Siirry sisältöön

Hämeenpuiston asemakaavan muutos Näsinpuistosta Tiiliruukinkatuun alkaa

Julkaistu 13.1.2022 12.57

Hämeenpuiston asemakaavan muutos Näsinpuiston ja Tiiliruukinkadun välisella osuudella alkaa. Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.1. – 3.2.2022. Tavanomaisen palautemahdollisuuden lisäksi kaavoittajalle voi esittää kysymyksiä verkkolomakkeella 25.1. saakka. Aineistoon voi tutustua ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla, jossa on myös lyhyt esittelyvideo.

Luminen Hämeenpuisto
 

Tampereen keskustan keskeisen puiston asemakaavamuutosalue kuuluu Finlaysonin, Tammerkosken ja Nalkalan kaupunginosiin. Puiston lisäksi asemakaavamuutoksen alueeseen kuuluu siihen liittyviä katualueita. Ympäröivät korttelit eivät kuulu suunnittelualueeseen. Tiiliruukinkadusta etelään päin sijaitseva osuus ratkaistaan osana Eteläpuiston asemakaavaa.

Hämeenpuiston esplanadi on Pohjoismaiden pisin yhtenäinen puistoakseli. Se yhdistää Näsijärven ja Pyhäjärven ja niiden rannassa olevat merkittävät puistot. Puisto on rakentunut vaiheittain 1860-luvulta alkaen, ja nykyiseen asuunsa se on muutettu 1960-luvulla Suvantosillan valmistumisen myötä.

Nykyisessä asemakaavassa Hämeenpuisto on valtaosaltaan katualuetta, vain Puutarhakadun yhteydessä Hämeenpuiston keskiosaa on osoitettu viheralueeksi. Alueella sijaitseville rakennuksille on osoitettu asemakaavamuutoksissa rakennusalat ja rakennusoikeus.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on turvata Hämeenpuiston arvot historiallisena puistona ja osana viherverkostoa sekä Tampereen kansallista kaupunkipuistoa. Tavoitteena on myös kehittää Hämeenpuiston katuja osana keskustan kehää ja parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta, kaikkien liikennemuotojen liikenneturvallisuutta ja käyttäjämukavuutta. Tavoitteena on lisäksi tukea Hämeenpuiston kehittämistä kuten tapahtumia ja muita puistoa elävöittäviä toimintoja.

Keskustan strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu viher- tai virkistysalueeksi ja kehitettäväksi viher- ja virkistysvyöhykkeeksi. Lisäksi yleiskaavassa on aluetta koskeva valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön merkintä.

Hämeenpuisto kuuluu keskustan kehän liikennejärjestelmään ja sen kautta kulkee useita pyöräilyn pääreittejä, useita tärkeitä jalankulun reittejä sekä joukkoliikenteen laatukäytävä. Yleiskaavaan on myös merkitty yhteystarve maanalaiseen pysäköintiin sekä jalankulun yhteystarpeita etelän ja pohjoisen suuntaan.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin +358408063080

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Laura Vanzo