Siirry sisältöön

Hervannan ja Kalevan Baanojen katusuunnitelmia nähtävänä

Julkaistu 25.1.2022 11.43

Hervannan Baanan sekä Kalevan Baanan katusuunnitelmia on nähtävillä 7.2.2022 saakka kaupungin verkkosivuilla. Hervannasta Viinikkaan johtava laadukas pyöräreitti täydentyy Nekalantien osuudella Nekalankulmasta Rantavainiolle. Nekalantien pyörätietä parannetaan samaan tapaan vielä Hallilantielle saakka. Lisäksi on nähtävillä Hallilantien Muotialan pään sekä Vuohenpellon kävely- ja pyörätien parannussuunnitelmat. Nämä reittiosuudet kuuluvat Kalevan Baanaan.

Hervannan Baana on Viinikasta Hervantaan johtava laadukas pyöräväylä, jota rakennetaan vaiheittain. Baanasta ovat jo valmistuneet osuudet Viinikassa ja Muotialassa sekä yhteys Hervannasta Suutalanraitille. Tänä vuonna valmistuvat katuosuudet Hallilantieltä Korkinmäenkadun kautta Suutalanraitille. Hervannan Baanaan on saatu tukea Traficomilta.

Hervannan Baanasta ovat nyt nähtävillä suunnitelma, joka koskee Nekalantien osuutta Kuokkamaantieltä Rantavainiolle saakka. Nekalantien eteläreunaan rakennetaan eroteltu jalkakäytävä ja kaksisuuntainen pyörätie. Väylän kokonaisleveys olisi 5,80 metriä, joten nykyistä 3 metrin levyistä väylää levennetään. Kulkumuodot erotellaan 0,28 metrin levyisellä betonikivikaistalla. Nekalantien varren puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon.

Nekalantiellä Hervannan Baana ulottuu Rantavainiolle, mutta Nekalantien eteläreunan väylää ehdotetaan jatkettavaksi vastaavana eroteltuna laadukkaana kävely- ja pyöräväylänä Hallilantielle saakka, ja tästä osuudesta on myös suunnitelmaehdotus nähtävänä. Väylä on osa pyöräliikenteen seudullista pääreittiä Kaukajärveltä Tampereen keskustaan. Nykyistä väylää levitetään ajoradan suuntaan ja pyörätien ja ajoradan väliin on suunniteltu katupuuistutuksia.

Laadukasta baanaa Muotialaan Hallilantien varteen ja Vuohenpellolle

Kalevan Baana yhdistää Hervannan ja Kalevan aluekeskukset. Hervannan Baana vaihtuu Kalevan Baanaksi Hallilantiellä Muotialassa ja jatkuu Hervannan valtaväylän vartta Kalevaa kohti.

Kalevan Baanasta ovat nähtävillä Hallilantiestä Vihiojanpuistosta Nekalantielle ulottuvan osuuden ja siitä Vuohenpellon kautta Vuohenojalle ulottuvan osuuden katusuunnitelmat.

Hallilantien länsireunan yhdistetty kävely- ja pyörätie levennetään erotelluksi jalkakäytäväksi ja kaksisuuntaiseksi pyörätieksi kaventamalla ajorataa. Hallilantien itäreunan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie säilyy pääosin ennallaan.

Vuohenpellon yhdistetty kävely- ja pyörätiekin parannetaan erotelluksi jalkakäytäväksi ja kaksisuuntaiseksi pyörätieksi. Vuohensillankadun kohdalle on esitetty pyöräilijän ylityspaikka, jossa Vuohensillankadun suuntainen liikenne on väistämisvelvollinen Vuohenpellon jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin nähden.

Nekalantien ja Hervannan valtaväylän rampille on suunniteltu lisäkaista liikenteen sujuvoittamiseksi ja moottoriajoneuvoliikenteen ruuhkien vähentämiseksi. Näin saadaan omat kaistat suoraan meneville ja kääntyville ajoneuvoille.


Lisätietoja

Tilaaja Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue :
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459

Hervannan Baanan suunnittelija Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristön palvelualue:
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Kalevan baanan suunnittelija Ramboll Finland Oy ;
Projektipäällikkö
Esa Ränkman
puhelin 040 828 8796


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen