Siirry sisältöön

Tammelan Vellamonkadulle suunnitellaan täydennysrakentamista

Julkaistu 7.1.2022 8.28

Tammelassa osoitteessa Vellamonkatu 11 on aloitettu täydennysrakentamiseen tähtäävä kaavamuutos yhdelle tontille. Muutos tukee kaupungin tavoitteita keskusta-alueen tiivistämisestä ja on Tammelan yleissuunnitelman mukainen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluaineistoa on nähtävillä 7. - 28.1.2022 ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Kaavahankkeesta on myös esittelyvideo.

Vellamonkatu 11, alustavan viitesuunnitelman havainnekuva
 

Kuva: Havainnekuva alustavasta viitesuunnitelmasta / Arkkitehtitoimisto Neva Oy

Suunnittelualue sijaitsee Tammelantorin läheisyydessä, rajautuen länsiosasta Tammelan puistokatuun. Pohjoispuolella on Ilmarinkatu ja Emil Aaltosen puisto. Etelässä suunnittelualuetta rajaa Vellamonkatu ja idässä Aaltosenkatu. Tontilla sijaitsee vuonna 1976 valmistuneet asuinkerrostalo ja matala liikerakennus. Alue on kiinteistöyhtiön omistuksessa. Arkkitehtitoimisto Neva Oy on laatinut alustavan viitesuunnitelman kaavamuutoksen hakijan toimesta.

Samassa korttelissa sijaitsee vuonna 1920 valmistunut Tammelan Voiman rakennus, joka on osa maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Rakennus oli osuusliike Voiman ensimmäinen suuri asuin- ja liikerakennushanke.

Kaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla sijaitseva asuinkerrostalo kuuluu osittain saman Tammelantorin ja teollisuuskohteiden kulttuuriympäristörajauksen piiriin. Alue ilmentää 1900-luvun alkukymmenten teollisuuteen liittyvää tehdas- ja asuinrakentamista. Itäpuolella sijaitsee modernin arkkitehtuurin kohteeksi tunnistettu Vellamon kortteli, joka on vuonna 1990 toteutettu postmoderni korttelikokonaisuus.

Liikesiiven tilalle uutta

Asemakaavamuutoksen hakijan tavoitteena on purkaa tontilla sijaitseva matala liikerakennus ja rakentaa tilalle 4–8 kerroksinen asuin- ja liikerakennus. Tampereen kaupungin tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja asumisen lisääminen keskusta-alueella.

Kaupungin tavoitteena on myös kehittää keskusta-alueista terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä. Alueelle tavoitellaan korkealaatuista asumista ja monipuolista asuntotarjontaa myös perheille.

Asemakaavan muutoksessa sovitetaan täydennysrakentamista koskevat tavoitteet alueen tunnistettuihin kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Lisäksi tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen siten, että alueen kaupunkikuvallinen laatu ja viihtyisyys paranevat.

Täydennysrakentaminen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien varrelle tukee keskustan elävyyttä ja kaupungin ympäristötavoitteita. Kaupungin ydin on tavoitettavissa kävellen ja raitiotien molempien linjojen pysäkit sijaitsevat lähellä Itsenäisyydenkadulla. Pyöräilyn pääreitti on alueen vieressä.

Nähtävillä olon jälkeen asemakaava kehitetään luonnokseksi saatu palaute huomioiden. Samalla tehdään kaavatyötä tukevia selvityksiä ja suunnitelmia sekä arvioidaan kaavan vaikutuksia. Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla on jälleen mahdollisuus antaa kaavatyöstä palautetta. Luonnosvaihetta seuraa ehdotusvaihe nähtävillä oloineen ja tämän jälkeen kaavan hyväksymiskäsittely.

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Eveliina Könttä
puhelin +358444235512


Teksti Anna-Leea Hyry