Siirry sisältöön

Kuntien kulutuksen hiilijalanjälki selvitettiin ensimmäistä kertaa – "Laajempi tietopohja tukee kuntien ilmastotyötä"

Julkaistu 26.1.2022 12.08

Tamperelaisten kulutuksen hiilijalanjälki selvitettiin Kulma-hankkeessa. Tampereen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 8,1 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2e) asukasta kohden. Vastaavaa laskentaa ei Suomessa ole koskaan aiemmin toteutettu.

Kaksi pipopäistä henkilöä katsoo Ratinansuvantoa.
 

Tampere on selvittänyt kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Tampereen lisäksi hankkeeseen osallistui 14 muuta kuntaa.

Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkastellaan energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Vastaavaa laskentaa ei Suomessa ole koskaan aiemmin toteutettu ja globaalistikin kulutuksen päästölaskennat ovat usein olleet maakohtaisia tai yksittäisten kuntien toteuttamia selvityksiä.

Systemaattisesti ja luotettavasti kulutuksen päästöjä seuraavia kuntia ei globaalistikaan ole kuin yksittäisiä. Hankkeessa mukana olleet kunnat toimivat asian todellisina edelläkävijöinä.

– Uudet tulokset tekevät näkyväksi ne kuntalaisten toiminnasta aiheutuvat päästöt, jotka jäävät perinteisen kuntien päästölaskennan ulkopuolelle. Laajempi tietopohja tukee kuntien ilmastotyötä, jossa eri toimin pyritään vaikuttamaan myös kuluttajien valintoihin, hankkeen projektipäällikkö Emma Liljeström kertoo.

Laskentaa varten kehitetty Kulma-malli tuottaa uudenlaista tietoa kuntalaisten toiminnasta aiheutuvista päästöistä, muun muassa kunnassa käytettyjen rakennusmateriaalien ja kunnassa kulutettujen elintarvikkeiden päästöistä. Uudenlaisen laskentamallin lähtökohtana on kuntalaisten kulutus ja siitä aiheutuvat päästöt riippumatta siitä, onko hyödykkeet tuotettu kunnassa, muualla Suomessa tai ulkomailla.

– Hankkeen asiantuntijat tekivät uraauurtavaa työtä siinä, että kaupunkien ilmastopäästöjen seurantaa voidaan jatkossa rakentaa myös kulutuspohjalle. Tulos oli odotetun mukaisesti noin kaksinkertainen verrattuna aluepohjaisiin ilmastopäästöihin, joita on laskettu tähän mennessä, kommentoi Tampereen kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen.

Tampereen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 8,1 t CO2e asukasta kohden. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien kulutuksesta aiheutuneet asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat keskimäärin 8,7 t CO2e asukasta kohden. Kulutuksen kokonaispäästöt olivat noin 1,96 milj. t CO2e. Laskennassa ovat mukana ilmastopäästöistä hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.

– Oli mahtavaa olla mukana tässä pioneerityössä. Ruoan sisällyttämisen laskentaan mahdollisti upea yhteistyö S-ryhmän kanssa ja pitkäaikainen tutkimustyömme aiheessa, Luken erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri summaa hankkeen kokemuksia.

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan seuraavan kerran vuodelta 2022, jolloin voidaan arvioida vuosien välisiä eroja päästöissä. Esimerkiksi uudisrakentamisen päästöt saattavat vaihdella eri vuosina merkittävästikin. Jatkuva päästölaskenta auttaa tunnistamaan kuntien ja kuntalaisten kannalta merkittävimpiä päästövähennyskohteita kaikilta kulutuksen osa-alueilta.

– Toivon mukaan laskennan piiriin saadaan tulevina vuosina myös lisää kuntia. Esimerkiksi pienten kuntien ja suurempien kaupunkien väliset erot kulutuksessa kiinnostavat varmasti laajastikin, Liljeström arvelee.

Hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta rahoittivat siihen osallistuneet kunnat sekä Kestävä Lahti -säätiö. Ruuankulutuksesta aiheutuvien päästöjen laskennan mahdollisti yhteistyö S-ryhmän kanssa.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Energia- ja ilmastoasiantuntija
Elina Seppänen
puhelin 040 800 7253
sähköposti [email protected]

Sitowise
Asiantuntija, projektipäällikkö
Emma Liljeström
puhelin 040 549 7875
sähköposti [email protected]


Teksti Sitowise & Tampereen kaupunki

Kuvat Laura Vanzo / Visit Tampere