Siirry sisältöön

Lakon vaikutukset Tampereen kaupungin palveluihin 12.-13.4.2022

Julkaistu 7.4.2022 10.10

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO kertoo verkkosivuillaan lakon toteutuvan. Lakko vaikuttaa laajasti Tampereen kaupungin palveluihin tiistaina 12.4.2022 ja keskiviikkona 13.4.2022. Tiedot vaikutuksista kootaan tähän päivittyvään tiedotteeseen.

Maisemakuvassa Tammerkoski
 


Vaikutukset perusopetukseen: opetus keskeytetään

Lakon toteutuessa perusopetus keskeytetään 12.-13.4.2022, asiasta päätti sivistys- ja kulttuurilautakunta 8.4.2022. Päätöksen perusteena on se, että koulutyön toteuttaminen ilman riittävää opetushenkilöstöä varaarantaa oppilaan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön.

Perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille ja erityisoppilaille järjestetään lakkopäivien aikana kerhotoimintaa kello 8–16 välisenä aikana. Ensisijaisesti kerhoa tarjotaan niille oppilaille, joilla on jo kerhopaikka. Niiden 1.–2.-luokan oppilaiden, joilla ei ole kerhopaikkaa mutta joilla on erityisen painava tarve kerhotoimintaan koulupäivän ajalle, huoltajat ottavat yhteyttä koulun rehtoriin.

Kuljetukset toimivat normaalisti.

Oppilas voi tarvittaessa ruokailla koululla myös lakkopäivinä. Koulut antavat tarvittaessa tarkempia tietoja ruokailuajoista ja -mahdollisuuksista.

Lakko vaikuttaa toteutuessaan myös terveydenhoitajien vastaanottoihin kouluterveydenhuollossa. Pääsääntöisesti 12.–13.4. varatut ajat peruuntuvat. Myöskään puhelimeen ei lakon aikana vastata. Poikkeuksista ilmoitetaan koulukohtaisesti erikseen. Jos vastaanotto peruuntuu, terveydenhoitaja on mahdollisuuksien mukaan yhteydessä uuden ajan antamiseksi. Sovitut lääkärin vastaanottoajat toteutuvat normaalisti.


Vaikutukset varhaiskasvatukseen

Lakko vaikuttaa mahdollisuuksiin järjestää varhaiskasvatuksen palvelua täysimääräisenä. Päiväkotien lapsiryhmiä tai päiväkoteja voidaan joutua sulkemaan ja keskittämään palvelua tiettyihin päiväkoteihin. Lakkopäivinä päiväkodit ovat avoinna klo 7–16 ja esiopetusryhmät klo 7.30–15. Lapsia voidaan ottaa kyseisinä päivinä ainoastaan paikalla olevan henkilöstön määrän mukaisesti lain mitoitusta noudattaen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kaikkia lapsia ei pystytä ottamaan vastaan kyseisinä päivinä.

Lakon aikana seuraavat päiväkodit ovat kiinni: Iidesranta, Terälahti (myös esiopetus), Sorila (myös esiopetus), Ankkari, Kissankulma, Messukylä, Helapuisto, Pallopuisto, Lukonmäki, Lintulampi, Lamminpää, Kalkku, Tohloppi, Koulukatu ja Pispala. Huoltajille viestitään poikkeusjärjestelyistä päiväkotikohtaisesti.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa ei ole lakkopäivinä tarjolla. Lasten kuljetuksia päiväkotiin tai esiopetusyksiköön ei voida toteuttaa, koska palveluiden rajaamisen vuoksi kaikkia lapsia ei voida ottaa vastaan kyseisinä päivinä.

Lapsen poissaolo lakkopäivien aikana on maksutonta, mikäli huoltaja järjestää lapsen hoidon itse tai varhaiskasvatusta tai esiopetusta ei pystytä tarjoamaan kyseisinä päivinä. Huoltajille on lähetetty kysely, johon vastaamalla huoltajat voivat ennen lakon alkamista ilmoittaa lasten läsnäolosta lakkopäivinä ja maksuttomien päivien käytöstä.

Vaikutukset kaupungin lukioiden toimintaan

Lakon toteutuessa Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijat opiskelevat kotona itsenäisesti 12.-13.4.2022 rehtorien antamien ohjeiden mukaisesti. Lakkoon kuulumattomat opettajat pitävät oppituntinsa etäyhteyksin lukujärjestyksen mukaisesti. Kouluruokaa ei ole lakkopäivinä tarjolla lukioissa.

Lakon piiriin eivät kuulu yksityiset lukiot tai valtion koulut: Kalevan lukio, Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, Tampereen Rudolf Steiner -koulu ja Tampereen ruotsalainen koulu - Svenska samskola i Tammerfors.

Vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluihin

Vastaanottotoiminnassa esimerkiksi terveysasemilla ja kuntoutuksessa 12.–13.4. kiireettömiä vastaanottoja ja kuntoutusaikoja peruuntuu. Aikojen peruuntumisesta pyritään ilmoittamaan.

Suun terveydenhuollossa kiireettömiä lasten ja aikuisten suuhygienistin sekä aikuisten hammaslääkärin aikoja joudutaan perumaan lakon vuoksi 12.–13.4. Tammelan, Tipotien, Lielahden, Linnainmaan, Vuoreksen, Koukkuniemen ja Tullinkulman hammashoitoloissa. Aikojen peruuntumisesta pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian.

Kouluterveydenhuollossa lakon toteutuessa terveydenhoitajan vastaanotot pääsääntöisesti peruuntuvat. Myöskään puhelimeen ei lakon aikana vastata. Poikkeuksista ilmoitetaan koulukohtaisesti erikseen. Jos vastaanotto peruuntuu, terveydenhoitaja on mahdollisuuksien mukaan yhteydessä uuden ajan antamiseksi. Lääkäreiden vastaanotot toteutuvat normaalisti.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan vastaanotot pääsääntöisesti peruuntuvat. Toteutuvista vastaanotoista ilmoitetaan yksilökohtaisesti erikseen. Jos vastaanotto peruuntuu, terveydenhoitaja on yhteydessä myöhemmin uuden ajan antamiseksi. Lääkäreiden vastaanotot toteutuvat normaalisti. Digitaaliset palvelut (chat, Omaolo, sähköinen yhteydenottolomake) toimivat normaalisti ja puhelinpalvelu osassa toimipisteitä. Tiistaina 12.4. ei ole walk in -ohjausta eikä neuvontaa.

Lasten ja nuorten poliklinikalla terveydenhoitajan vastaanotot peruuntuvat. Asiakkaita pyritään informoimaan henkilökohtaisesti ajan peruuntumisesta. Asiakkaita pyydetään varaamaan uusi aika. Lääkäreiden vastaanotot toteutuvat normaalisti.

Äitiys- ja lastenneuvoloissa lääkärin vastaanotot toteutuvat annettujen ajanvarausten mukaisesti. Terveydenhoitajien ajat pääsääntöisesti peruuntuvat. Osa loppuraskauden ja vastasyntyneiden terveydenhoitajan käynneistä voidaan toteuttaa ja näistä pyritään ilmoittamaan asiakkaille. Lakkopäivinä toteutuvat terveydenhoitajan vastaanotot voivat olla tavallista lyhyempiä ja käynnit toteutua rajoitetulla sisällöllä.

Jos vastaanottoaika terveydenhoitajalle peruuntuu, varaathan uuden ajan joko sähköisen ajanvarauksen tai 14.4 alkaen neuvolan puhelinpalvelun kautta: www.tampere.fi/aitiysjalastenneuvolat.

Neuvolan puhelinpalvelu on suljettu 12.–13.4.2022.
Neuvolan chat-palvelu on 12.–13.4.2022 avoinna klo 12–14.

Perheneuvolassa pääsääntöisesti varattuja aikoja ei pystytä toteuttamaan ja niitä joudutaan siirtämään. Uusista ajoista ilmoitetaan suoraan asiakkaille. Jo varatut lääkärinajat toteutetaan kuitenkin suunnitellusti. Puhelinneuvonta on suljettu 13.4.

Nuorisovastaanotolla ei pystytä toteuttamaan kaikkia varattuja aikoja. Mahdollisista aikojen peruuntumisesta ilmoitetaan asiakkaille ja tarvittaessa annetaan uusi aika. Lääkärien vastaanotot toimivat normaalisti.

Ehkäisyneuvolassa terveydenhoitajan vastaanotot ja puhelinajat peruuntuvat. Asiakkaiden ajat perutaan henkilökohtaisesti ja annetaan ohje uuden ajan varaamiseksi. Lääkärin vastaanotot toteutuvat osittain ja peruuntuneista ajoista ilmoitetaan asiakkaille henkilökohtaisesti.

Puheterapiassa kaikkia varattuja aikoja ei pystytä toteuttamaan ja niitä voidaan joutua siirtämään. Peruutuksista pyritään ilmoittamaan asiakkaille etukäteen.

Pääsääntöisesti kaikki kaupungin psykologit ovat lakossa.

Ravitsemusterapeuttien vastaanottoajat peruuntuvat. Asiakkaita tiedotetaan erikseen.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa lakko vaikuttaa useiden yksiköiden palveluihin. Lapsiperheiden sosiaalityön, perheoikeudellisten palveluiden, lapsiperheiden aikuissosiaalityön ja lastensuojelun palveluissa varattuja aikoja ei pystytä toteuttamaan. Peruuntumisista pyritään ilmoittamaan asiakkaille etukäteen. Sosiaalipalveluissa hoidetaan pääasiassa vain päivystykselliset ja välttämättömät lastensuojelun tehtävät. Perhetyön ja tehostetun perhetyön käyntejä saatetaan joutua muuttamaan tai perumaan. Perhetukikeskus Päiväperhossa lakko voi vaikuttaa Kohtaamispaikan ja neuvolan palveluihin ja aikoja saatetaan joutua perumaan.

Lastensuojelun virka-aikainen päivystys ma–pe klo 9–15 puhelin 040 568 5520 sekä sosiaali- ja kriisipäivystys puhelin 0500 625 990 hoitavat akuutit ja päivystykselliset asiat.

Aikuissosiaalityö palvelee 12.–13.4. vain kiireellisissä tilanteissa, joissa on tarpeen turvata välttämätön huolenpito. Näissä tilanteissa soita sosiaalipalvelujen neuvonnan neuvontanumeroon 03 5657 0200 (9–15). Aikuissosiaalityön palvelupisteet ovat suljettuina.

Kotihoidon, omaishoidon tuen sekä asumisen asiakasohjauksessa sekä Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen tuen yksikössä osa ennalta sovituista asiakkaan kotona tapahtuvista arviointikäynneistä joudutaan perumaan eikä puhelimeen välttämättä pystytä vastaamaan lakkopäivinä.

Vammaispalvelutoimistossa pystytään hoitamaan 12.–13.4. vain kiireelliset tilanteet ja puhelinpalvelu pyritään pitämään auki. Muutoin vammaispalvelutoimisto on suljettu.

Tietoja mahdollisen lakon vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin täydennetään tähän tiedotteeseen sitä mukaa kun tietoja saadaan.

Vaikutukset kirjastojen, kaupunkikulttuuriyksikön ja työväenopiston palveluihin

Tampereen pääkirjasto Metso sekä Hervannan, Koilliskeskuksen, Lielahden ja Sampolan aluekirjastot palvelevat normaalisti 12.-13.4.2022. Tesoman ja Kaukajärven kirjastot ovat lakkopäivinä kiinni. Omatoimikirjastot palvelevat vain omatoimikirjastoina ilman palveluaikaa.

Asiakkaita pyydetään varautumaan siihen, että muutokset palveluissa ja aukioloissa ovat mahdollisia.

Lastenkulttuurikeskus Rulla on suljettu tiistaina 12.4. ja avoinna normaalisti keskiviikkona 13.4.2022 klo12-18.

Lakko aiheuttaa muutoksia Tampereen seudun työväenopiston opetustoimintaan 12.4.–13.4. Työväenopiston mukaan pääosa kursseista toteutuu kuitenkin normaalisti. Opisto pyrkii ilmoittamaan kaikille opiskelijoille, jos opetuskerran peruuntuminen on tiedossa.

***
Tiedotetta päivitetty:
7.4.2022 klo 16.40: Lisätty tiedot kouluterveydenhuollosta, nuorisoneuvoloista, äitiys- ja lastenneuvoloista sekä puheterapiasta.
8.4.2022 klo 8.55: Lasten kulttuurikeskus Rulla on avoinna keskiviikkona.
8.4.2022 klo 9.40: Lisätty tiedot perhe- ja sosiaalipalveluista, klo 9.45 Päiväperhosta ja klo 12.10 vammaispalvelutoimistosta.
8.4.2022 klo 13.54: Lisätty tietoa lakon vaikutuksista Tampereen seudun työväenopiston opetustoimintaan.
8.4.2022 klo 15.25: Lisätty tiedot opiskeluterveydenhuollosta, lasten ja nuorten poliklinikalta sekä ehkäisyneuvolasta. Muokattu kouluterveydenhuollon ja puheterapian tietoja. 8.4.2022 klo 17.26: Lisätty lautakunnan päätös opetuksen keskeyttämisestä.
11.4.2022 klo 10.07: Lisätty tiedot asiakasohjauksesta ja Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen tuen yksiköstä.
11.4.2022 klo 15.25: Päivitetty äitiys- ja lastenneuvoloiden, perheneuvolan, nuorisovastaanoton sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen tietoja.
11.04.2022 klo 15.35: Muokattu tietoa lakon alkamisesta, tarkennettu vaikutuksia Tampereen seudun työväenopiston osalta.
11.4.2022 klo 16.43: Otettu pois "mahdollisesti" lauseesta "mahdollisesti myös osa suuhygienistiajoista joudutaan perumaan.". Korjattu nuorisoneuvolan nimi nuorisovastaanotoksi.
12.4.2022 klo 8.55: Tarkennuttu hammashoitoloiden tietoja sekä lisätty tiedot ravitsemusterapeuteista ja psykologeista.Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Kuvat Laura Happo