Siirry sisältöön

P-Hämpin laajennuksen maanalainen asemakaava eteni

Julkaistu 19.4.2022 17.55

P-Hämpin laajennuksen maanalaisen asemakaavan ehdotus hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 19.4.2022. Suunnitelmalla luodaan asemakaavalliset edellytykset kalliopysäköintilaitos P-Hämpin laajennuksen sekä siihen kytkeytyvien maanalaisten liikenteen ja huollon tilojen toteuttamiselle. Asemakaava menee vielä valtuuston käsiteltäväksi.

Asemakaava luo edellytykset vuonna 2012 valmistuneen kalliopysäköintilaitos P-Hämpin laajennuksen toteuttamiselle. Laajennuksen alustavassa hankesuunnitelmassa on yhteensä noin 1000 autopaikan kalliopysäköintilaitos yhteyksineen.

Uusi ajoyhteys maanpäälliselle katuverkolle esitetään sijoitettavaksi Viinikankadulle Kalevantien sekä Ratapihankadun ja Järvensivuntien liittymän väliselle alueelle. P-Hämpin nykyiset ajoyhteydet säilyvät ennallaan. Asemakaava on valmisteltu yhteistyössä Finnpark Oy:n kanssa. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä oleva jatkosuunnittelu ja sitä koskeva päätöksenteko on mahdollista käynnistää, kun asemakaava on hyväksytty.

Asemakaava koskee maanalaista aluetta, jonka pinta-ala on noin 30 hehtaaria. Pohjoisessa alue ulottuu Kyttälänkadun, Tammelankadun ja Itsenäisyydenkadun alapuolelle ja lännessä Tuomiokirkonkadun alapuolelle. Etelässä alue ulottuu Kalevantien ja Suvantokadun alapuolelle ja idässä Yliopistonkadun ja Viinikankadun alapuolelle.

Maanalaisessa asemakaavassa alueelle osoitetaan maanalaista katualuetta sekä maanalaista yleistä pysäköintiä, liikennettä ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan maanalaisen rakentamisen aluetta. Maanalainen katu esitetään nimettäväksi Yliopistontunneliksi.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326


Teksti Anna-Leea Hyry