettaja, työelämämentoreita, digiohjaaja ja sosiaaliohjaaja.

- Tiivis 12 kuukauden mittainen hankeaika haastoi meidät toimimaan ripeästi. Hanke starttasi nopealla aikataululla ja yhteisen toimitilan etsintään ryhdyttiin heti. Syksyllä osaamiskeskus pääsi muuttamaan uusiin toimitiloihin Tampereen keskustaan. Yhteisten tietojärjestelmien rakentaminen vei sekin oman aikansa, kun toiminnassa on mukana edustajia eri organisaatioista, ja asiakastietojen käsittely on tarkasti säädeltyä ja määriteltyä, kertoo projektipäällikkö Iida Ruoranen.

Tampereella Maahanmuuttajien osaamiskeskus toimii jatkossa maahanmuuttaja-asiakkaiden ensisijaisena asiakasohjausväylänä. Samoissa toimitiloissa Rautatienkadulla toimii myös Maahanmuuttajainfo Mainio, joka tarjoaa omakielistä ohjausta ja neuvontaa 18 eri kielellä. Osaamiskeskustoiminnan kehittäminen jatkuu edelleen ja samalla valmistaudumme myös mahdolliseen tulevaan kuntakokeiluun.


Kuvat Laura Vanzo