Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti vuoden 2022 kumppanuusavustuksista

Julkaistu 26.1.2022 18.45

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 26.1.2022 kumppanuusavustuksista vuodelle 2022. Kumppanuusavustuksina jaettiin yhteensä noin 1,141 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupunki voi myöntää kumppanuusavustusta yhteisöille, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteää yhteistyötä, tai joiden perustamista tai sijoittumista Tampereelle kaupunki on tukenut. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää kumppanuusavustuksista vuosittain tammikuussa.

Kumppanuusavustuksia myönnettiin seuraavasti:

TITRY ry 471 000 euroa. TITRY ry tarjoaa mm. osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia matalan kynnyksen työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja koneistamossa, ompelimossa sekä verkkokaupan lähetyspalvelussa ja palvelupakkaamossa. Tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden edellytyksiä työllistyä.

Etappi ry 154 740 euroa. Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry työllistää pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ja syrjäytymisvaarassa olevia työpajatoiminnassa ja tarjoaa työttömille muun muassa yksilöohjausta, yrityskoordinaattorin palveluita ja koulutukseen ohjaamista.

Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry 115 000 euroa. Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopistokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus.

Tampereen matkailuoppaat ry 6 000 euroa. Yhdistys markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille useilla eri kielillä. Yhdistykseen kuuluu yli 30 auktorisoitua matkaopasta.

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry 34 000 euroa kansainvälisen Mindtrek-teknologiakonferenssin järjestämiseen ja valmisteluihin. Mindtrekissä yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi lisää Tampereen alueen vetovoimaisuutta ja kansainvälistä kiinnostavuutta.

Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy 80 000 euroa. Musiikki- ja media-alan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media kokoaa Tampereelle kattavasti alan kotimaiset toimijat ja houkuttelee kansainvälisellä seminaariosuudellaan paikalle myös kansainvälisiä ammattilaisia.

Opiskelijan Tampere ry 20 000 euroa. Tampereen vetovoiman kasvattaminen Suomen suosituimpana opiskelijakaupunkina on yksi kaupunkistrategian painopisteistä. Opiskelijan Tampere ry on keskeinen yhteistyökumppani opiskelijayhteistyön toteuttamisessa ja kansainvälisten opiskelijoiden integroimisessa alueelle. Avustusta käytetään muun muassa tapahtumatoimintaan, kuten SyysFest -tapahtumaan sekä osallistumiseen Studia-messuille. Tapahtumissa yhdistyksen tehtävänä on tuoda esiin Tampereen opiskelijaystävällisyyttä.

Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry 36 000 euroa. Pirfest ry on 36 kulttuurifestivaalin verkosto, jonka tehtävänä on edistää maakunnan festivaalien toimintaedellytyksiä. Yhdistys panostaa erityisesti kumppanuuksien kehittämiseen.

Tribe Tampere ry 141 000 euroa. Tribe Tampere ry on kaupungin keskeinen kumppani startup -ekosysteemien kehittämistyössä ja jatkaa nyt toimintaansa uudessa startup-talossa, Platform6:ssa. Startup-yritysten ja ekosysteemien kehittäminen elinkeinopolitiikalla on yksi kaupungin tulevan strategiakauden tärkeistä tavoitteista.

Tampereen yliopisto, yritysoikeus 50 000 euroa vuodelle 2022. Avustus myönnetään yritysoikeuden tenure track -professuuriin, mikä vahvistaa yliopistossa tehtävää, kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hyvään hallinnointiin liittyvää tutkimusta.

Tampereen yliopisto, tekniikka ja luonnontieteet 33 000 euroa vuodelle 2022. Avustus myönnetään uusien tenure track -urapolulla olevien professoreiden rahoittamiseen. Nanotieteen tulokset ovat keskeisessä roolissa, kun kehitetään teknologioita uutta ja resurssitehokasta toimintaympäristöä varten. Alan tutkimus tukee Tampereen yliopiston strategisia tavoitteita kestävän maailman rakentamiseksi sekä Tampereen kaupungin tavoitetta hiilineutraalin Tampereen saavuttamiseksi.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen