Siirry sisältöön

Hämeenkadun eteläpuolisen Hämeenpuiston aukion kunnostussuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 14.12.2021 19.50

Hämeenpuiston Hämeenkadun eteläosan kunnostamiseen tähtäävä yleissuunnitelma hyväksyttiin tiistaina 14.12.2021 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa. Hämeenpuiston keskusaukion eteläpuoliselle osuudelle on tulossa luonnonkivipäällysteitä, istutuksia ja nurmea.

Lautakunnan yksimielisesti lisäämän ponnen mukaan pyöräilijöiden reitit tehdään sellaisella materiaalilla, joka luo pyöräilyn pääreitille sen vaatiman erottelun kulkumuotojen osalta ja sopii pyöräilyyn. Hämeenkadulla jo käytössä oleva luonnonkiveys ei ole tähän sopiva materiaali visuaalisen erottelun vähäisyyden ja pintaominaisuuksien vuoksi. Samalla huolehditaan, että pyörätien ja jalkakäytävän välillä on selkeästi erottuva reuna.

Raitiotien suunnittelun yhteydessä vuosina 2016–2017 alettiin suunnitella Hämeenpuiston keskusaukiolle tarvittavia muutoksia, koska raitiotie ylittää puiston viistommassa linjassa kuin Hämeenkatu sen ennen ylitti. Nyt vanhat pinnoitteet on poistettu raitiotietyömaan yhteydessä.

Raitiotien eteläpuoli puistossa on tällä hetkellä sepelillä ja väliaikaisella asfaltilla päällystetty ja kiveyksiä on poistettu. Tällaisena tilanne ei ole turvallinen, esteetön eikä Hämeenpuiston arvon mukainen.

Yleissuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa Hämeenkadun ratkaisujen mukaiset kulkuväylät, lisätä kävelyopastusta, turvallisuutta, esteettömyyttä ja alueen esteettisyyttä Hämeenpuiston puistohistoriaa vaalien.

Alueen uudet kiveykset on suunniteltu esteettömiksi ja ne liittävät puiston liikennejärjestelyt (jalankulku ja pyörätievirrat) turvallisesti Hämeenkadun uudistuneeseen järjestelyyn ja tuleviin järjestelyihin alueen ympäristössä. Suunnitelma tuo Hämeenpuiston ydinalueelle samat historiallista ympäristöä kunnioittavat kalusteet kuin muuallakin Hämeenpuistossa sekä lisää aukiokohdalle sopivaa monimuotoista ja näyttävää perennakasvillisuutta. Raitiotien monitoimipylväät toimivat suunnitellun alueen ja ylityskohdan valaisimina eikä erillisiä valaisinpylväitä tarvita.

Koko Hämeenpuiston keskusaukion yleissuunnitelmaluonnokseen oli nähtävillä 7.5.–21.5.2021 Palautteita tuli 23 kappaletta: Ne koskivat pääosin keskusaukion pohjoisosaa eikä raitiotien eteläpuolisesta puiston osasta tullut palautetta. Pohjoisosan suunnittelua jatketaan palautteet huomioiden alueen suojeluun tähtäävässä asemakaavaprosessissa vuonna 2022.

Nyt uudistettavaksi hyväksytyn eteläpuolen kunnostuksen kustannusarvio on 250 000 euroa, mitä esitetään vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568


Teksti Anna-Leea Hyry