<![CDATA[Tampere - Tampereen kaupunki - Tiedotteet]]> fi-fi https://www.tampere.fi/index.html Tue, 20 Nov 2018 17:41:57 +0200 Copyright City of Tampere webmaster@tampere.fi (Webmaster) City of Tampere https://www.tampere.fi/images/vaakuna.png 76 85 https://www.tampere.fi/index.html <![CDATA[Joulukuusia myydään kaupungin toreilla jouluaattoon]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/18122018_3.html Joulukuusia myydään Tampereen toreilla jouluaattoon 24.12.2018 saakka. Myyntipaikat ovat pääsääntöisesti Tammelantorilla. Myyntiä on myös Laukontorilla sekä muutamalla muulla kaupungin omistamalla alueella.

]]>
Tue, 18 Dec 2018 12:37:31 +0200
<![CDATA[Annalan Karosenpuisto kunnostetaan - suunnitelma nähtävänä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/14122018_2.html Kaukajärvellä, Annalassa, parannetaan Karosenpuiston turvallisuutta, toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä. Puistossa kunnostetaan leikkipaikka ja pelikenttä. Kunnostussuunnitelmaan voi tutustua puistossa, palvelupiste Frenckellissä ja kaupungin verkkosivuilla. Puisto on määrä kunnostaa ensi vuonna.

]]>
Fri, 14 Dec 2018 09:49:54 +0200
<![CDATA[Tullikamarin aukion asemakaava nähtäville]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/13122018_2.html Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa Tullikamarin aukion asemakaavaehdotuksen nähtäville. Aineisto on nähtävillä 28.1.2019 saakka Palvelupiste Frenckellissä, osoitteessa Frenckellinaukio 2 B sekä kuulutuksen kautta osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu

]]>
Thu, 13 Dec 2018 12:08:14 +0200
<![CDATA[Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti vuoden 2019 jäte- ja lietetaksoista]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/12122018_6.html Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi kokuoksessaan 12.12.2018 vuoden 2019 jätetaksan sekä sako- ja umpikaivolietteiden taksat. Jäteastioiden tyhjennysmaksuissa oli pieniä muutoksia, joihin vaikuttivat kuljetusurakkakustannukset ja astiatyyppi- ja koko. Lietteiden kuljetusmaksut pysyivät entisellään. Uutena otettiin käyttöön päivystystyhjennys, joka on aiempaa hälytystyhjennystä edullisempi.

]]>
Wed, 12 Dec 2018 18:11:39 +0200
<![CDATA[Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Hervannan pohjoisakselin asemakaavaehdotuksen nähtäville ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/12122018_4.html Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin 11.12.2018 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville. Asemakaava mahdollistaa asuntoja noin 1200 asukkaalle sekä liike- ja toimisto- ja pysköintitilaa.

]]>
Wed, 12 Dec 2018 10:20:16 +0200
<![CDATA[Ojalan asemakaava eteni, koteja 2000 asukkaalle]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/12122018_3.html Ojalan uuden kaupunginosan ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 11.12.2017. Asemakaava tuo alueelle noin 2000 asukasta. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

]]>
Wed, 12 Dec 2018 09:46:53 +0200
<![CDATA[Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/12122018_2.html Tampereen kaupunki on varannut yhdyskuntalautakunnan alaisiin palveluihin tänä vuonna noin 87,4 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana nettomenot -27,2 miljoonaa euroa (toimintakate) ja nettoinvestoinnit -60,210 miljoonaa euroa. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman tiistaina 11.12.2017.

]]>
Wed, 12 Dec 2018 09:34:31 +0200
<![CDATA[Kaupunki vastaa katujen sekä kävely- ja pyöräteiden talvihoidosta, kiinteistönhaltija jalkakäytävien]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/11122018_7.html Väylien talvihoitotyöt sujuvat vakiintuneen työnjaon mukaan. Kaupunki auraa lumet ja huolehtii liukkaudentorjunnasta kaduilla sekä kävely- ja pyöräteillä. Kiinteistönhaltija eli käytännössä kiinteistönhuoltofirma tai asukas pitää tonttinsa viereisen jalkakäytävän kulkukelpoisena ja avaa tonttiliittymänsä lumivallit.

]]>
Tue, 11 Dec 2018 09:37:58 +0200
<![CDATA[Tampereen asemakaavoitusohjelman 2019-2023 lähtökohtana monipuoliset asumisvaihtoehdot]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/11122018_3.html Tampereen 2019–2023 asemakaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategian tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vuosittaiseen 1,4 % eli vähintään 3 000 asukkaan kasvun tavoitteisiin. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaohjelman 10.12.2018.

