Siirry sisältöön

Tampereella haettavana rivi- ja kerrostalotontteja sekä päiväkotitontti

Julkaistu 3.1.2022 14.17

Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien haku on käynnissä. Tarjolla on yhteensä 15 tonttia yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen Holvastin, Multisillan, Ojalan, Olkahisen ja Vuoreksen kaupunginosista. Olkahisen tontti myydään ja muut tontit vuokrataan. Lisäksi haettavana on tontti palvelusetelipäiväkodin rakentamiseen Hervantajärveltä. Hakuaika päättyy 4.2.2022.

 

– Haussa on nyt tontteja poikkeuksellisen monimuotoiseen rakentamiseen. Monipuolisella tonttitarjonnalla pyrimme vastaamaan lapsiperheiden tarpeisiin sekä myös rakentajien toiveisiin, kertoo tonttipäällikkö Aila Taura.

Esimerkiksi Holvastin tonteille edellytetään perheille sopivien asuinpientalojen rakentamista. Toiseen Multisillan tonteista on mahdollista toteuttaa rivitaloja tai kytkettyjä pientaloja. Olkahisen tontille on mahdollista rakentaa pienkerrostalo- tai rivitaloasuntoja. Lisäksi Vuoreksessa asemakaava mahdollistaa osaan tonteista rivitalojen, kerrospientalojen tai townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen.

– Kaupungin strategiset painotukset puurakentamiseen ja hiilineutraaliuteen näkyvät tonttihaussa. Ojalan ja Vuoreksen tonteilla edellytämme, että rakennukset saavat puisen julkisivun. Vuoreksen Harjanteen tontilla myös rakennuksen rungon tulee olla puinen, kertoo Aila Taura.

Uutta hakuprosessissa on se, että Ojalasta tontin saavien on laskettava ja raportoitava rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki 50 vuoden tarkastelujaksolla. Lisäksi heidän on kuvattava, millaisten ratkaisujen avulla minimoidaan hiilijalanjälkeä ja mahdollistetaan asumisen sekä asukkaiden elämäntapojen pieni hiilijalanjälki.

Haussa olevia tontteja luovutetaan niin vapaarahoitteiseen kuin valtion tukemaan asuntotuotantoon. Holvastin ja Ojalan tontteja voi hakea sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Multisillan kerrostalotontille tulee rakentaa asumisoikeusasuntoja ja omistusasuntoja. Muut tontit ovat vapaarahoitteiselle rakentamiselle.

Multisiltaan asuntoja uuden päiväkodin viereen

Multisiltaan on valmistumassa päiväkoti, joka otetaan käyttöön tammikuussa 2022. Päiväkodin viereiset tontit ovat nyt mukana hakuprosessissa, ja tonteille tulee asuntoja noin 250 asukkaalle. Asuinalueesta tulee pääosin kerrostalovaltainen, mutta rivitaloilla ja kytketyillä pientaloilla monipuolistetaan alueen asumismuotoja.

Multisillan aluetta kehitetään voimakkaasti osana Tampereen kaupungin Peltolammin–Multisillan lähiöohjelmaa. Alueen asukkaat näkevät alueen vahvuutena erityisesti sen luonnonläheisyyden ja väljyyden. Peltolammi ja Multisilta ovat vuosina 2020–2022 mukana ympäristöministeriön koordinoimassa lähiöohjelmassa, jonka tavoitteina ovat hyvinvoivat ja vetovoimaiset lähiöt.

– Tavoitteenamme on, että täydennysrakentamisessa huomioidaan alueen vahvuudet ja hyödynnetään niitä vetovoimatekijöinä. Tästä johtuen Multisillan tonttien hakemuksiin tulee liittää konseptikuvaus, josta käy ilmi, miten hanke toteuttaa vetovoimaista ja luonnonläheistä asumista, kertoo tonttipäällikkö Aila Taura.

Uusi päiväkoti Hervantajärvelle

Hervantajärvellä sijaitsevaa päiväkotitonttia voivat hakea rakentajien ja varhaiskasvatuksen palvelutuottajien yhteenliittymät. Tontille on tarkoitus tulla yksityinen päiväkoti, mutta valitun palvelutuottajan on hakeuduttava Tampereen kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tontin hakijoilta edellytetään hankesuunnitelmassa alustavaa arviota päiväkotipaikkojen määrästä.

Tontin saajan valinta tehdään palvelualueiden yhteistyönä hakemusten ja käytävien neuvotteluiden perusteella. Valintakriteereitä ovat hankesuunnitelma, palveluntuottajan toimintakonsepti ja toimintavarmuus sekä kilpailutilanne Tampereella.

– Kaupungin tavoitteena on, että tontti vuokrataan vuoden 2022 aikana ja valitut toimijat käynnistävät rakennushankkeen mahdollisimman pian sen jälkeen, kertoo tonttipäällikkö Pasi Kamppari.

Tarkempia tietoja tonteista ja hakuehdoista:


Lisätietoja

Haettavat rivi- ja kerrostalotontit:
Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin +358503518256
puhelin 050 351 8256
sähköposti [email protected]

Asuminen, yhtiömuotoiset asuntotontit


Päiväkotitontti:
Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
puhelin +358407795615
puhelin 040 779 5615
sähköposti [email protected]
Yritystontit


Teksti Raija Lindell

Kuvat Laura Happo