<![CDATA[Tampere - Tampereen kaupunki - Tiedotteet]]> fi-fi https://www.tampere.fi/index.html Mon, 15 Feb 2021 18:59:10 +0200 Copyright City of Tampere webmaster@tampere.fi (Webmaster) City of Tampere https://www.tampere.fi/images/vaakuna.png 76 85 https://www.tampere.fi/index.html <![CDATA[Uusi 1 800 asukkaan alue tulossa Raholan radanvarteen]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/04/13042021_9.html Raholaan radan eteläpuolelle, Tesoman valtatien itä- ja pohjoispuolelle on suunnitteilla uusi merkittävä asuinalue. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.4.2021 Tesoman aluekeskusta noin 1 800 asukkaalla vahvistavan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Tavoitteena on yleiskaavan mukainen kaupunkimainen alue.

]]>
Tue, 13 Apr 2021 20:41:05 +0300
<![CDATA[Kantakaupungin vaiheyleiskaavaehdotus eteni yhdyskuntalautakunnassa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/04/13042021_6.html Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan tarkistettu ehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan osalta 13.4.2021. Ehdotusta esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuustokauden 2017–2021 vaiheyleiskaavassa on päivitetty joiltain osin voimassa olevaa Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa 2040.

]]>
Tue, 13 Apr 2021 20:35:48 +0300
<![CDATA[Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Pohjois-Tampereen yleiskaavaehdotuksen]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/03/23032021_8.html Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 23.3.2021 Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan ehdotuksen ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Asian palauttamisesta valmisteluun äänestettiin äänin 6 – 6, ja puheenjohtajan ääni ratkaisi käsittelyn jatkamisen.

]]>
Tue, 23 Mar 2021 22:16:45 +0200
<![CDATA[Katsaus alkaneen vuoden 2021 kaavoitukseen ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/03/12032021_4.html Vuoden 2021 kaavoituskatsaus on julkaistu Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Katsaukseen on koottu tietoa asemakaavoituskohteiden lisäksi tämänhetkisestä yleiskaavatyöstä, Pirkanmaan liiton ajankohtaisia kaavoituskuulumisia sekä katsaus Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnitteluun.

]]>
Fri, 12 Mar 2021 12:43:16 +0200
<![CDATA[Särkänniemen alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/03/09032021_3.html Särkänniemen alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 9.3.2021 asetettavaksi nähtäville äänin 7-6. Äänestys koski asian palauttamista uuteen valmisteluun. Näsijärven rannassa sijaitsevaa Särkänniemen, Onkiniemen, Mustalahden ja Kortelahden aluetta halutaan tehdä monipuolisemmaksi ympäristöksi ja kytkeä paremmin osaksi keskustaa.

]]>
Tue, 9 Mar 2021 21:40:18 +0200
<![CDATA[Hervannan keskuksen itäpuolelle lisää asuntoja kaavamuutoksella]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/02/25022021_4.html Hervannan liikekeskuksesta itään, yliopistokampuksen pohjoispuolelle on tulossa lisää asuntoja sekä uutta toimisto- ja liiketilaa. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 18.3.2021 saakka. Kaavaluonnosta esitellään myös kaupungin verkkosivuilla olevalla videolla.

]]>
Thu, 25 Feb 2021 10:17:56 +0200
<![CDATA[Läntisen Lielahden yleissuunnittelu alkaa ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/02/25022021_2.html Lielahden yleissuunnitelma jatkaa vuonna 2020 valmistuneen Hiedanrannan yleissuunnitelman aluetta länteen, Lielahdenkadusta Ylöjärven kaupungin rajalle asti. Lielahden läntiselle alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita Tampereen hiilineutraalisuustavoitteen 2030 mukaisesti. Kaupungin verkkosivuilla on julkaistu muun muassa työn tavoitteista kertova hanke-esite, josta voi jättää mielipiteitä 25.3.2021 mennessä.

]]>
Thu, 25 Feb 2021 09:27:39 +0200
<![CDATA[Maa- ja kiviainesten käyttöä tehostetaan Tampereella]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/02/23022021_4.html Tampere kehittää ja tehostaa maa- ja kiviainesten sekä uusiomateriaalien käyttöä infrarakentamisessa. Määrätietoista työtä maa- ja kiviainesten kiertotatalouden kehittämiseksi on tehty jo pitkään, mutta nyt ensimmäistä kertaa tehtyyn maa-ainesten hallinnan ohjelmaan on kirjattu tarkemmin toimenpiteet, käytännön tehtävät, vastuutahot ja tavoiteaikataulu.

]]>
Tue, 23 Feb 2021 20:35:30 +0200
<![CDATA[Tesomajärven entisen koulun tontin asuinkaava etenee nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/26012021_10.html Tesomalle on tulossa asuntoja noin 350–400 uudelle asukkaalle entisen Tesomajärven koulun tontille. Yhdyskuntalautakunta päätti 26.1.2021 asemakaavan muutosehdotuksesta, joka on tulossa nähtäville 28.1.2021 alkaen.

]]>
Tue, 26 Jan 2021 21:17:12 +0200
<![CDATA[Valtuusto hyväksyi Pohtolankadun asemakaavan pientalotonteiksi]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/26012021_1.html Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1.2021 asemakaavan Pohtolankatu 94, Miesmäenpuiston ja Backmaninrinteen virkistysalueiden osittaisen muuttamisen asuinkäyttöön. Alueelle muodostuu 10 uutta pientalotonttia.

]]>
Tue, 26 Jan 2021 08:26:43 +0200
<![CDATA[Valtuusto hyväksyi Ratapihankadun korttelihankkeen kaupan]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/25012021_4.html Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1.2021 päätöksen Ratapihankadun toimitilakorttelin sekä tavara-asemarakennuksen ja rautatieläisten asuinrakennuksen myynnistä Jatke Pirkanmaa Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun. Kauppahinta on 6 543 210 euroa.

]]>
Mon, 25 Jan 2021 22:17:48 +0200
<![CDATA[Uusi yleisneuvonta saatiin tamperelaisten arjen avuksi]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/21012021_6.html Tampereen kaupungin uusi palvelupiste on avautunut auttamaan kaupunkilaisia ja täällä vierailevia yhden luukun periaatteella. Nyt asiakas saa hoidettua asumiseen, ympäristöön ja liikenteeseen liittyvät asiansa samalla kertaa ja samassa paikassa, asioipa hän sitten Frenckellin palvelupisteessä, chatissä, sähköpostilla tai puhelimessa.

]]>
Thu, 21 Jan 2021 13:14:35 +0200
<![CDATA[Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Itsenäisyydenkadun alikulkusillan toteuttamissopimuksen]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/18012021_9.html Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 18.1.2021 Itsenäisyydenkadun alikulkusillan toteuttamissopimuksen sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sopimuksen mukaisen 18,3 miljoonan euron kaupungin rahoitusosuuden. Asia tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 22.2.2021.

]]>
Mon, 18 Jan 2021 16:30:42 +0200
<![CDATA[Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailun ehdotuksiin voi tutustua verkossa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/01/15012021_6.html Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun ehdotukset on julkaistu. Ehdotuksiin voi tutustua verkossa: https://entires.sarahildenkilpailu.fi/. Kansainväliseen kilpailuun hyväksyttiin kaikkiaan 472 ehdotusta. Tuloksista kerrotaan aikaisintaan huhtikuussa.

]]>
Fri, 15 Jan 2021 15:14:35 +0200
<![CDATA[Tohlopinrannan asemakaavahdotus etenee nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/22122020_9.html Läntisen Tampereelle tulevasta uudesta asuinalueesta Tohlopinrannasta on valmisteltu asemakaavaehdotus, jonka yhdyskuntalautakunta hyväksyi 22.12.2020 osaltaan asetettavaksi nähtäville. Noin 750 asukkaalle mitoitettu muutos koskee Tohloppi-järven rannassa sijaitsevaa entistä Abloyn tehtaan aluetta lähiympäristöineen.

]]>
Tue, 22 Dec 2020 19:57:15 +0200
<![CDATA[Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Tampereen kantakaupungin päivittyvän yleiskaavaehdotuksen nähtäville ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/22122020_8.html Tampereen kantakaupungin aluetta, ydinkeskustaa lukuun ottamatta, koskeva yleiskaavaehdotus hyväksyttiin 22.12.2020 yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville lukuun ottamatta joukkoliikennepainotteisia katuja koskevaa osuutta. Sen osalta pidetään nykyisen, voimassa olevan yleiskaavan ratkaisut joukkoliikenteen laatukäytävistä voimassa äänin 8 - 5.

]]>
Tue, 22 Dec 2020 19:51:08 +0200
<![CDATA[Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/22122020_7.html Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman tiistaina 22.12.2020. Suunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen kaupungin strategiaa, sitä täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 6.11.2020.

