Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki käynnistää hankintamenettelyn nollakuidun poistoon Näsijärvestä Hiedanrannan ja Niemenrannan edustalta

Julkaistu 11.3.2022 11.27

Tampereen kaupunki etsii vuonna 2022 käynnistyvällä hankintamenettelyllä yritystä tai yritysryhmittymää toteuttamaan nollakuidun poiston Näsijärvestä Hiedanrannan ja Niemenrannan vesialueella. Nollakuitu on alueen aiemman selluntuotannon ajalta jäänyttä hienojakoista puuainesta.

Tampereen kaupungin tavoittelema toteutus sisältää suunnittelun, lupien hakemisen ja nostotyön suojauksineen. Myös nollakuidun poisvientiä ja jatkokäsittelyä hyötykäyttöön edellytetään. Työn tarkemmasta aikataulusta sovitaan erikseen.

Hankinnan eteneminen rakennusurakaksi edellyttää tarvittavien viranomaislupien saamista ja lainvoimaisuutta, joten nollakuidun nosto ja käsittely voi alkaa aikaisintaan vuonna 2023. Lisäksi Tampereen kaupunginvaltuuston on myönnettävä tarvittava määräraha talousarviokäsittelyn yhteydessä. Alustavasti kaupungin taloussuunnittelussa on käytetty työlukuna 20 miljoonan euron kokonaiskustannusarviota.

Nollakuitu sijoittuu pääosiltaan vesialueella Sellupuiston edustalle. Nollakuitua ei ole parhaillaan rakenteilla olevan Näsisaaren kohdilla vaan nollakuitu sijoittuu kokonaisuudessaan saaren pohjoispuolelle.

Tampereen kaupungin hankekehitysjohtaja Juha Kaivonen näkee, että kaupungilla on selkeä tahto hakea nollakuitukysymykseen parhaat ratkaisut. Valmista ja sellaisenaan sovellettavaa mallia ei maailmalta löydy.

- Ymmärrämme, ettei nollakuidun poisto ole yksinkertaista. Se vaatii myös ympäristöluvat niin vesistönostoon kuin kuidun käsittelyyn. Ennakkoilmoituksen päätarkoitus on, että hankinnasta kiinnostuneet yritykset aloittavat tarvittaessa tunnustelut yritysryhmien perustamiseksi.

Hankinnan etenemiselle ei ole vielä tarkkaa aikataulua, mutta ennakkoilmoitus on julkaistu ja hankintailmoitus tulee tänä keväänä. Osallistumishakemuksia odotetaan loppukesällä 2022. Yrityksille tarjotaan myös mahdollisuutta julkaista omia nollakuitua koskevia tutkimustuloksiaan ja suunnitelmiaan.


Lisätietoja

Hankekehitysjohtaja
Juha Kaivonen
puhelin 040 680 0179
sähköposti [email protected]


Teksti Matti Huhta / Anna-Leea Hyry