Siirry sisältöön

Pispalan ja Hyhkyn koulujen perusparannushankkeiden kustannustaso on noussut

Julkaistu 20.4.2022 19.44

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 20.4.2022 omalta osaltaan Pispalan ja Hyhkyn koulujen perusparannushankkeiden määrärahojen nostamisen. Kustannusten nousu ja toteutussuunnitelmamuutokset hyväksyttiin ehdolla, että myös sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy investointimenon kasvusta aiheutuvat käyttötalousmenot.

Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeelle on osoitettu kaupungin vuoden 2022 talousarviossa 6 350 000 euron kokonaismääräraha, jota esitetään nostettavaksi 1 450 000 eurolla, jotta hanke voitaisiin toteuttaa suunnitellulla tavalla.

Hyhkyn-hankkeessa kustannukset ovat nousseet pääosin rakennusurakassa, koska purkutöiden yhteydessä todettujen rakenteiden uusimisen tarve ja laajuus kasvoivat merkittävästi. Alkuperäisen toteutussuunnitelman mukaan hankkeen rakennustöiden oli tarkoitus valmistua lokakuussa 2022. Rakenteiden uusimisen johdosta urakka-aikaa on jatkettu, ja uuden aikataulun mukaan rakennukset otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Pispalan koulun perusparannus -hankkeelle on osoitettu kaupungin vuoden 2022 talousarviossa 3 429 000 euron vuotuinen määräraha, jota esitetään nostettavaksi 950 000 eurolla, jotta hanke voitaisiin toteuttaa suunnitellulla tavalla. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy vuoden 2022 lisätalousarviossa hankekohtaisen määrärahan nostamisen 12 200 000 euroon. Alkuperäisen toteutussuunnitelman mukainen hankinta-arvo oli yhteensä 10,0 miljoonaa euroa.

Pispalan-hankkeen kustannukset ovat nousseet pääosin rakennusurakkaan liittyvissä lisätöissä. Suunnittelukustannuksiin on kulunut arvioitua enemmän rahaa, sillä työmaalla havaitut asiat on vaatineet poikkeuksellisen paljon lisäsuunnittelua ja katselmointia. Lisäksi materiaalien saatavuudessa on ollut vaikeuksia, ja hinnat ovat nousseet koronavirusepidemian sekä Ukrainan sodan takia.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell