Siirry sisältöön

Koulujen alkaminen 8.8.2019

Julkaistu 6.8.2019 9.49

Tampereen kaupungin peruskouluissa ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa aloitetaan lukuvuosi torstaina elokuun 8. päivänä 2019.

Koulujen omilla verkkosivuilla ilmoitetaan tarkat aloitusajat. Lisäksi huoltajia tiedotetaan aloitusaikatauluista Helmi-viestillä.

Oppivelvollisten lasten huoltajien tiedoksi

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.

Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Esiopetus

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.
Tampereella esiopetus alkaa torstaina elokuun 8. päivänä 2019 klo 9.

**

Lisätietoja koulun aloituksesta koulujen rehtoreilta.