Siirry sisältöön

Jätehuoltolautakunta hyväksyi vuoden 2022 jätetaksat

Julkaistu 8.12.2021 17.58

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2022 vuoden 2022 jätetaksat: kunnan ensi- ja toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksat, sako- ja umpikaivolietteen taksan sekä Vuoreksen putkikeräysjärjestelmät taksan. Maksuissa on maltillista nousua, mutta osa maksuista pysyy ennallaan tai jopa laskee hieman. Taksat tulevat voimaan 1.1.2022.

Seka- ja biojäteastioiden tyhjennyshintojen korotukset ovat maltillisia, ja osassa kunnissa joidenkin astiatyyppien tyhjennyshinnat laskevat hieman tai pysyvät ennallaan. Esimerkiksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Tampereen 140, 240, 360 ja 660 litran sekajäteastioiden tyhjennyshintoja korotettiin astiakoosta riippuen 0,11-0,28 € / astiatyhjennys.

Muovi-, kartonki- ja lasipakkausten jätemaksuissa nousua

Pakkausjätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut laajenevat uusien jätehuoltomääräysten velvoittamina. Tampereella vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä on oltava lajitteluastia lasipakkauksille, pienmetallille ja biojätteelle viimeistään 1.9.2021 ja kartonki- ja muovipakkauksille viimeistään 1.9.2022. Muissa toimialueen kunnissa lasipakkaukset, pienmetalli ja biojäte on kerättävä kiinteistöillä viimeistään 1.4.2022 ja kartonki- ja muovipakkaukset viimeistään 1.4.2023.

Muovipakkausten 140 – 770 litran jäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat noin 1,64 € / astiatyhjennys. Syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan.

Kartonkipakkausten jäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat 1,6 –3,5% Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa ja Tampereella. Muissa kunnissa kartongin tyhjennyshinnat pysyvät entisellään. Lasipakkausten tyhjennyshinnat nousevat hieman astiatyypistä riippuen. Kolmen kuution syväkeräysastian tyhjennyshinta pysyy entisellään. Lasin ja metallin keräys jatkuu maksuttomana niille kiinteistöille, jotka ovat mukana biojätteen erilliskeräyksessä.

Aluejätepisteen käyttäjien vuosimaksut nousevat 4,2 %. Vakituisen asuinkiinteistön tai huoneiston vuosimaksu 2022 on 117,09 €, yksin asuvan 78,38 € ja vapaa-ajan asunnon 65,30 €.

Peräkärryllinen lajiteltua puutarhajätettä vielä veloituksetta jätekeskukseen

Peräkärryllisen eli enintään 2 m3 puutarhajätettä voi edelleen viedä maksutta jätekeskukseen, mikäli ne on lajiteltu. Maatuva puutarhajäte kuten haravointijäte ja omenat tulee lajitella omaan kuormaan sekä risut, oksat ja pienet puunrungot omaan kuormaan. Biolaitoksen käynnistyminen lisää puutarhajätteen käsittelykustannuksia, ja pientuojille esitettiin vastaanottomaksua. Lautakunta kuitenkin edellytti, että kustannusten muodostumista seurataan vielä ennen seuraavasta, vuoden 2023 taksasta päättämistä. Biomylly Koukkujärvellä avattiin kesällä 2021, mutta laitos on vielä koekäytössä.

Putkikeräysjärjestelmän taksaan maltillisia korotuksia

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän hintoihin tuli maltillisia korotuksia. Pienkiinteistöasiakkaiden vuosittainen jätemaksu nousi 3 %, ja on 287,35 €/vuosi (alv 24 %) vuonna 2022. Enintään 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaiden jätemaksuihin tuli myös 3 %:n korotukset. Yli 15 huoneiston suurkiinteistöillä korotus oli 5,4 % eli 3,16 €/asemakaavan mukainen kerrosneliömetri/vuosi (alv 24 %). Keskimäärin korotus yli 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöillä on 428 € eli huoneistoa kohti 10 € vuodessa.

Korotukset johtuvat muun muassa perusmaksun ja seka- ja biojätteiden käsittelyn korotuksista. Putkikeräysjärjestelmää myös täydennetään lähikeräyspisteillä uusien erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Lisäksi putkijärjestelmän ylläpitokustannuksiin tehtiin indeksikorotukset.

Pienten lietesäiliöiden kuljetusmaksut nousevat eniten

Pienten, enintään 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetuskustannukset nousivat eniten urakoiden kilpailutusten myötä. Näiden kuljetusmaksuja korotettiin noin 17 % ja isompien yli 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuja 2,9 %. Esimerkiksi pienen säiliön säännöllinen tyhjennys maksaa vuoden 2022 alusta 109,83 € ja ison 127,56 € (alv 24%).

Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti. Lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia.

Lietteen kuljetusmaksut koskevat kaikkia muita toimialueen kuntia paitsi Nokiaa, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Lietteen käsittelymaksut koskevat kaikkia toimialueen kuntia.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta.


Lisätietoja

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puhelin 040 596 4737

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen