<![CDATA[Tampere - Tampereen kaupunki - Tiedotteet]]> fi-fi https://www.tampere.fi/index.html Fri, 13 Sep 2019 20:12:25 +0300 Copyright City of Tampere webmaster@tampere.fi (Webmaster) City of Tampere https://www.tampere.fi/images/vaakuna.png 76 85 https://www.tampere.fi/index.html <![CDATA[Västinginmäkeen kaavaillaan uutta luonnonläheistä asuinaluetta 2 300 asukkaalle]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/09/05092019_2.html Tampereen Vuoreksen läheisyyteen Västinginmäkeen on tulossa koti noin 2 300 uudelle asukkaalle. Särkijärven pohjoispuolella Vuoreksen puistokadun kahta puolta sijaitsevan uuden asuinalueen asemakaavan valmisteluaineisto ja luonnos ovat nähtävänä 5.9.-3.10.2019 kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä.

]]>
Thu, 5 Sep 2019 11:33:04 +0300
<![CDATA[Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2020]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/09/04092019_7.html Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 4.9.2019 omalta osaltaan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen. Kaupungin kiinteistöjä, tiloja ja asuntopolitiikkaa koskevien palvelujen toimintatulojen arvioidaan olevan ensi vuonna 226,2 miljoonaa euroa ja toimintamenojen 95,2 miljoonaa euroa.

]]>
Wed, 4 Sep 2019 19:08:53 +0300
<![CDATA[Vihreä sormenjälki -ehdotus voitti Vuoreksen nollaenergiakorttelin suunnittelukilpailun]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/28082019_2.html Tampereen Vuoreksen nollaenergiakorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun tuli kaksi melko tasaveroista ehdotusta, joista tuomaristo arvioi voittajaksi ehdotuksen nimimerkillä Vihreä sormenjälki. Ehdotuksen ovat laatineet Rakennusyhtiö Lehto Asunnot Oy, Luo Arkkitehdit Oy, Insinööritoimisto Vesitaito Oy sekä Frei Zimmer. Tontit varataan ja myöhemmin vuokrataan kilpailun voittajalle lopullista suunnittelua varten.

]]>
Wed, 28 Aug 2019 12:01:58 +0300
<![CDATA[Raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin asemakaavamuutos nähtävillä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/26082019_1.html Raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin Tampereen Lentävänniemeen mahdollistavan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 22.8.–12.9.2019. Halkoniemenkatua ja Pyhällönpuiston osaa koskevaa asemakaavan muutosluonnosta esitellään myös yleisötilaisuudessa, joka pidetään tiistaina 3.9.2019 kello 17.00-18.30 Lentävänniemen seurakuntakodilla, osoitteessa Halkoniemenkatu 1. Yleisötilaisuudessa esitellään myös Lielahdenkadun-Halkoniemenkadun raitiotien yleissuunnitelman luonnosta.

]]>
Mon, 26 Aug 2019 09:09:47 +0300
<![CDATA[Pispalan eteläpuolen asemakaavaehdotus nähtävillä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/22082019_4.html Osaa Pispalan eteläosasta koskeva toisen vaiheen asemakaavan muutosehdotus (numero 8310) on nähtävillä 22.8.–23.9.2019. Kaavamuutosalue sijaitsee Pispalan valtatien eteläpuolella ja ulottuu idässä Pispan koulun länsipuolelle, lännessä Tahmelan viertotien länsipäähän. Etelässä alue rajautuu Uittotunnelinkatuun, Tahmelan viertotiehen ja Uittoyhtiönkatuun. Kaava-alueen rajausta tarkistettiin valmisteluvaiheessa liittämällä siihen Punaisen tukkitien uoman eteläosa.

]]>
Thu, 22 Aug 2019 13:36:39 +0300
<![CDATA[Lautakunta pohti kiinteistöomaisuuden myyntiä ja myynnin periaatteita ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/21082019_11.html Tampereen kaupungin kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteita pohdittiin 21.8.2019 asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Kaupunki on aika ajoin tarkastellut omaisuuden myynnin mahdollisuuksia osana kaupungin pääomien järkevää käyttöä ja tulevien investointien rahoitusta.

]]>
Wed, 21 Aug 2019 19:34:13 +0300
<![CDATA[Tohlopinrantaan koti jopa 1000 asukkaalle – asemakaavan luonnosaineisto nähtävillä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/15082019_4.html Tampereen Epilänharjun kaupunginosassa sijaitseva Tohlopinrannan teollisuusalue on muuttumassa asuinalueeksi. Asemakaavan luonnoksessa on suunniteltu alueelle kotia jopa 1000 asukkaalle. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä ja siitä voi jättää mielipiteitä 15.8. –5.9.2019.

]]>
Thu, 15 Aug 2019 14:31:17 +0300
<![CDATA[Kaupunkiympäristön viranomaispalvelujen hyödyt näkyväksi kehityshankkeella - yrityksille kysely elokuussa ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/13082019_4.html Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella tehdään näkyväksi viranomaispalvelujen arvonmuodosta ja hyötyjä yrityksille ja kuntalaisille. Viranomaispalveluja arvioivat yksiköiden työntekijät, luottamushenkilöt sekä joukko yritysten edustajia vastaamalla saman sisältöiseen kyselyyn, joka lähtee yrityksille elokuussa yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjien ja Tampereen Kauppakamarin kanssa.

]]>
Tue, 13 Aug 2019 13:12:39 +0300
<![CDATA[Tampereen kantakaupungin yleiskaavatyössä varaudutaan Ruotulan kerrostalovyöhykkeeseen ja selvitetään lähijunaliikenteen kehittämistä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/12082019_5.html Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa tarkistetaan valtuustokausittain. Yleiskaavatyön aikana tulee ratkaistavaksi keskustan strategisen osayleiskaava-alueen uudistamisen tarve kantakaupungin yleiskaavatyön yhteydessä. Yleiskaavaluonnos asetetaan myöhemmin nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä. Kaupunginhallitus käsitteli kantakaupungin yleiskaavaa kehittämiskokouksessaan 12.8.2019.

]]>
Mon, 12 Aug 2019 16:23:58 +0300
<![CDATA[Vielä ehdit kommentoida ja äänestää Vuoreksen Isokuusen puurakentamisehdotuksia]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/08/07082019_4.html Vuoreksen Isokuusen kaupunginosan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailussa etsitään toteutusmalleja keskustakorttelille. Tampereen kaupunki sai määräaikaan mennessä kaksi ehdotusta: Metsäkuusi ja Vihreä sormenjälki. Ehdotuksiin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla ja äänestää omaa suosikkia 21. elokuuta mennessä.

]]>
Wed, 7 Aug 2019 14:17:14 +0300
<![CDATA[Frenckellin tehdasrakennus kiinnostaa kolmea ostajakandidaattia]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/26062019_2.html Frenckellin tehdasrakennukselle Tampereen ydinkeskustassa haetaan neuvottelumenettelyllä uutta omistajaa. Tampereen kaupunki myy vuokraoikeuden tonttiin ja tontilla sijaitsevan historiallisen rakennuksen. Vuonna 1904 valmistunut rakennustaiteellisesti arvokas kokonaisuus myydään tarjousten perusteella kaksivaiheisella myyntiprosessilla. Määräaikaan mennessä ostajakandidaateiksi ovat ilmoittautuneet Aare Invest Oy, Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt ja Finesco Capital Oy/Skanska Talonrakennus Oy.

]]>
Wed, 26 Jun 2019 09:34:21 +0300
<![CDATA[Tampereella etsitään Ratapihankadun ja Morkun aukion tuntumaan uusia ratkaisuja tontinluovutus- ja konseptikilpailulla]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/26062019_1.html Tampereen kaupunki käynnisti 26. kesäkuuta 2019 Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailun. Kolmelle Ratapihankadun ja Morkun aukion tuntumassa olevalle keskustan korttelialueelle haetaan kehittämiskonseptia ja toteuttajaa. Kilpailuun kutsutaan yrityksiä ja yritysryhmittymiä, joilla on kokemusta vastaavista hankkeista.

