<![CDATA[Tampere - Tampereen kaupunki - Tiedotteet]]> fi-fi https://www.tampere.fi/index.html Thu, 12 Dec 2019 21:17:14 +0200 Copyright City of Tampere webmaster@tampere.fi (Webmaster) City of Tampere https://www.tampere.fi/images/vaakuna.png 76 85 https://www.tampere.fi/index.html <![CDATA[Avustusta voi hakea vieraslajien torjuntaan tänä vuonna ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/01/20012020_6.html Ympäristönsuojelutempauksiin ja -talkoisiin voi hakea keväisin avustusta kaupungilta. Tuki suunnataan tänä vuonna hankkeisiin ja toimiin vieraslajien torjumiseksi. Vieraslajeja ovat esimerkiksi lupiini, jättipalsami, kurtturuusu ja espanjansiruetana. Hakuaikaa on 14.2.2020 saakka.

]]>
Mon, 20 Jan 2020 14:44:13 +0200
<![CDATA[Vihiojan ja ympäristön viheralueen kunnostuksella tuetaan hauen lisääntymistä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/01/20012020_3.html Vihiojaa ja sitä reunustavaa Vihiojanpuistoa kunnostetaan hauen ja muiden kalojen lisääntymisolojen parantamiseksi Hatanpään valtatien ja Koivistonkylän välisellä alueella. Puro virtaa lähellä Lahdenperänkatua tällä osuudella. Puron ja Vihiojanpuiston kunnostussuunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 20.1.-3.2.2020 verkossa www.tampere.fi/puistosuunnitelmat.

]]>
Mon, 20 Jan 2020 10:38:14 +0200
<![CDATA[Härmälän Vähäjärvelle valmistui helppopääsyinen katselulaituri]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/01/20012020_2.html Härmälän Vähäjärven ympäristöä on kunnostettu. Järvimaisemaa voi ihastella uudelta katselulaiturilta. Kulkua alueella on helpotettu sorastamalla järven länsipään oikopolku.

]]>
Mon, 20 Jan 2020 09:38:57 +0200
<![CDATA[Tampereen kaupungin kesätyöpaikkojen haku alkaa 20.1.2020]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/01/17012020_1.html Tampereen kaupungin kesätyöpaikkojen hakuaika on 20.1.–16.2.2020. Haettavana on runsaasti monipuolisia tehtäviä kaupungin eri toimialueilla. Kesätyöpaikkoja haetaan Tampereen kaupungin nettisivujen kautta, jossa myös tiedotetaan haun etenemisestä.

]]>
Fri, 17 Jan 2020 11:00:41 +0200
<![CDATA[Tampereen kaupunki ottaa viherkerroinmenetelmän laajempaan käyttöön]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/01/14012020_3.html Tampereen kaupunki ottaa viherkerroinmenetelmän laajempaan käyttöön siihen soveltuvissa asemakaavoissa tämän vuoden alusta lähtien. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Menetelmää käytetään esimerkiksi silloin, kun kaavoitetaan tiiviitä asuinalueita tai kouluja ja päiväkoteja, joissa ulkoilu on keskeistä, tai kun suunnittelualueella on luontoarvoja. Tavoitteena on saada aikaan vihreitä ja viihtyisiä pihoja. Viherpinta-ala auttaa myös pihojen hulevesien hallinnassa.

]]>
Tue, 14 Jan 2020 13:21:34 +0200
<![CDATA[Kauppi-Niihaman vertaissuunnitelmia hyödynnetään alueen suunnittelussa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/01/13012020_5.html Kauppi-Niihaman viheralueen vertaissuunnitelmat valmistuivat, ja työt koottiin yhtenäiseksi suunnitelmaksi. Kaupunkilaisten tuottamia suunnitelmia ja aineistoa hyödynnetään parhaillaan Kaupin urheilupuiston asemakaavoituksessa ja jatkossakin alueen suunnittelussa. Vertaissuunnittelussa kaupunkilaiset pääsivät itse suunnittelemaan Kauppi-Niihaman aluetta.

