<![CDATA[Tampere - Tampereen kaupunki - Tiedotteet]]> fi-fi https://www.tampere.fi/index.html Wed, 13 Nov 2019 19:44:10 +0200 Copyright City of Tampere webmaster@tampere.fi (Webmaster) City of Tampere https://www.tampere.fi/images/vaakuna.png 76 85 https://www.tampere.fi/index.html <![CDATA[Tampereen kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarviosta 18.11.]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/11/15112019_5.html Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään ensi vuoden talousarviosta maanantaina 18.11. Kokous alkaa jo klo 9.00 ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Tampereen kaupungin nettisivujen kautta osoitteessa www.tampere.fi/suoralahetys .

]]>
Fri, 15 Nov 2019 13:42:50 +0200
<![CDATA[Kaupungin laskut voivat tulla asiakkaalle myöhässä Postin lakon vuoksi]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/11/11112019_2.html Tampereen kaupungin laskut saattavat saapua asiakkaille myöhässä, koska Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) on lakossa. Sähköiset laskut eli e-laskut ja verkkolaskut kulkevat asiakkaille normaalisti.

]]>
Mon, 11 Nov 2019 08:49:04 +0200
<![CDATA[Mikko Leinonen Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtajaksi]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/10/31102019_1.html Tampereen kaupungin omistaman Hiedanrannan Kehitys Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu DI Mikko Leinonen, 49. Leinonen siirtyy tehtävään Hartela Länsi-Suomi Oy:n aluejohtajan tehtävästä, jossa hän on vastannut Pirkanmaan alueen liiketoiminnasta. Ennen Hartelaa Leinonen on vastannut yksikönjohtajana Tampereen alueen kiinteistöliiketoiminnasta NCC Property Development Oy:ssä. Lisäksi hän on toiminut hankekehitys- ja rakennuttajatehtävissä NCC:llä, Peab Seicon Oy:ssä ja Lidl Suomi Ky:ssä.

]]>
Thu, 31 Oct 2019 09:36:03 +0200
<![CDATA[Tampereen taloutta aiotaan tasapainottaa veronkorotuksella vuonna 2020]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/10/21102019_3.html Tampereen kaupungin vuoden 2020 talousarviota on valmisteltu hyvin matalan talouskasvun kynnyksellä eivätkä kokonaistalouden hyvä vire ja työllisyyden parantuminen ole näkyneet tulopohjassa. Pormestari Lauri Lyly esitteli maanantaina 21.10.2019 ensi vuoden talousarvioehdotuksensa. Inhimillinen kaupunki katsoo rohkeasti tulevaisuuteen -niminen budjetti hyväksytään kaupunginvaltuustossa marraskuun 18. päivä.

]]>
Mon, 21 Oct 2019 12:22:18 +0300
<![CDATA[Suora lähetys: Millainen on Tampereen kaupungin vuoden 2020 talousarvioesitys?]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/10/11102019_8.html Millaisia palveluja Tampere tarjoaa asukkailleen vuonna 2020, millaiset ovat talousnäkymät ja miten kaupunkia kehitetään? Pormestari Lauri Lyly ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala esittelevät suorassa verkkolähetyksessä maanantaina 21.10.2019 Tampereen kaupungin talousarviota alkaen kello 10.00.

]]>
Tue, 15 Oct 2019 10:00:00 +0300
<![CDATA[Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti talousarvioesityksestä vuodelle 2020]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/09/05092019_5.html Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 5.9.2019 osaltaan vuoden 2020 talousarvioesityksestä. Lautakunnan järjestämiin palveluihin kuuluvat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyyspalvelut, yrityspalvelut ja edunvalvonta.

]]>
Thu, 5 Sep 2019 18:47:48 +0300
<![CDATA[Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2020]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/09/04092019_7.html Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 4.9.2019 omalta osaltaan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen. Kaupungin kiinteistöjä, tiloja ja asuntopolitiikkaa koskevien palvelujen toimintatulojen arvioidaan olevan ensi vuonna 226,2 miljoonaa euroa ja toimintamenojen 95,2 miljoonaa euroa.

