Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto: Hyvinvointialue tarvitsee vanhusasiavaltuutetun

Julkaistu 29.4.2022 14.50

Tampereen vanhusneuvosto teki kokouksessaan 20.4.2022 hyvinvointialueelle aloitteen vanhusasiavaltuutetun vakanssin perustamisesta hyvinvointialueelle.

Valtakunnallinen vanhusasiavaltuutettu aloitti työnsä tämän vuoden alussa. Tampereella on ollut vanhusasiamies jo vuodesta 2011. Vanhusasiamies on Tampereella hyvin käytetty ja tärkeä palvelu. Tampereen kaupungin vanhusasiamieheen otettiin vuoden 2021 aikana yhteyttä noin 326 kertaa. Yhteydenottojen syynä on useimmiten tyytymättömyys asumispalveluihin tai kotiin annettaviin palveluihin. Vanhusasiamies tarjoaa neuvontaa ja ohjausta palvelun laatuun liittyvissä epäkohdissa tai kun asiakas katsoo, ettei palvelu vastaa sitä mitä voi odottaa.

Vanhusneuvoston mielestä on tärkeää, että kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle, sieltä löytyy myös ikäihmisten oikeusturvan ja laadukkaiden palvelujen varmistamiseen välttämätön vanhusasiavaltuutettu. Vanhusasiavaltuutettu on tärkeä ikäihmisten päivittäisten arjen asioiden sujumisen ja elintärkeiden sosiaalipalveluiden laadun takaamiseksi. Tälle valtuutetulle on vielä nykyistä enemmänkin tarvetta, kun palveluiden järjestämisessä tapahtuu paljon muutoksia. Jonkun täytyy olla ikäihmisten vierellä valvomassa, että he saavat sellaista palvelua ja kohtelua kuin heille lain ja oikeuden mukaan kuuluu.

Tutkimusten mukaan noin kymmenen prosenttia vanhusväestöstä tarvitsee yhteiskunnan erilaisia hoivapalveluita kuten palveluasumista, tehostettua palveluasumista tai laitoshoitoa. Vanhusväestöstä noin 90 prosenttia kykenee siis omatoimiseen elämiseen erilaisten kevyempien tukitoimien avulla. Vanhusväestöä koskevissa hyvinvointisuunnitelmissa korostetaan vanhusten kykyä täysipainoiseen ja itsenäiseen elämään mahdollisimman pitkään. Hyvinvointialueen vanhusasiavaltuutetun rooli on tämänkin tavoitteen saavuttamisessa tärkeä, jotta vanhusväestön palvelutarpeet ja näkökulmat tulevat monipuolisesti huomioiduksi suunnittelu-, päätöksenteko- ja toteutusvaiheissa. Näin ennaltaehkäisevästi toimien varaudutaan vanhusväestön palvelutarpeen kasvuun, mahdollistetaan omatoimisuus ja kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja saavutetaan myös kustannussäästöjä kun pystytään välttämään raskaampia palvelumuotoja.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävänkuva ja työn järjestelyt voidaan ratkaista myös eri tavalla kuin Tampereella, tarpeen mukaan. Hyvinvointialueen vanhusasiavaltuutettu voisi esimerkiksi toimia myös hyvinvointialueen vanhusneuvoston esittelijäsihteerinä.


Lisätietoja

Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
Juha Salonen
puhelin 050 348 2104
sähköposti [email protected]