Hae
Valikko
a a

Pro gradu -tutkielma kirjaston kotipalveluista

Julkaistu 16.2.2017 14.41

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelija Iina Lehtiniemi tutki tammikuussa hyväksytyssä pro gradu -tutkielmassaan Tampereen kaupunginkirjaston kotipalvelua. Tutkielman otsikko tiivistää sen keskeisen tuloksen: Se on niinku mulla ois jouluaatto kerran kuussa : Tampereen kaupunginkirjaston kotipalvelutoiminnan hyödyt ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvoinnille.

Lehtiniemi tutki, mitä hyötyä Tampereen kaupunginkirjaston kotipalvelutoiminnasta on ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvoinnille ja selvitti kotipalvelun ikääntyneiden asiakkaiden lukutottumuksia.

Haastatellut lukivat eniten suomalaista kaunokirjallisuutta sekä tietokirjallisuudesta historiaa ja elämäkertoja. Lukemista pidettiin erittäin tärkeänä, ja se koettiin erottamattomaksi osaksi arkea. Haastatellut kehuivat Tampereen kaupunginkirjaston kotipalvelua, kokivat sen etuisuutena eivätkä halunneet muuttaa sitä. He kokivat, että Tampereen kaupunginkirjaston kotipalvelusta oli hyötyä heidän hyvinvoinnilleen monella eri tavalla: kotipalvelu muun muassa helpotti arkea, virkisti, mahdollisti oman tietotaidon kehittämisen ja antoi autonomian tunteen.

Kirjaston kotipalvelua on tutkittu viime vuosina ilahduttavan paljon. Väestön ikärakenteen muutos, laitoshoidon purkaminen ja uusi lainsäädäntö tekevät kotipalvelusta yhä enemmän kirjaston peruspalvelua.

Iina Lehtiniemen pro gradu -tutkielma


Jaa: