<![CDATA[Tampere - Tampereen kaupunki - Tiedotteet]]> fi-fi https://www.tampere.fi/index.html Fri, 2 Mar 2018 10:49:20 +0200 Copyright City of Tampere webmaster@tampere.fi (Webmaster) City of Tampere https://www.tampere.fi/images/vaakuna.png 76 85 https://www.tampere.fi/index.html <![CDATA[Valvonnalla ehkäistään ongelmien syntymistä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/03/15032018_7.html Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnassa painotetaan asiakaskeskeisyyttä ja ennakoivia toimia, sillä monia valvonnassa nyt havaittuja epäkohtia voitaisiin vähentää toimintayksiköiden omavalvonnalla ja riskienhallinnalla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsi tiedoksi 15.3.2018 vuoden 2017 valvontakertomuksen sekä hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelman 1.1.2018–31.12.2020.

]]>
Thu, 15 Mar 2018 19:17:13 +0200
<![CDATA[Väestön ja palvelutarpeiden kasvu haastoi sosiaali- ja terveyspalvelujen talouden]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/03/15032018_6.html Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 tilikauden tulos on 11,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, vaikka vuoden aikana kaupunginvaltuuston päättämissä talousarviomuutoksissa määrärahoja lisättiin yhteensä 31,9 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna lautakunnan alaisen toiminnan nettomenot kasvoivat 2,4 prosenttia. Haasteita taloudelle tuovat muun muassa palvelutarpeen ja väestön kasvu, väestön ikääntyminen sekä korkea työttömyys.

]]>
Thu, 15 Mar 2018 19:16:00 +0200
<![CDATA[TAITEn kulttuurineuvola opastaa Sarviksen sosiaaliasemalla]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/03/14032018_1.html Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE järjestää kulttuurineuvolan Sarviksen sosiaaliasemalla tiistaina 20.3. klo 11 - 13.30. Neuvolassa esitellään kulttuuriluotsitoimintaa sekä Tampereen museoita ja liikuntamahdollisuuksia.

]]>
Wed, 14 Mar 2018 08:47:09 +0200
<![CDATA[Sosiaaliasiamiehet selvittelevät ja sovittelevat kuntalaisten tyytymättömyyttä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/02/07022018_2.html Suurin osa (31 prosenttia) Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen vuoden 2017 aikana saamista yhteydenotoista koski toimeentulotukea. Vuoden 2017 alussa täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäi kuntien ja sosiaaliasiamiehen tehtäväalueelle, perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan. Kulunut vuosi 2017 on ollut sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan toimeentulotuen asiakkaille haasteellinen, sillä Kelassa oli merkittäviä ongelmia alkuvuodesta muun muassa käsittelyajoissa ja vuoden aikana moni asiakkaista koki niin sanotun kahden luukun periaatteen hankalana. Sosiaaliasiamies tuo selvityksessään esiin, että valtakunnallisesti ovat monet kunnat joutuneet paikkaamaan Kelan päätöksentekoa ehkäisevällä toimeentulotuella.

]]>
Wed, 7 Feb 2018 11:00:32 +0200
<![CDATA[Kehon ja mielenhyvinvointia ikäihmisille ja omaishoitajille]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/26012018_1.html Tampereella Irjalassa alkaa helmikuussa kehon ja mielen hyvinvoinnin kurssi. Maksuton kurssi on suunnattu liikuntaa ja hyvinvointia kaipaaville ikäihmisille, omaishoitajille ja muille kiinnostuneille. Ohjelmassa on liikuntaa, musiikkia, yhdessä kokkaamista ja muuta mukavaa ryhmän toivomaa tekemistä.

]]>
Fri, 26 Jan 2018 09:44:49 +0200
<![CDATA[Omaishoitajien vapaisiin ja asiakasmaksuihin muutoksia]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/18012018_4.html Tampereella ja Orivedellä muutetaan omaishoitajien vapaita vuodenvaihteessa uudistuneen lain mukaisiksi. Jatkossa omaishoitajille kertyy joka kuukausi vähintään kaksi lakisääteistä vapaata vaikka omaishoidossa olisi pidempi keskeytys. Aiemmin omaishoitajalla ei ollut oikeutta vapaaseen, jos hoidettava oli yli viisi päivää kuukaudesta esimerkiksi sairaalassa.

]]>
Thu, 18 Jan 2018 20:41:16 +0200
<![CDATA[Vuokra-asuntoja etsitään välivuokraukseen]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/18012018_1.html Tampereen kaupungilla ja Y-Säätiöllä on käynnissä asuntojen välivuokrauksen yhteistyömalli. Parhaillaan etsitään välivuokraukseen sopivia pienehköjä asuntoja. Välivuokrauksessa on tavoitteena löytää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja henkilöille, joilla on hankaluuksia saada asunto.

]]>
Thu, 18 Jan 2018 09:49:22 +0200
<![CDATA[Tampereen kaupunki tarkistaa asiakaskäyntien turvallisuusohjeet]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/16012018_6.html Tampereen kaupunki suhtautuu vakavasti eilen maanantaina 15.1. Hervannassa tapahtuneeseen välikohtaukseen, jossa kaupungin sosiaalityöntekijä joutui työtehtävissään asiakaskäynnillä pahoinpitelyn kohteeksi.

]]>
Tue, 16 Jan 2018 14:34:20 +0200
<![CDATA[Neuvontapiste antaa tietoa ja tukea lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/12012018_2.html Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden tukemiseen keskittyvä neuvontapiste jatkaa toimintaansa Perheiden talossa kevätkaudella 2018. Syksyllä aloittanut neuvontapiste on avoinna kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 9–11.

]]>
Fri, 12 Jan 2018 10:18:39 +0200
<![CDATA[Asunnottomien määrä vähentynyt Tampereella]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/01/08012018_4.html Asunnottomien määrä on edelleen laskusuunnassa Tampereella. Viime vuonna asunnottomia oli 202, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 225. Asunnottomista naisia oli 52, alle 25-vuotiaita 41, maahanmuuttajia 32 ja perheitä 10 ruokakuntaa. Pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneita oli 53, mikä on yksi enemmän kuin edeltävänä vuonna.

]]>
Mon, 8 Jan 2018 14:19:43 +0200
<![CDATA[Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/20122017_12.html Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 20.12.2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2018. Lautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat viiteen ryhmään, joita ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyydenhoito, yritys- ja yhteiskuntasuhteet sekä kehitysohjelmat.

]]>
Wed, 20 Dec 2017 18:26:48 +0200
<![CDATA[Tampereen valinnanvapauskokeilu laajenee suun terveydenhuoltoon ja henkilökohtaiseen budjettiin]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/20122017_1.html Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 19.12.2017 Tampereen kaupungille valtionavustusta valinnanvapaus- eli palvelusetelikokeilun laajentamiseen henkilökohtaisen budjetin toimintamallin selvitystyöhön sekä suun terveydenhuoltoon. Kokeilun laajennukseen tulevat mukaan myös Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Nokia, Sastamalan yhteistoiminta-alue, Valkeakoski ja Ylöjärvi.

]]>
Wed, 20 Dec 2017 09:37:30 +0200
<![CDATA[Tampereen pakolaiskiintiö vuonna 2018 on 150 henkilöä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/18122017_5.html Tampereen kaupungin pakolaiskiintiö on vuonna 2018 edelleen 150 kuten vuonna 2017. Vähintään 50 henkilöä kiintiöpakolaisia. Kaupunginhallitus päätti asiasta 18.12.2017.

]]>
Mon, 18 Dec 2017 15:04:51 +0200
<![CDATA[Joulunaika tuo muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloaikoihin]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/18122017_2.html Joulu ja vuodenvaihde tuovat poikkeuksia Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloaikoihin. Terveyspalvelujen neuvonnasta 03 10023 saa kuitenkin sairauksien hoitoon liittyvää opastusta ja tietoa hoitopaikoista joka päivä, myös juhlapyhinä, kello 7–22.

]]>
Mon, 18 Dec 2017 11:52:59 +0200
<![CDATA[Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/13122017_8.html Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 13.12.2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2018. Sosiaali- ja terveyspalveluissa muun muassa panostetaan ennalta ehkäiseviin palveluihin, tartutaan lastensuojelun ongelmakohtiin, otetaan digitaalisia palveluja käyttöön sekä kannustetaan asiakkaita osallistumaan palvelujen kehittämiseen esimerkiksi asiakasraatien kautta.

]]>
Wed, 13 Dec 2017 18:54:03 +0200
<![CDATA[Tampereen keskusta-alueelle sijoitettiin ruiskujen keräysastioita ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/13122017_3.html Tampereen keskusta-alueelle on asennettu 10 käytettyjen huumeneulojen ja -ruiskujen keräysastiaa. Astiat kiinnitettiin pääosin valaisinpylväisiin puisto- ja katualueille.

]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:00:44 +0200
<![CDATA[Enemmistö nuorista pärjää ilman tuetun asumisen palveluja]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/04122017_1.html Tamperelaisten alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomien määrä mukailee valtakunnallista tasoa ja on pysynyt suunnilleen samana (62 henkilöä) viime vuosina. Syyskuussa 2017 kotiin annettavassa nuorten tuetun asumisen palveluissa oli 190 asiakasta. Lokakuun alusta alkaen Tampereella on ollut nuorille tarkoitettuja tukiasumisyksikköjä 9:ssä eri osoitteessa ja yhteensä noin 90 asuntoa.

]]>
Mon, 4 Dec 2017 13:44:59 +0200
<![CDATA[Työryhmät ryhtyvät selvittämään köyhyyden ennaltaehkäisyä ja huumeongelman tilannekuvaa Tampereella]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/11/28112017_5.html Pormestari Lauri Lyly on nimennyt työryhmät selvittämään köyhyyden ennaltaehkäisyä ja huumeongelman tilannekuvaa Tampereella. Hyvinvoinnin tukeminen on myös köyhyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ennaltaehkäisyä.

]]>
Tue, 28 Nov 2017 14:13:59 +0200
<![CDATA[Maahanmuuttajainfo palvelee videochatissa seitsemällä kielellä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/11/20112017_2.html Tampereen kaupungin maahanmuuttajainfo Mainio on avannut uuden videochat-palvelun. Maahanmuuttajainfon videochatissa voi keskustella joko tavallisella tekstichatilla tai videopuhelussa. Videopuhelussa on mahdollista jakaa ruutua ja katsoa nettisivuja tai täyttää lomaketta yhdessä neuvojan kanssa.

]]>
Mon, 20 Nov 2017 14:26:53 +0200
<![CDATA[Etä-äidit tapaavat Perheiden talossa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/11/15112017_2.html Perheiden talo järjestää yhteisen kahvihetken kaikille lapsensa etävanhempana toimiville äideille. Etä-äideille tarkoitettu vertaiskahvila on avoinna torstaina 30.11.2017.

]]>
Wed, 15 Nov 2017 13:31:15 +0200
<![CDATA[Uusi neuvontapiste ohjaa lähisuhdeväkivaltaa kohdanneita]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/11/07112017_3.html Perheiden talossa aloittaa marraskuun puolivälissä toimintansa neuvontapiste lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille henkilöille. Uusi neuvontapiste tarjoaa tietoa ja ohjausta lähisuhdeväkivallan eri muodoista väkivaltaa kokeneille ja heitä työssään kohtaaville.

]]>
Tue, 7 Nov 2017 10:52:42 +0200
<![CDATA[Tampere kysyy asiakkailtaan sosiaali- ja terveyspalveluista]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/10/23102017_1.html Tampereen kaupunki järjestää vuotuisen asiakaspalautekyselyn 23.10.–5.11.2017 Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille. Kyselylinkki löytyy osoitteesta www.tampere.fi/sotekysely. Vastata voi joko suomeksi tai englanniksi.

]]>
Mon, 23 Oct 2017 07:47:13 +0300
<![CDATA[Työttömien terveys- ja hyvinvointitapahtumasta voimia arkeen]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/10/11102017_1.html Työttömien voimavarapäivää vietetään Työväenmuseo Werstaalla, Galleria Bertelissä (Väinö Linnan aukio 8, Finlaysonin alue) maanantaina 23.10.2017 klo 13–15. Tapahtumassa työttömien on mahdollisuus saada tietoa oman terveyden hoitamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

]]>
Wed, 11 Oct 2017 09:19:53 +0300
<![CDATA[Kulttuurineuvolasta vinkkejä hyvinvointiin]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/09/27092017_1.html Sarviksen sosiaaliaseman J-rapun ala-aulassa järjestetään jälleen Kulttuurineuvola-tapahtuma tiistaina 10.10. klo 11.00 - 13.30. Kyseessä on matalan kynnyksen pop up -neuvontapiste. Kulttuurineuvola on suunnattu sekä Sarviksella asioiville että siellä työskenteleville.

]]>
Wed, 27 Sep 2017 10:22:22 +0300
<![CDATA[Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2018]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2017/09/14092017_2.html Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi vuoden 2018 talousarvioesityksen osaltaan 13.9.2017. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä painotetaan hyvinvoinnin edistämistä ja palvelurakenteiden uudistamista. Peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn panostetaan. Uutena palveluna esityksessä on muun muassa syömishäiriökeskus.

]]>
Thu, 14 Sep 2017 10:43:11 +0300