Siirry sisältöön

Hervannan kampusalueen asemakaavan muutosluonnos nähtävillä

Julkaistu 28.4.2022 8.34

Hervannan yliopistokampusalueen kehittämistä tukevan asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on nähtävillä 28.4. – 19.5.2022. Kaavassa järjestellään olemassa olevaa rakennusoikeutta uudelleen käyttötarkoituksen muutoksella. Muutokset nykyiseen kaavaan ovat melko pieniä.

Hervannan kampusalueen asemakaavan rajaus ilmakuvass
 

Suunnittelualue sijaitsee Hervannan kaupunginosassa, Hervannan valtaväylän, Hermiankadun, Tekniikankadun, Korkeakoulunkadun ja Hervannantien välisellä alueella. Kaava-alueen pinta-ala on 23 hehtaaria. Suunnittelualue on Tampereen yliopiston kampusaluetta, jossa toimii mm. yliopisto, yrityksiä, päiväkoti ja Etelä-Hervannan 0–9 luokkien yhtenäiskoulu väliaikaisesti väistötiloissa.

Toteutunut rakentaminen ja alueen luontoarvot otetaan huomioon kaavatyön yhteydessä tehtyjen selvitysten perusteella. Alueelta on tehty useita luontoselvityksiä. Alueesta on tehty myös liikenneselvitys.

Kaavamerkinnöillä mahdollistetaan monipuolinen toiminta opetus-, tutkimus-, liike- ja palvelukäytössä. Hermiankadun varrella sijaitsevien rakennusten kaavamerkinnät muutetaan toimitilarakentamisen tonteiksi, joilla opetus- ja tutkimustoiminta on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Koulu- ja päiväkotitoiminnan jatkuminen huomioidaan kaavassa herkkien toimintojen erityistarpeita suojaavilla yleismääräyksillä.

Kävelypainotteinen ympäristö

Kampusaluetta kehitetään kävelypainotteisena ympäristönä. Alueelle merkitään sisäiset ajoreitit ja muodostetaan uusi pohjois–etelä-suuntainen jalankulku- ja pyöräilyreitti. Itäosaan merkitään uusi ohjeellinen reitti tulevaisuuden virkistysliikkumista varten.

Hervannan valtaväylän varrella sijaitseva keskusaukio ja sen vierellä sijaitsevien rakennusten julkisivut on määritetty kaupunkikuvan kannalta tärkeäksi kohteeksi.

Luonnonarvot ja erityisesti suojeltavien lajien elinalueet turvataan kaavamerkinnöillä alueen metsäisissä osissa. Itäosan metsiköitä muutetaan virkistysalueiksi. Olemassa olevat puurivit on merkitty säilytettäviksi ja uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin vierelle istutetaan uusi puurivi.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä marraskuussa 2019, ja tuolloin tullut palaute on otettu pääosin huomioon kaavaratkaisussa. Hakijan toiveesta tavoitteista poistettiin lisärakentaminen ja asuminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty vastaavasti.

Asemakaavan muutoksesta on esittelyvideo kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Milla Hilli-Lukkarinen
puhelin 044 4863500


Teksti Anna-Leea Hyry