<![CDATA[Tampere - Tampereen kaupunki - Tiedotteet]]> fi-fi https://www.tampere.fi/index.html Mon, 15 Feb 2021 18:59:10 +0200 Copyright City of Tampere webmaster@tampere.fi (Webmaster) City of Tampere https://www.tampere.fi/images/vaakuna.png 76 85 https://www.tampere.fi/index.html <![CDATA[Katsaus alkaneen vuoden 2021 kaavoitukseen ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/03/12032021_4.html Vuoden 2021 kaavoituskatsaus on julkaistu Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Katsaukseen on koottu tietoa asemakaavoituskohteiden lisäksi tämänhetkisestä yleiskaavatyöstä, Pirkanmaan liiton ajankohtaisia kaavoituskuulumisia sekä katsaus Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnitteluun.

]]>
Fri, 12 Mar 2021 12:43:16 +0200
<![CDATA[Särkänniemen alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/03/09032021_3.html Särkänniemen alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 9.3.2021 asetettavaksi nähtäville äänin 7-6. Äänestys koski asian palauttamista uuteen valmisteluun. Näsijärven rannassa sijaitsevaa Särkänniemen, Onkiniemen, Mustalahden ja Kortelahden aluetta halutaan tehdä monipuolisemmaksi ympäristöksi ja kytkeä paremmin osaksi keskustaa.

]]>
Tue, 9 Mar 2021 21:40:18 +0200
<![CDATA[Hervannan keskuksen itäpuolelle lisää asuntoja kaavamuutoksella]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/02/25022021_4.html Hervannan liikekeskuksesta itään, yliopistokampuksen pohjoispuolelle on tulossa lisää asuntoja sekä uutta toimisto- ja liiketilaa. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 18.3.2021 saakka. Kaavaluonnosta esitellään myös kaupungin verkkosivuilla olevalla videolla.

]]>
Thu, 25 Feb 2021 10:17:56 +0200
<![CDATA[Asemakaavatyö Juhannuskylän täydennysrakentamiseksi ja suojelemiseksi alkaa ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/02/25022021_3.html Juhannuskylän täydennysrakentamiseen ja suojeluun tähtäävä asemakaavan muutostyö alkaa. Kaavamuutos koskee koko rautatien, Satakunnankadun ja Lapintien rajaamaan aluetta pois lukien tuomiokirkon kortteli. Kaavatyön tavoitteista, kulusta ja työn seuraamisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.2.–18.3.2021, minä aikana suunnitelmasta voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon.

]]>
Thu, 25 Feb 2021 09:56:19 +0200
<![CDATA[Läntisen Lielahden yleissuunnittelu alkaa ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/02/25022021_2.html Lielahden yleissuunnitelma jatkaa vuonna 2020 valmistuneen Hiedanrannan yleissuunnitelman aluetta länteen, Lielahdenkadusta Ylöjärven kaupungin rajalle asti. Lielahden läntiselle alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita Tampereen hiilineutraalisuustavoitteen 2030 mukaisesti. Kaupungin verkkosivuilla on julkaistu muun muassa työn tavoitteista kertova hanke-esite, josta voi jättää mielipiteitä 25.3.2021 mennessä.

]]>
Thu, 25 Feb 2021 09:27:39 +0200
<![CDATA[Hiedanrannan tulevan asuinalueen asemakaavoitus alkaa ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/02/04022021_3.html Hiedanrannan entisen tehdasalueen ja sen lähiympäristön asemakaavoitus on alkamassa. Alueelle suunnitellaan toiminnoiltaan monipuolista rakennetta, jossa on asumista, palveluita sekä liike- ja toimitilaa. Kaavatyön tavoitteista, etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4. - 25.2.2021 ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Asemakaavasta on myös esittelyvideo.

]]>
Thu, 4 Feb 2021 13:06:07 +0200
<![CDATA[Tesomajärven entisen koulun tontin asuinkaava etenee nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/26012021_10.html Tesomalle on tulossa asuntoja noin 350–400 uudelle asukkaalle entisen Tesomajärven koulun tontille. Yhdyskuntalautakunta päätti 26.1.2021 asemakaavan muutosehdotuksesta, joka on tulossa nähtäville 28.1.2021 alkaen.

]]>
Tue, 26 Jan 2021 21:17:12 +0200
<![CDATA[Tampereen kantakaupungin päivittyvä yleiskaavaehdotus nähtävillä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/14012021_1.html Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa on päivitetty. Ehdotus vaiheyleiskaavaksi on nähtävillä 14.1.–15.2.2021 ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Kaavatyön suunnittelualueeseen kuuluu Tampereen eteläinen osa, pohjoisessa rajana on Näsijärvi ja Näsijärven Hangaslahdesta alkaen alue rajautuu valtatie 9:ään. Ydinkeskustassa on voimassa erillinen strateginen yleiskaava.

]]>
Thu, 14 Jan 2021 12:50:40 +0200
<![CDATA[Kaupin urheilupuiston asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/22122020_10.html Kaupin urheilupuistoa koskeva asemakaavaehdotus hyväksyttiin 22.12.2020 yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville. Kaavaehdotus tulee nähtäville alkuvuodesta 2021, minkä jälkeen sen menee vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

]]>
Tue, 22 Dec 2020 20:12:41 +0200
<![CDATA[Tohlopinrannan asemakaavahdotus etenee nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/22122020_9.html Läntisen Tampereelle tulevasta uudesta asuinalueesta Tohlopinrannasta on valmisteltu asemakaavaehdotus, jonka yhdyskuntalautakunta hyväksyi 22.12.2020 osaltaan asetettavaksi nähtäville. Noin 750 asukkaalle mitoitettu muutos koskee Tohloppi-järven rannassa sijaitsevaa entistä Abloyn tehtaan aluetta lähiympäristöineen.

]]>
Tue, 22 Dec 2020 19:57:15 +0200
<![CDATA[Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Tampereen kantakaupungin päivittyvän yleiskaavaehdotuksen nähtäville ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/22122020_8.html Tampereen kantakaupungin aluetta, ydinkeskustaa lukuun ottamatta, koskeva yleiskaavaehdotus hyväksyttiin 22.12.2020 yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville lukuun ottamatta joukkoliikennepainotteisia katuja koskevaa osuutta. Sen osalta pidetään nykyisen, voimassa olevan yleiskaavan ratkaisut joukkoliikenteen laatukäytävistä voimassa äänin 8 - 5.

]]>
Tue, 22 Dec 2020 19:51:08 +0200
<![CDATA[Tullin alueelle Sumeliuksenkadulle suunnitellaan asuintornia]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/10122020_1.html Tullin kaupunginosaan Tampereen keskustaan pääradan ja aseman läheisyyteen on suunnitteilla uusi korkea asuinkerrostalo. Asemakaavamuutos koskee osoitteessa Sumeliuksenkatu 18 sijaitsevan Pienteollisuustalon tonttia. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla 7.1.2021 saakka, ja kaavahankkeesta kerrotaan myös esittelyvideolla.

]]>
Thu, 10 Dec 2020 09:57:42 +0200
<![CDATA[Kunkun parkin ja sen liittymien asemakaavat etenivät]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/08122020_6.html Kunkun parkin asemakaavaehdotus sekä siihen liittyvien Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän asemakaavaehdotus hyväksyttiin tiistaina 8.12.2020 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville, valmisteluun palauttamista koskevien äänestysten jälkeen äänin 9–4. Kaavoihin liittyy laaja aineisto, jossa on muun muassa vaikutusselvityksiä, palautekoosteita ja alustava hankesuunnitelma.

]]>
Tue, 8 Dec 2020 21:05:29 +0200
<![CDATA[Lahdesjärven Akulatinkadun asemakaavamuutos teollisuusalueeksi etenee]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/08122020_5.html Lahdesjärven eteläosassa Akulatinkadulla sijaitsevan noin 23,4 hehtaarin tontin muutos kauppaa painottavasta alueesta teollisuusalueeksi eteni, kun yhdyskuntalautakunta hyväksyi 8.12.2020 kaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville.

]]>
Tue, 8 Dec 2020 20:46:25 +0200
<![CDATA[Pyynikille tulossa virallisesti Termopyleen kenttä ja sola - useita nimistöasioita valmisteltu nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/03122020_3.html Kadunnimitoimikunta on tehnyt useita, kaavoituksesta erillään tehtäviä nimeämisasioita koskevia päätöksiä. Muun muassa Tampereen Pyynikin luonnonsuojelualueelle on tulossa Termopyleen sola, Termopyleen kenttä ja Hopanrinne niiden historiallisten nimien mukaan. Pyynikin kirkkopuiston osa nimetään Wivi Lönnin puistoksi.

]]>
Thu, 3 Dec 2020 13:16:40 +0200
<![CDATA[Peltolammille ja Lakalaivaan uusia palveluja ja asuntoja, muutoksia mahdollistava asemakaavoitus alkamassa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/26112020_2.html Peltolammin ja Lakalaivan alueella käynnistyy kaksi täydennysrakentamiseen tähtäävää asemakaavahanketta, joiden myötä palvelut ja asumisen vaihtoehdot lisääntyvät ja monipuolistuvat. Toisessa hankkeessa on tulossa uusi koulu, asumista, hyvinvointikeskus sekä muita palveluja entiselle tuotantotontille ja sen ympäristöön. Käytöstä poistuvan koulun alueelle on tulossa asuntoja.

]]>
Thu, 26 Nov 2020 09:51:53 +0200
<![CDATA[Asemakaavamuutos tuomassa uuden kerrostalon suojeltavien Rongan tornien viereen]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/24112020_6.html Keskustassa Kyttälän kaupunginosassa asemakaavan muutos on tuomassa uuden asuin- ja liikerakennuksen osoitteeseen Tuomiokirkonkatu 20. Samalla tontilla olevat Rongan torneiksi kutsutut kerrostalot suojellaan. Yhdyskuntalautakunta päätti 24.11.2020 asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville.

]]>
Tue, 24 Nov 2020 20:10:22 +0200
<![CDATA[Liiketontti muuttumassa pääosin asumiseen Tesoman ytimessä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/24112020_5.html Tesoman keskustassa sijaitsevalle liiketontille on tulossa kerrostaloasuntoja ja liiketilaa. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 24.11.2020 asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Nähtävillä olo alkaa torstaina 26.12.

]]>
Tue, 24 Nov 2020 19:52:55 +0200
<![CDATA[Iidesjärven puiston asemakaavoitus alkaa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/19112020_6.html Iidesjärven etelärannan erikoispuiston asemakaavoitus alkaa. Iidesjärven puistosta on tulossa kaiken ikäisille tarkoitettu monipuolinen toiminta- ja oleskelupuisto. Samalla kehitetään alueen virkistysyhteyksiä sekä arvioidaan alueella mahdollisesti tarvittavan rakentamisen määrä. Asemakaavatyön tavoitteista, kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.12.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

]]>
Thu, 19 Nov 2020 14:14:43 +0200
<![CDATA[Tullin alueen entiselle teollisuustontille kaavaillaan asumista]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/19112020_2.html Tullin kaupunginosassa Åkerlundinkadun ja Yliopistonkadun kulmassa sijaitsevalle entiselle teollisuustontille aloitetaan asumisen sallivaa asemakaavan muutosta. Sen tavoitteista ja työn kulusta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muun muassa hakijan viitesuunnitelma ovat nähtävänä 10.12.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

]]>
Thu, 19 Nov 2020 09:45:47 +0200
<![CDATA[Uuden poliisitalon ja paloaseman asemakaavoitus Nekalan teollisuusalueelle alkaa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/19112020_1.html Vihiojan uuden poliisitalon ja paloaseman asemakaavoitus aloitetaan. Tavoitteena on rakentaa uudet toimitilat poliisille, pelastuslaitokselle ja muille viranomaisille Lahdenperänkadun ja Viinikankadun varteen. Samalla kehitetään tontin pohjoisosassa sijaitsevia kaupungin toimintoja. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.12.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

]]>
Thu, 19 Nov 2020 09:17:31 +0200
<![CDATA[Messukylän uuden päiväkodin ja koulun laajennuksen asemakaavaluonnos nähtävillä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/16112020_4.html Uuden päiväkodin mahdollistava ja Messukylän koululle laajennusvaraa tuova asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Valmisteluaineisto on nähtävillä 3.12.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Kaavamuutosta esitellään yleisölle myös esittelyvideolla.

]]>
Mon, 16 Nov 2020 10:26:25 +0200
<![CDATA[Ahvenisjärven koulun laajennukseen tähtäävä asemakaavan muutostyö alkaa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/10112020_2.html Hervannan Ahvenisjärven koulun laajentamista koskeva asemakaavan muutostyö on alkanut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla 26.11.2020 saakka. Verkkosivuilla on myös esittelyvideo, jossa kerrotaan muun muassa tarkemmin asemakaava-aineiston sisällöstä sekä asemakaavamuutoksen tavoitteista.

]]>
Tue, 10 Nov 2020 09:48:04 +0200
<![CDATA[Hyhkynlaakson tulevan asuinalueen kaavamuutoksen luonnosaineisto nähtävillä ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/06112020_1.html Kaarilan kaupunginosaan kuuluvan Hyhkynlaakson uuden asuinalueen kaavamuutoksen valmistelu on edennyt siten, että kaavaluonnos ja muut valmisteluaineisto on nähtävillä 3.12.2020 saakka ensi sijaisesti Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Muutoksen valmistelu alkoi jo vuonna 2009 hakijan ja kaupungin järjestämällä arkkitehtuurikilpailulla. Sen jälkeen suunnitelmia on kevennetty ja kaava-aluetta on laajennettu.

]]>
Fri, 6 Nov 2020 09:35:23 +0200
<![CDATA[Pohjois-Tampereen yleiskaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/10/27102020_6.html Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 27.10.2020 asettaa Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan ehdotuksen nähtäville sekä hyväksyi Kämmenniemen yleissuunnitelman jatkotyön pohjaksi. Koko alueen yleiskaavan on tarkoitus palvella alueen maankäytön ohjausta pitkään ja joustavasti. Työllä halutaan ajantasaistaa, selkeyttää ja sujuvoittaa rakentamisen ohjaamista.

]]>
Tue, 27 Oct 2020 20:29:17 +0200