]]>
Mon, 13 Jan 2020 12:59:15 +0200
<![CDATA[Taimen voi elää Tampereen taajamapurossa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/01/07012020_9.html Ensimmäistä kertaa Tampereen keskustan tuntumassa sijaitsevaan Peltolammin Härmälänojan Pärrinkoskeen tehdyt taimenistutukset onnistuivat hyvin. Purosta löytyi yhdessä kesässä jopa yli kymmensenttiseksi kasvaneita pikkutaimenia. Taimenet istutettiin Pärrinkoskeen luonnonsuojelualueelle viime kevättalvella maaliskuussa hedelmöitettynä mätinä mätirasioissa.

]]>
Wed, 8 Jan 2020 09:00:00 +0200
<![CDATA[Linnainmaalla kunnostetaan Käpylehmänpuisto - tutustu suunnitelmaan]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/01/07012020_1.html Linnainmaalla kunnostetaan Käpylehmänpuisto turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi eri ikäryhmien käyttöön. Puiston leikkipaikka varustetaan uusin leikkivälinein ja pelikenttää kohennetaan uusin pinnoin ja korkeammalla aidalla. Kunnostussuunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 7.–21.1.2020 puistossa, palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) ja verkkosivulla www.tampere.fi/puistosuunnitelmat. Käpylehmänpuiston kunnostamista esitetään vuodelle 2020.

]]>
Tue, 7 Jan 2020 10:14:50 +0200
<![CDATA[Opiskelijoiden projektitöiden tuloksena uusia ideoita kaupunkiympäristön viranomaispalveluille]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/20122019_5.html Kaupunkiympäristön palvelualueella on selvitty tämän vuoden aikana viranomaispalvelujen hyötyjä ja arvonmuodostusta muun muassa asiakas-, työntekijä- ja päättäjäkyselyillä. Ratkaisuehdotuksia ja tuoreita näkökulmia asiakaskokemuksen parantamisesta ja digitalisaation hyödyntämisestä saatiin Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Erityisinä kohteina olivat kaupungin pysäköinninvalvonta ja terveydensuojelu. Myös liiketoiminnan edistämiseksi haettiin ideoita kaupunkiympäristödatan tehokkaasta käytöstä.

]]>
Fri, 20 Dec 2019 13:07:18 +0200
<![CDATA[Tampereen kaupungilta 11 500 euron avustus Tohlopin luisteluradalle]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/19122019_13.html Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti myöntää 11 500 euron avustuksen Tohlopin luisteluradan auraamiseen ja kunnossapitämiseen talvikautena 2019-2020. Retkiluistelu on suosittu ulkoilu- ja liikuntamuoto, jonka kustannukset ovat suhteellisen pienet ja hyvinvointi- sekä ympäristövaikutukset positiivisia.

]]>
Thu, 19 Dec 2019 18:08:53 +0200
<![CDATA[Teiskon Kulkkilaan perustetaan Pikkuhaan luonnonsuojelualue]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/17122019_5.html Teiskon Kulkkilaan, Paarlahden pohjoispuolelle ollaan perustamassa noin 25 hehtaarin luonnonsuojelualuetta. Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi osaltaan rauhoitusesityksen 17.12.2019. Tavoitteena on suojella järeää, vanha kuusimetsää ja sen lajistoa. Pikkuhaassa kasvaa rauhoitettua lehtoneidonvaippaa, ja kääpälajistoon kuuluu silmällä pidettävä laji käpäläkääpä. Lintulajistoa edustavat mehiläishaukka, hiirihaukka, helmipöllö ja teeri.

]]>
Tue, 17 Dec 2019 17:33:57 +0200
<![CDATA[Teollisuusalue muutetaan asuinkäyttöön Lamminpäässä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/16122019_2.html Pieni teollisuusalue muutetaan asemakaavalla asuinalueeksi Lamminpäässä. Asemakaavaehdotus on nähtävillä yhdyskuntalautakunnan 10.12.2019 tekemän päätöksen mukaisesti 20.1.2020 saakka. Noin 12,5 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Länsi-Tampereella, Ylöjärven rajalla, Lamminpään vanhan pientaloalueen itäreunalla Paasikiventien länsipuolella.

]]>
Mon, 16 Dec 2019 09:39:40 +0200
<![CDATA[Sellupuiston länsiosan suunnitelmaa päivitetään - luonnos nähtävänä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/12122019_3.html Sellupuiston länsiosan yleissuunnitelma päivitetään. Muutokset johtuvat siitä, että Hiedanrantaa ja puistoa tulee halkomaan raitiotie. Puistoon on suunniteltu uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä, joista yksi alittaa raitiotien alikulkusiltaa. Sellupuisto kosteikkoineen on tärkeä myös hulevesien hallinnan kannalta, puistoon onkin tulossa merkittävä hulevesirakenne itäpuolen kosteikkoalueen jatkoksi.

]]>
Thu, 12 Dec 2019 10:31:53 +0200
<![CDATA[Keskuspuhdistamon siirtoviemäriä rakennetaan yhteisurakassa Viinikanlahdessa ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/12122019_1.html Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta on alettu rakentaa siirtoviemärilinjoja Vihilahtea kohti. Paineviemäreitä tulee kaksi rinnakkain, ja ne ovat halkaisijaltaan 1000-millisiä. Niiden kanssa samaan kaivantoon sijoitetaan kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja käyttövesiputkia sekä sähköjohtoja. Niiden tilaajina ovat Tampereen Vesi ja Tampereen Sähkölaitos Oy.

]]>
Thu, 12 Dec 2019 08:50:32 +0200
<![CDATA[Muovijätteen keräys laajenee vaiheittain vuoden 2020 aikana]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/11122019_8.html Muovipakkausjätteen keräys kiinteistöiltä laajenee 1.1.2020 alkaen vaiheittain Tampereen kaupunkiseudun taajamissa. Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti keräyksen laajentamisesta 11.12.2019. Muovipakkausjätettä aletaan kerätä myös 240–660 litran pinta-astioilla. Tähän saakka muovia on kerätty kiinteistöiltä muutaman vuoden ajan syväsäiliöillä.

]]>
Wed, 11 Dec 2019 18:24:36 +0200
<![CDATA[Jätehuoltolautakunta hyväksyi jäte- sekä lietetaksan]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/11122019_7.html Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 jätetaksan sekä sako- ja umpikaivolietteen taksan. Jäteastioiden tyhjennyshinnat muuttuivat kuljetusurakkakustannusten mukaan. Hintojen nousut ja laskut olivat maltillisia. Lietteiden jätetaksaan tuli kaksi maksuluokkaan entisen neljän sijaan. Jätetaksat tulevat voimaan 1.1.2020.

]]>
Wed, 11 Dec 2019 18:20:58 +0200
<![CDATA[Vuoreksen alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/11122019_6.html Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmän taksaesityksen nähtäville 18.12.2019–16.1.2020. Jätetaksan esitetään astuvan voimaan 1.4.2020. Putkikeräysjärjestelmälle on nyt ensimmäistä kertaa laadittu oma erillinen jätetaksa. Maksuihin esitetään korotuksia pienkiinteistöille ja yli 15 asunnon suurkiinteistöille. Pienten taloyhtiöiden maksut puolestaan laskisivat.

]]>
Wed, 11 Dec 2019 18:18:39 +0200
<![CDATA[Sulkavuoren louheen kuljetus Hiedanrantaan alkaa joulukuussa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/11122019_2.html Sulkavuoressa alkavan Keskuspuhdistamo Oy:n louhintaurakan kakkosvaiheen kiviaines kuljetetaan Tampereen kaupungin välivarastointialueelle Hiedanrantaan entisen lumenvastaanottopaikan viereiselle alueelle. Louheen kuljetus alkaa joulukuun puolivälin jälkeen, ja louhetta ajetaan puolentoista vuoden ajan eli vuoteen 2021 saakka.