]]>
Tue, 11 Dec 2018 08:33:57 +0200
<![CDATA[Tampere varautuu maankäytön suunnittelussa väkimäärän kasvuun]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/11122018_2.html Tampere tavoittelee 1,4 % väestönkasvua vuoteen 2033 mennessä. Maankäytön toteutusohjelmassa lähtökohtana on varautua vuosittain keskimäärin 230 000 asuinkerrosneliömetrin ja 3 100 asunnon rakentumiseen. Lisäksi on varauduttava palveluverkon muutoksiin ja tarpeita vastaavaan yritystonttitarjontaan. Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018 maankäytön suunnitelman jatkotyön pohjaksi.

]]>
Tue, 11 Dec 2018 08:21:16 +0200
<![CDATA[Lännen suunnan raitiotien katusuunnitelmia nähtävillä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/10122018_4.html Rakenteilla olevan Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu etenee. Osa Pyynikintorin ja Lentävänniemen välisen osuuden katusuunnitelmista on nähtävillä 31.12.2018 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B).

]]>
Mon, 10 Dec 2018 11:59:10 +0200
<![CDATA[Sulkavuoressa aidataan vanhan kaatopaikan itäosa ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/10122018_2.html Sulkavuoressa aidataan kunnostettavan kaatopaikka-alueen itäosa, ja se liitetään osaksi työmaa-aluetta. TAKKin harjoitusalueen vieressä sijaitseva alue aidataan tällä viikolla (viikolla 50) turvallisuussyistä eikä alueella voi enää liikkua. Alueella välivarastoidaan pilaantumattomia maa-aineksia, joita käytetään kaatopaikan kunnostuksessa.

]]>
Mon, 10 Dec 2018 10:31:48 +0200
<![CDATA[Hiedanrannassa puretaan sellutehtaan vanha voimalinja]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/10122018_1.html Lielahden sellutehtaan vanha 110 kilovoltin suurjänniteverkko puretaan ennen joulua. Tehdas lopetti toimintansa vuonna 2008 ja voimalinja ei ole ollut käytössä enää sen jälkeen. Sähkö Hiedanrannan alueelle tulee nykyään maakaapelilinjoja pitkin.

]]>
Mon, 10 Dec 2018 10:14:28 +0200
<![CDATA[Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin maanalaisen asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/07122018_1.html Rantaväylän tunneliin liittyvän Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän ja Amuritunnelin yleissuunnittelu ja asemakaavoitus etenee. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 24.1.2019 saakka. Asiasta järjestetään avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 12.12.2018.

]]>
Fri, 7 Dec 2018 12:45:13 +0200
<![CDATA[Pyörälainaamot sähköistivät lapsiperheiden matkoja]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/04122018_2.html Tampereen kaupunki tarjosi lapsiperheille mahdollisuuden sähköavusteisten pyörien, peräpyörien ja pyöräkärryjen maksuttomaan lainaukseen. Perheet antoivat kesäkuussa alkaneelle ja marraskuussa päättyneelle lainaamotoiminnalle erinomaista palautetta ja toivovat sille jatkoa. Pyörälainaamo oli tehokas pyöräilyn edistämisen tapa, ja kaupunkilaisille halutaan myös jatkossa tarjota vastaavia kestävän liikkumisen kokeilumahdollisuuksia.

]]>
Tue, 4 Dec 2018 13:00:46 +0200
<![CDATA[Sulkavuoren räjäytykset tarkassa seurannassa]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/03122018_4.html Tampereen Sulkavuoressa on alkutalven aikana käynnistetty räjäytystyöt kallion louhimiseksi maan uumeniin rakennettavaa jätevedenpuhdistamoa varten. Louhinnan etenemistä ympäristövaikutuksineen seurataan tarkasti.

]]>
Mon, 3 Dec 2018 14:21:17 +0200
<![CDATA[Hiedanrantaan valmistuneessa jalankulku- ja pyöräilyväylässä hyödynnettiin uusiomateriaaleja]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/03122018_2.html Hiedanrantaan Tehdaskartanonkadulle on valmistunut jalankulku- ja pyöräilyväylä, jonka rakentamisessa on hyödynnetty paikallisia uusiomateriaaleja: yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonaa sekä lentotuhkaa ja rakeistettua lentotuhkaa.

]]>
Mon, 3 Dec 2018 13:38:48 +0200
<![CDATA[Hiedanrannan entisen voimalaitoksen rakennus puretaan]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/30112018_1.html Lielahden Hiedanrannan voimalaitosrakennuksen purkutyö alkaa joulukuun 2018 alussa ja kestää vuoden 2019 huhtikuuhun asti. Nyt purettava voimalaitosrakennuksen osa on rakennettu 1960. Se on tällä hetkellä alueen korkein rakennus, noin 37 metriä.

]]>
Fri, 30 Nov 2018 10:05:37 +0200
<![CDATA[Huikkaan ja Takahuhdin alueella kunnostetaan Jukolanpuiston leikkipaikka]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/29112018_3.html Jukolanpuiston leikkipaikka kunnostetaan viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi. Kuluneet leikkivälineet uusitaan, ja leikkipaikan kylkeen tulee kuntoilupaikka. Kunnostussuunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 30.11. - 14.12.2018. Siihen voi tutustua puistossa, palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) tai verkkosivulla www.tampere.fi/puistosuunitelmat.

]]>
Fri, 30 Nov 2018 09:00:00 +0200
<![CDATA[Raitiotien vilkkain rakentamisvuosi toi raiteet Tampereen kaduille – aikataulu ja kustannukset tavoitteen mukaiset ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/29112018_5.html Tampereen raitiotien ensimmäinen osa (keskusta–Hervanta–Tays) on hankkeen toisena rakennuskautena edennyt suunnitelmien mukaan. Raitiotien näkyvintä osaa eli kiintoraidelaattaa ja kiskoja on tänä vuonna asennettu tiiviiseen tahtiin kaikille raitiotien kaduille. Kaksoisraidetta on nyt lähes kuusi kilometriä eli yli kolmasosa 15 kilometrin mittaisesta raitiotiestä. Osalla kaduista ollaan jo edellä alkuperäisestä aikataulusta.

]]>
Thu, 29 Nov 2018 14:29:45 +0200
<![CDATA[Pispalan valtatien varrella harvennetaan metsäkasvustoa ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/29112018_2.html Pispalassa harvennetaan ja raivataan Pispalan valtatien ja Ratakadun välistä suojametsää Haulitornilta keskustan suuntaan Tipotielle saakka. Metsäkasvustoa harvennetaan ja raivataan myös kaupungin omistamien tonttien kohdalla. Harvennuksilla avataan näkymiä Näsijärvelle Pispalan valtatieltä ja sen viereiseltä kävely- ja pyörätieltä sekä parannetaan puuston kasvuedellytyksiä. Työt alkavat maanantaina 3.12.2018 ja kestävät viikon verran.

]]>
Thu, 29 Nov 2018 11:42:51 +0200
<![CDATA[Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Iskun ja Areenan tontin asuin- ja liikerakennusten asemakaavaehdotuksen]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/27112018_9.html Uusia asuinkerrostaloja sekä liiketiloja nykyisten Iskun ja Tampereen Areenan tonteilla mahdollistava asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 27.11.2018. Kaleva-Hakametsän paikalliskeskusta vahvistava asemakaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi, kun toteutukseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

]]>
Tue, 27 Nov 2018 20:11:33 +0200
<![CDATA[Hipposkylän asemakaavaehdotus eteni]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/27112018_8.html Kissanmaan Hipposkylän täydennysrakentamiseen ja osittaisen suojeluun tähtäävä asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 27.11.2018 asetettavaksi nähtäville. Asemakaavaehdotusta esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

]]>
Tue, 27 Nov 2018 20:03:14 +0200
<![CDATA[Sulkavuoressa raivattiin alue maa-ainesten välivarastointipaikaksi]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/27112018_5.html Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaan itäpuoliselta alueelta kaadettiin alkuviikosta puusto. Alue aidataan puunkaatotöiden jälkeen vanhan kaatopaikan kunnostamisessa tarvittavien maa-ainesten välivarastointipaikaksi eikä aidatulla alueella enää voi liikkua.

]]>
Tue, 27 Nov 2018 13:48:59 +0200
<![CDATA[Tampereella kokeillaan joukkorahoitusta hyvien ideoiden toteuttamiseen ]]> https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/27112018_3.html Miten Tampereesta saataisiin vieläkin mukavampi paikka asua? Tampereen viihtyisyyttä parantavien hyvien ideoiden toteuttamiseksi Tampereella kokeillaan nyt ensimmäisenä kuntana Suomessa joukkorahoitusta.

]]>
Tue, 27 Nov 2018 10:28:56 +0200