Siirry sisältöön

Amuriin pyöräkatu reitille Sepänpuistikko-Suokatu-Sotkankatu – katusuunnitelma nähtävänä

Julkaistu 10.5.2022 14.48

Sepänkadulta poistuu pyörätieyhteys Satakunnankadun ja Pirkankadun väliseltä osuudelta raitiotien toteuttamisen myötä katutilan ahtauden vuoksi. Korvaava pyöräilyreitti Sepänkadulta Pirkankadulle toteutetaan pyöräkatuna Sepänpuistikon, Suokadun ja Sotkankadun kautta. Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 23.5.2022 saakka. Väylä on osa seudullista pyöräilyn pääreittiä.

Suunnitelmaan voi tutustua verkossa sivulla www.tampere.fi/katusuunnitelmat.

Traficom on myöntänyt tälle hankkeelle 200 000 € kävelyn ja pyöräilyn investointiavustusta. Hanke on pyöräliikenteen tavoiteverkon mukainen.

Sepänkadulta Sepänpuistikkoon kääntyvä pyörätie on puistikko-osuudella kaksisuuntainen, ja sen leveys on 4 m. Pyörätien päällysteenä käytetään punaista väriasfalttia ja puistikon eteläreunaan sijoittuva jalkakäytävä päällystetään normaalilla mustalla asfaltilla. Pyörätien ja jalkakäytävän väliin istutetaan koko Sepänpuistikon matkalla uusi katupuurivi. Sepänpuistikon pohjoisreuna jää nykyiselleen.

Sepänpuistikon Sepänkadun puoleisessa päässä on eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä ja Suokadun puoleisessa päässä pyöräliikenteen kulkuväylä on osittain pyöräkatua. Pyöräkadulla polkupyöräliikenteellä on autoliikenteeseen nähden ensisijainen asema. Pyöräkadulla saa ajaa autolla, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku ja vauhti on sovitettava pyöräilijöiden tahtiin. Ajorata suunnitellaan kapeaksi ja se päällystetään värillisellä asfaltilla.

Suokatu on myös pyöräkatu Sepänpuistikosta itään Sotkankadulle saakka. Suokadun ajorata on 4,45 m levyinen, ja päällyste on punaista asfalttia. Kadun kummallakin puolella on jalkakäytävät. Koulun edustalla Suokadun eteläreunassa säilyy kadunvarsipysäköintipaikkoja, jotka toteutetaan pysäköintitaskuun.

Sotkankatukin on suunnitelman mukaan pyöräkatua paitsi Satakunnankadun liittymäalueella, joka säilyy nykyisen kaltaisena liikennevalo-ohjattuna liittymänä. Sotkankadun ajorata päällystetään punaisella asfaltilla.

Sotkankadun ajoradan leveys on välillä Suokatu-Satakunnankatu 4 m ja välillä Satakunnankatu-Pirkankatu 5 m. Punaisella asfaltilla päällystettyä ajorataa reunustavat 1 m leveät nupukivetyt alueet, joita voi käyttää kohtaamistilanteissa vastaantulevan ajoneuvon väistämiseksi .

Kadunvarsipysäköintialueet säilyvät kadun molemmilla puolilla, ja ne toteutetaan pysäköintitaskuihin. Katualueen reunoilla viherkaistojen takana on jalkakäytävät. Polkupyöräpysäköinnille on esitetty tilaa kadun länsireunalla yhteensä 16 paikkaa. Pyöräpysäköintialueet toteutetaan autoille varattavan kadunvarsipysäköintialueen yhteyteen.

Kadunvarsipysäköinnille varatut alueet ja jalkakäytävät päällystetään normaalilla mustalla asfaltilla. Viherkaistoilla säilytetään nykyiset katupuut, ja nurmetus uusitaan. Sotkankadun itäreunalla kulkevan jalkakäytävän varteen on esitetty lisää penkkejä ja roska-astioita.

Sotkankadun Pirkankadun puoleiseen päähän on suunniteltu kääntöpaikka.


Lisätietoja

Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen