Siirry sisältöön

Erityisluokilla käyvien lasten ja nuorten tulevan kesän hoito

Julkaistu 15.3.2016 8.53

Erityisluokilla käyvien lasten ja nuorten tulevan kesän hoito järjestetään Liisanpuiston koululla, ajalla 6.6.-1.7.2016 ja 18.7.-10.8.2016 klo 7-17.

Huom! Ei hoitoa 4.-15.7.2016

Raholan ja Karosen kouluissa järjestetään omat kerhot ajalla 6.6.-23.6.2016. Raholan ja Karosen kouluilla oleviin kerhoihin ei järjestetä kuljetusta. Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan kaikkien kerhojen kesätoimintaan! Koulujen kehittämispäivä on 10.8.2016 ja silloin suurin osa ohjaajista on omilla kouluillaan suunnittelemassa tulevaa lukuvuotta. Toivomme teidän järjestävän oman lapsenne tai nuorenne hoidon ko. päivänä itse.

Hoidon järjestämisestä vastaa Tampereen kaupungin varhaiskasvatus. Hoito on mahdollista mainittuina aikoina Liisanpuiston koulutalossa klo 7.00 – 17.00 välisenä aikana. Raholan ja Karosen kouluissa päivittäinen toiminta-aika on klo 8-16. Kesäajan työntekijöinä toimivat koulunkäynnin ohjaajat.

Hoito pyritään takaamaan vanhempien työn vuoksi hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Koulunsa lopettavat nuoret (9-luokkalaiset) voivat hakea hoitoa kesä- ja heinäkuulle.

Koulutulokkaiden osalta hoidon järjestelyistä vastaa päiväkoti 10.8.2016 asti.

Kesäajan hoitoa haetaan sähköisesti e-lomakkeella. Hakuaika on 14.-24.3.2016.

Ulkoinen linkkiSähköinen hakemus

Kesäajan hoitomaksu

Hoito on maksutonta kehitysvammaisille lapsille ja nuorille lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan päätöksen 4.12.2008 (§ 163) mukaisesti sen lukuvuoden loppuun, kun lapsi täyttää 16 vuotta. Käytännössä siis 16 –vuotta täyttäneet maksavat elokuun ajan hoidosta. Muiden kuin kehitysvammaisten lasten/nuorten osalta maksu on 7 euroa päivässä tai 140 euroa kuukaudessa (Lanula 6.4.2011, § 61). Lapset ja nuoret saavat kerhopäivän aikana lounaan ja välipalan.

Kesäajan kuljetukset

Päivähoitolain 1 §:n mukaan päivähoidossa olevalle lapselle voidaan järjestää tarpeelliset kuljetukset. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on päättänyt kuljetusperusteista.

Kuljetukset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat huoltajien hakemukseen.

Kuljetus on mahdollista, mikäli matka kodista Liisanpuistoon on yli 3 km. Hakemus on osa kesähoidon sähköistä hakemusta. Kesäajan kuljetukset hoidetaan reittikulje-tuksina. Kuljetusasioista kesän osalta päättää pedagogisen tuen koordinaattori Sari Salomaa-Niemi p. 050 3451168 tai [email protected]

Kesäajan virkistystoiminta

Alla olevasta linkistä/osoitteesta saatte lisätietoja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki Ry:n
kesäajan virkistystoiminnasta.

Ulkoinen linkkiTampereen Kehitysvammaisten Tuki Ry

HUOM! HOITOPAIKAN VARMISTAMISEKSI HAKEMUS ON JÄTETTÄVÄ 24.3.2016 MENNESSÄ!

Yhteistyöterveisin,

Katriina Turku
Erho –yksikön johtaja
[email protected]

Sari Salomaa-Niemi
Pedagogisen tuen koordinaattori
[email protected]