]]>
Tue, 22 Dec 2020 19:46:59 +0200
<![CDATA[Tullin alueelle Sumeliuksenkadulle suunnitellaan asuintornia]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/10122020_1.html Tullin kaupunginosaan Tampereen keskustaan pääradan ja aseman läheisyyteen on suunnitteilla uusi korkea asuinkerrostalo. Asemakaavamuutos koskee osoitteessa Sumeliuksenkatu 18 sijaitsevan Pienteollisuustalon tonttia. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla 7.1.2021 saakka, ja kaavahankkeesta kerrotaan myös esittelyvideolla.

]]>
Thu, 10 Dec 2020 09:57:42 +0200
<![CDATA[Kunkun parkin ja sen liittymien asemakaavat etenivät]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/08122020_6.html Kunkun parkin asemakaavaehdotus sekä siihen liittyvien Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän asemakaavaehdotus hyväksyttiin tiistaina 8.12.2020 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville, valmisteluun palauttamista koskevien äänestysten jälkeen äänin 9–4. Kaavoihin liittyy laaja aineisto, jossa on muun muassa vaikutusselvityksiä, palautekoosteita ja alustava hankesuunnitelma.

]]>
Tue, 8 Dec 2020 21:05:29 +0200
<![CDATA[Lahdesjärven Akulatinkadun asemakaavamuutos teollisuusalueeksi etenee]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/08122020_5.html Lahdesjärven eteläosassa Akulatinkadulla sijaitsevan noin 23,4 hehtaarin tontin muutos kauppaa painottavasta alueesta teollisuusalueeksi eteni, kun yhdyskuntalautakunta hyväksyi 8.12.2020 kaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville.

]]>
Tue, 8 Dec 2020 20:46:25 +0200
<![CDATA[Kanjoninkadun asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta uusi päätös]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/08122020_4.html Hervannan pohjoislaidan liike- ja toimistokortteli osoitteessa Kanjoninkatu 4 on muuttumassa asuinkäyttöön. Tampereen yhdyskuntalautakunta teki tiistaina 8.12.2020 uuden päätöksen asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta asiavirheen korjauksena. Edellinen, 10.11.2020 tehty yhdyskuntalautakunnan päätös kumottiin, koska siihen liittyvässä äänestyksessä oli teknisiä ongelmia.

]]>
Tue, 8 Dec 2020 20:23:53 +0200
<![CDATA[Tampereen Ratapihankadun suunnitelmat etenivät kaupunginhallituksessa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/07122020_7.html Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2020 osaltaan Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailun ratkaisun sekä tavara- asemarakennuksen ja rautatieläisten asuinrakennuksen myynnin. Ostaja on Jatke Oy Pirkanmaa, perustettavien yritysten lukuun. Kauppaan kuuluu myös alueen toimitilakorttelin rakennusoikeus. Kauppahinta on 6,5 miljoonaa euroa. Päätöksen myynnistä tekee kaupunginvaltuusto tammikuun kokouksessaan.

]]>
Mon, 7 Dec 2020 17:18:37 +0200
<![CDATA[Tampere hakee kansallisen kaupunkipuiston perustamista ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/07122020_6.html Tampereen kaupunginhallitus päätti 7.12.2020, että Tampere hakee ympäristöministeriöltä kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Kaupunkipuiston alueeseen Tampereella esitetään kuuluvaksi 3600 hehtaaria, josta jo tällä hetkellä 78% on viher- ja suojelualueita ja 82% kaupungin omistuksessa. Vesialueita koko määrästä on 63%.

]]>
Mon, 7 Dec 2020 17:02:27 +0200
<![CDATA[Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen kilpailuun tuli 460 ehdotusta]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/07122020_5.html Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelua Finlaysonin alueelle koskeva kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu on päättynyt. Kilpailuun tuli 460 ehdotusta 2.12.2020 mennessä. Luku voi vielä täsmentyä, sillä hakemusten poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi tekninen tarkistus on edelleen meneillään.

]]>
Mon, 7 Dec 2020 14:26:19 +0200
<![CDATA[Pyynikille tulossa virallisesti Termopyleen kenttä ja sola - useita nimistöasioita valmisteltu nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/12/03122020_3.html Kadunnimitoimikunta on tehnyt useita, kaavoituksesta erillään tehtäviä nimeämisasioita koskevia päätöksiä. Muun muassa Tampereen Pyynikin luonnonsuojelualueelle on tulossa Termopyleen sola, Termopyleen kenttä ja Hopanrinne niiden historiallisten nimien mukaan. Pyynikin kirkkopuiston osa nimetään Wivi Lönnin puistoksi.

]]>
Thu, 3 Dec 2020 13:16:40 +0200