]]>
Wed, 11 Dec 2019 13:01:14 +0200
<![CDATA[Bertel Strömmerille nimikkoaukio ja nimikkopuisto Tampereen keskustaan]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/11122019_1.html Kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerin mukaan nimetään Tampereen keskustasta kaksi aluetta, yksi kummaltakin puolelta Tammerkoskea. Yhdyskuntalautakunta päätti asiasta kokouksessaan tiistaina 10.12.2019 kadunnimitoimikunnan aiemmin tekemän päätöksen perusteella. Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymän alueella oleva aukiomainen alue nimetään nimellä Bertel Strömmerin aukio. Pyynikin ammattioppilaitoksen tontilla oleva puistomainen alue nimetään nimellä Bertel Strömmerin piha.

]]>
Wed, 11 Dec 2019 08:45:23 +0200
<![CDATA[Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/10122019_6.html Tampereen kaupunki on varannut yhdyskuntalautakunnan alaisiin palveluihin vuodelle 2020 noin 82,9 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana nettomenot -28,3 miljoonaa euroa (toimintakate) ja nettoinvestoinnit -54,6 miljoonaa euroa. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman tiistaina 10.12.2019.

]]>
Tue, 10 Dec 2019 19:51:30 +0200
<![CDATA[Kintulammi ehdolla vuoden retkikohteeksi]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/04122019_1.html Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue on valittu Vuoden Retkikohde 2020 -kilpailun finaaliin. Voittaja ratkeaa yleisöäänestyksellä.

]]>
Wed, 4 Dec 2019 10:00:58 +0200
<![CDATA[Tampere ottaa käyttöönsä ilmastobudjetin]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/11/22112019_3.html Tampereen kaupunki ottaa käyttöönsä ilmastobudjetin vuonna 2020. Sen avulla kaupunki tuo näkyväksi ilmastotoimiaan ja niihin budjetoituja taloudellisia resursseja. Samalla seurataan kaupungin toimenpiteiden riittävyyttä asetetun hiilineutraaliustavoitteen suhteen.

]]>
Fri, 22 Nov 2019 11:10:21 +0200
<![CDATA[Tampereella on kunnostettu luontokohteiden polkuja]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/11/21112019_6.html Nyt pääsee Tampereella nauttimaan metsäluonnosta helpommin vaikka tulevana viikonloppuna. Kauppi-Niihaman Soukonvuoren ja Hallilan Pehkusuon luonnonsuojelualueilla sekä Hervannan Hupakankorvessa on parannettu polkuja tänä syksynä muun muassa uusilla pitkospuilla. Pitkokset helpottavat kulkua alueilla ja samalla estävät kohteiden maaston kulumista.

]]>
Fri, 22 Nov 2019 09:15:00 +0200
<![CDATA[Iidesjärven lintutorni kunnostettiin ja laajennettiin]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/11/20112019_4.html Iidesjärven suositun lintutornin kunnostustyö on valmistunut. Lintuja pystyy nyt tarkkailemaan entistä paremmin ja suuremmalla joukolla kerrallaan. Ylätasannetta laajennettiin kolme metriä, ja sieltä näkee sekä järvelle että nyt myös pellolle päin.

]]>
Wed, 20 Nov 2019 13:31:01 +0200
<![CDATA[Hiedanrannan kartanopuisto kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/11/19112019_2.html Hiedanrannan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on saattaa kartanopuisto alkuperäiseen asuunsa. Puiston kunnostustyöt alkavat marraskuussa 2019 ja jatkuvat ensi kesään.

]]>
Tue, 19 Nov 2019 11:23:08 +0200