Siirry sisältöön

Kuninkaankadun kävelykatu kesäkaduksi – huomioi liikennesäännöt

Julkaistu 12.5.2022 12.53

Tampere jatkaa kesällä 2022 edellisen vuoden hyvien kokemusten perusteella keskustan katutilan elävöittämispilotteja. Kuninkaankadun kesäkadulla kokeillaan 13.5.2022-31.8.2022 erilaisia keinoja luoda katutilaa viihtyisämmäksi ja houkuttelevammaksi. Kadun luonnetta kävelyn ja oleskelun alueena korostetaan merkitsemällä Kuninkaankatu liikennemerkein yhtenäiseksi kävelykaduksi välillä Hämeenkatu-Satakunnankatu. Kokeilun myötä myös Kauppakadun ja Puutarhakadun risteysalueet muuttuvat kävelykaduksi.

Pyöräilijöitä ylittämässä Kauppakatua Kuninkaankadun kesäkadun risteyksessä. Etualalla kävelykadun liikennemerkki,
 

Kuva: Kauppakatu on Kuninkaankadun kohdalla kävelykatu. Tasa-arvoisessa risteyksessä Kauppakatua ajavat autoilijat ja pyöräilijät väistävät jalankulkijoiden lisäksi myös oikealta Hämeenkadun suunnasta tulevia pyöräilijöitä ja kiinteistöiltä tulevia tai huoltoajossa olevia autoja. Vastaavasti Kuninkaankadulta pohjoisesta tulevat ajoneuvot väistävät oikealta Kauppakadulta tulevia ajoneuvoja.

Kävelykatu on tarkoitettu jalankulkijoille ja pyöräliikenteelle. Moottoriajoneuvoille on sallittu ajo kävelykadun yli Puutarhakatua ja Kauppakatua pitkin, ajo Kuninkaankadun kävelykatua pitkin kiinteistölle, huoltoajo liikennemerkeillä osoitetuilla osuuksilla sekä pelastusliikenne.

Jalankulkija saa kulkea kävelykadun kaikilla osilla. Hän ei kuitenkaan saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

Ajoneuvon kuljettajan on kävelykadulla annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 kilometriä tunnissa.

Pyöräily ja sähköpotkulautailu on kävelykadulla sallittua, kunhan ajaja noudattaa ajoneuvojen kuljettamista koskevia liikennesääntöjä eli huomioi jalankulkijat. Pyörän ja potkulaudan saa pysäköidä kävelykadulle. Kokeilun aikana Kuninkaankadulla lisätään pyörätelineitä. Puutarhakadun pohjoispuolella on myös kaupunkipyöräasema.

Kauppakadun ja Puutarhakadun liittymissä jalankulkijoille annettava esteetön kulku

Kauppakatua ja Puutarhakatua pitkin ajavat autot ja pyörät ylittävät kävelykadun. Kävelykatu alkaa sekä Puutarhakadulla että Kauppakadulla ennen Kuninkaankadun liittymää ja päättyy Kuninkaankadun kävelykadun ylittämisen jälkeen. Liittymäalueella sekä Kuninkaankatu että Puutarhakatu ja Kauppakatu ovat kävelykatuja, joten niiden liittymät ovat tasa-arvoisia. Tasa-arvoisessa risteyksessä ajoneuvon kuljettaja väistää samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Kävelykadulla liikkuva ajoneuvo antaa jalankulkijoille esteettömän kulun.

Kävelykadun varrella olevalle kiinteistölle saa ajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Kesäkatukokeilun aikana Kuninkaankatu 15 ja 17 kohdalla ei sallita moottoriajoneuvoliikennettä, joten Kuninkaankatu 11—15 kiinteistöille ajetaan nykyiseen tapaan Satakunnankadulta. Kokeilun aikana myös poistuminen kiinteistöltä tapahtuu Satakunnankadun suuntaan. Rakennustyömaa estää moottoriajoneuvoliikennettä Kuninkaankatu 22 kohdalla vielä kesäkuun ajan. Kokeilun aikana ajoyhteydet kiinteistöille säilyvät muilta osin entisinä.

Huoltoliikenteelle aikarajoituksia

Huoltoliikenteen aikarajoitusta pilotoidaan kesäkadulla. Huoltoliikenne sallitaan Kuninkaankadulla nykyisillä reiteillä lukuun ottamatta moottoriajoneuvoliikenteeltä kiellettyä osuutta Kuninkaankatu 15 ja 17 kohdalla sekä kesäkuun ajan jatkuvaa rakennustyömaata Kuninkaankatu 22 kohdalla. Huoltoliikenne on sallittu päivittäin klo 7—11 ja klo 19—22 Satakunnankadusta etelään Kuninkaankatu 13 kohdalle asti sekä väleillä Kauppakatu-Hämeenkatu ja Kauppakatu-Puutarhakatu.

Moottoriajoneuvon pysäköinti on kävelykadulla kielletty. Pysäyttäminen on kuitenkin sallittu pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi. Huoltoajolle sallituilla osuuksilla ajoneuvon saa pysäyttää huoltoajon vaatimaksi ajaksi.


Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Katja Seimelä
puhelin 040 149 3684
sähköposti [email protected]


Teksti Katja Seimelä

Kuvat Katja Seimelä