]]>
Wed, 26 Jun 2019 09:28:54 +0300
<![CDATA[Käpylän suojeluasemakaava hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/25062019_7.html Käpylän pientaloalueen suojeluasemakaava hyväksyttiin 25.6.2019 Tampereen yhdyskuntalautakunnan osalta. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

]]>
Tue, 25 Jun 2019 20:04:39 +0300
<![CDATA[Hipposkylässä rakennetaan uutta ja säilytetään vanhaa - asemakaavaehdotus eteni]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/25062019_6.html Kissanmaan Hipposkylän asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 25.6.2019. Kaavassa on suojeltu 10 vanhaa puukerrostaloa sekä saunarakennus. Asemakaavaehdotusta esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

]]>
Tue, 25 Jun 2019 19:57:35 +0300
<![CDATA[Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Asemakeskuksen jatkosuunnittelun periaatteet]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/24062019_3.html Tampereen keskustan kehittämisessä strategisesti merkittävin kokonaisuus on asemanseutu eli henkilöratapiha lähiympäristöineen. Alueelle suunniteltu Asemakeskus on sekä kaupungin keskustan merkittävä kaupunkikehityshanke myös valtakunnallinen liikennejärjestelmän kehittämishanke. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi linjaukset jatkosuunnittelulle 24.6.2019.

]]>
Mon, 24 Jun 2019 16:06:57 +0300
<![CDATA[Tampereen Viinikanlahden digitaalinen kaupunkisuunnittelu kiinnostaa maailmalla]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/19062019_4.html Tampereen kansainvälinen Viinikanlahden ideakilpailu kiinnostaa kaupunkisuunnittelijoita Suomessa ja maailmalla. Toukokuun puolivälissä julkistettuun avoimeen arkkitehtuurikilpailuun on jättänyt yli 40 suunnitteluryhmittymää miltei sata erillistä kysymystä määräaikaan mennessä. Kysymykset koskivat kilpailuohjelman sisältöä. Englanninkieliset vastaukset kysymyksiin on julkaistu kilpailun verkkosivulla 19.6.2019.

]]>
Wed, 19 Jun 2019 14:46:05 +0300
<![CDATA[Tampereen Arboretumin laajennuksen ja asumista tuova Hatanpään niemen asemakaava eteni]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/17062019_6.html Hatanpään niemen asemakaavan muutos lisää alueen viherympäristöä ja tuo uutta tonttimaata asuinrakentamiselle sekä mahdollistaa terveydenhuoltoa tai sosiaalitointa palvelevien rakennusten laajentamisen. Arboretum laajenee entisen kaupunginpuutarhan taimiston ja varastoalueen osalle. Tampereen kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 esittää asemakaavaehdotusta valtuuston hyväksyttäväksi.

]]>
Mon, 17 Jun 2019 16:15:53 +0300
<![CDATA[Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Amurin yleissuunnitelman jatkotyön pohjaksi]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/17062019_5.html Amurin täydennysrakentamisen pohjaksi tehty yleissuunnitelma on valmistunut.Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2019 yleissuunnitelman alueen kehittämisen pohjaksi.

]]>
Mon, 17 Jun 2019 16:03:04 +0300
<![CDATA[Hiedanrannassa tehdään arkeologisia koekaivauksia]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/11062019_2.html Pirkanmaan maakuntamuseo tekee Hiedanrannan alueella arkeologisia koekaivauksia 12.–18. kesäkuuta 2019. Koekaivausten tarkoituksena on selvittää Lielahden rusthollin tonttialueen arkeologisia mahdollisuuksia ja jatkotutkimustarvetta. Koekaivauksilla selvitetään alueen arvoja, jotta ne voidaan ottaa huomioon Hiedanrannan maankäytön suunnittelussa.

]]>
Tue, 11 Jun 2019 11:21:06 +0300
<![CDATA[Amurin yleissuunnitelma mahdollistaa täydennysrakentamista]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/06062019_4.html Amurin täydennysrakentamisen pohjaksi tehty yleissuunnitelma on valmistunut, ja maanantaina 10.6.2019 kokoontuvalle Tampereen kaupunginhallitukselle esitetään sen hyväksymistä alueen kehittämisen pohjaksi. Täydennysrakentamista voidaan tehdä taloyhtiöiden ehdoilla edellyttäen alueen taloyhtiöiden aloitteellisuutta ja tarkempaa asemakaavoitusta.

]]>
Thu, 6 Jun 2019 13:28:46 +0300
<![CDATA[Asukaskysely auki, osallistu aluekeskusten kehittämiseen]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/03062019_5.html Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven aluekeskusten palveluiden käyttäjiä ja asukkaita pyydetään vastaamaan kyselyyn, joka on auki 3.6.–7.7.2019. Asukaskysely kerää arjen kokemuksia seudun aluekeskuksista ja ehdotuksia niiden kehittämiseksi. Kyselyyn kuuluvia keskuksia on yhteensä 16. Joukkoon kuuluvat seudun kehyskuntien kuntakeskukset sekä joukko muita keskuksia, joista osa on tyypiltään kaupallisia keskittymiä.

]]>
Mon, 3 Jun 2019 13:28:55 +0300
<![CDATA[Hatanpään niemen asemakaavamuutos mahdollistaa asumista ja lisää tilaa terveydenhuollolle ja Arboretumille]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/05/28052019_8.html Hatanpään niemen asemakaavan muutoksella lisätään alueen virkistyskäyttöä ja viherympäristöä samalla kun saadaan tonttimaata asuinrakentamiselle ja terveydenhuoltoa tai sosiaalitointa palvelevien rakennusten laajentamiselle. Arboretum laajenee entisen kaupunginpuutarhan taimiston ja varastoalueen osalle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen osaltaan 28.5.2019. Kaavaa esitetään kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

]]>
Tue, 28 May 2019 19:27:44 +0300
<![CDATA[Tampereen keskustan elinvoimaluku kertoo rakennemuutoksista ja kehittyvästä kaupunkikulttuurista ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/05/27052019_3.html Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta mittaava luku on laskenut vuoden aikana eri puolilla Suomea ja näin kävi myös Tampereella. Vaativat rakennushankkeet vaikuttavat kaupunkien keskustojen elinvoimaisuuteen. – Tampereen luku on kuitenkin edelleen erittäin hyvä, Suomen kärkeä. Lauantaisin palvelevien kauppojen ja ravintoloiden osuus palveluista on verraten korkealla tasolla, vaikka monista työmaista onkin tilapäistä haittaa, sanoo Tampereen kaupungin Viiden tähden keskustan hankekehityspäällikkö Minna Seppänen.

]]>
Mon, 27 May 2019 14:38:27 +0300
<![CDATA[Kaupunkilaisten suunnitelmia Kauppi-Niihamasta esitellään seminaarissa 28.5.]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/05/24052019_1.html Kaupunkilaisten suunnitteluryhmien töitä Kauppi-Niihaman kehittämiseksi esitellään kaikille avoimessa seminaarissa tiistaina 28.5. klo 17–20 Frenckellin auditoriossa (Frenckellinaukio 2 D). Suunnitteluryhmät korostivat, että Kauppi-Niihama on erityinen helmi Tampereella, ja alueella olisi potentiaalia nousta valtakunnallisesti tunnetuksi viheralueeksi.

]]>
Fri, 24 May 2019 09:09:03 +0300
<![CDATA[Tampereen ja Ylöjärven kaupungit päättävät Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/05/23052019_1.html Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitukset käsittelevät maanantaina 27.5.2019 kokouksissaan kaupunkien välistä aiesopimusta Ylöjärvellä sijaitsevan, Tampereen kaupungin omistaman Teivon alueen maankäytön kehittämisestä pitkällä aikavälillä. Aiesopimuksessa ilmaistaan kaupunkien yhteinen tahtotila Teivon alueen kehittämiseksi asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi.

]]>
Thu, 23 May 2019 13:12:53 +0300