]]>
Wed, 4 Sep 2019 19:08:53 +0300
<![CDATA[Kaupunginhallituksen käsittelyyn keskusvirastotalon perusparannuksen tarveselvitys]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/15082019_2.html Tampereen kaupunginhallitus saa maanantaina 19. elokuuta 2019 käsiteltäväkseen keskusvirastotalon tarveselvityksen, jossa on tutkittu virastotalon uudistamismahdollisuuksia toiminnallisten tavoitteiden ja teknisten perusparannustarpeiden osalta. Tavoitteena on keskittää nykyisen virastotalon ja Frenckellin henkilöstö virastotaloon ja kasvattaa työpaikkojen määrä talossa niin, että jatkossa se olisi noin 800 työntekijän monitilatoimisto ja kaupunkilaisille moderni palvelupiste.

]]>
Thu, 15 Aug 2019 12:35:06 +0300
<![CDATA[Tytäryhteisöiltä saadut osinkotulot merkittäviä kaupungin taloudelle]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/18062019_8.html Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta kertova vuosiraportti 2018 hyväksyttiin konsernijaostossa 18.6.2019. Raportin yhtenä keskeisenä havaintona on, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen kasvu on ollut huomattavan suurta 2010-luvulla: osinkotuloilla on jo selkeä merkitys kaupungin taloudelle. Saatu 29,3 miljoonan euron tulo vastaa noin 0,75 veroprosenttiyksikköä.

]]>
Tue, 18 Jun 2019 17:28:58 +0300
<![CDATA[Seuraa suoraa lähetystä seminaarista: Tampere kasvaa – miten rakentuu tulevaisuuden kaupungin pito- ja vetovoima?]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/04/23042019_2.html Kaupunginvaltuusto, kaupungin virkamiesjohto ja sidosryhmät syventyvät perjantaina 26. huhtikuuta keskustelemaan Tampereen tulevaisuuden haasteista, millaiset tekijät vaikuttavat kaupungin veto- ja pitovoimaan. Seminaaria on mahdollista seurata suorana videolähetyksenä kaupungin verkkosivuilta www.tampere.fi/suoralahetys. Lähetys Tampere-talosta alkaa kello 9, ja se on katsottavissa myös myöhemmin kaupungin verkkosivuilta.

]]>
Tue, 23 Apr 2019 13:59:29 +0300
<![CDATA[Tampereen kaupungin Vuosikertomus 2018 on ilmestynyt]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/04/05042019_3.html Tampereen kaupungin viime vuoden taloutta ja toimintaa käsittelevä Vuosikertomus 2018 on ilmestynyt. Suomenkielinen vuosikertomus on luettavissa verkossa selailtavana e-julkaisuna.

]]>
Fri, 5 Apr 2019 13:55:52 +0300
<![CDATA[Tampereen kaupungin vuoden 2018 tulos erittäin heikko]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/03/25032019_3.html Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen talousluvut ovat kokonaisuudessaan erittäin huonot, vaikka tulos toteutui 8,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Tilikauden tulos oli 58,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kun otetaan huomioon kaupungin asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvu, niin nettomenojen 3,7 prosentin kasvu pysyi kuitenkin hyvin maltillisena.

]]>
Mon, 25 Mar 2019 15:46:29 +0200
<![CDATA[Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman ensi vuodelle]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/19122018_10.html Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 19.12.2018 ensi vuoden palvelu- ja vuosisuunnitelman, joka perustuu kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn vuoden 2019 talousarvioon. Lautakunnan järjestämät palvelut muodostuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -ryhmän palveluista. Näitä ovat muun muassa tilaomaisuuden ja maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä kiinteistötoimen palvelut.

]]>
Wed, 19 Dec 2018 19:08:38 +0200
<![CDATA[Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/19112018_5.html Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 19.11.2018 kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvioksi vain pienin muutoksin.

]]>
Mon, 19 Nov 2018 19:12:27 +0200
<![CDATA[Tampereen talouden tasapainottamistyö jatkuu]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/10/22102018_3.html Tampereen kaupungin vuoden 2019 talousarvion ytimessä ovat kaupungistumisen ja talouden tuomiin haasteisiin vastaaminen. Kaupungin väkimäärän arvioidaan nousevan ensi vuonna yli 239 000:nen, mikä lisää palveluiden tarvetta ja näkyy rahoituspaineina. Talouden tasapainottamisohjelma jatkuu, ja tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2020 mennessä.

]]>
Mon, 22 Oct 2018 10:08:45 +0300