Siirry sisältöön

Tullikamarin aukion asemakaava nähtäville

Julkaistu 30.11.2021 20.18

Tullikamarin aukion täydennetty asemakaavaehdotus etenee nähtäville Tampereen yhdyskuntalautakunnan 30.11.2021 tekemän päätöksen mukaan. Suunnittelualue sijaitsee Tullin kaupunginosassa kaupungin ydinkeskustassa rautatieaseman itäpuolella.

Tullikamarinaukio, päivtetty havainnekuva
 

Päivitetty havainnekuva, Schauman & Nordgren Architects.

Tullikamarin aukion ympärillä sijaitsevat kulttuuriravintolat Tullikamari ja Telakka, TOAS:n opiskelija-asuntola sekä Tullintorin kauppakeskus. Itsenäisyydenkadun ja Yliopistonkadun kulmassa on Attilan toimistorakennus.

Tullikamarin aukiolla on ajoittaisia tapahtumia, ravintoloiden terasseja ja huoltoliikennettä. Aukion alla sijaitsee pysäköintilaitos. Tullin alue on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Itsenäisyydenkadulla on raitiotie ja suunnittelualueen kohdalle sijoittuu raitiotiepysäkki.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Tullikamarin aukion uudistaminen viihtyisäksi ja monikäyttöiseksi kaupunkitilaksi, aukion pohjoislaidan täydennysrakentaminen sekä Pinninkadun ja Tullikadun uudistaminen jalankulku- ja pyöräilypainotteisiksi. Attilan ja Tullikamarin rakennuksille merkitään suojelumääräykset.

Suunnittelualueen kerrosala on yhteensä 33 495 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus kasvaa 9605 kerrosneliömetriä.

Kilpailutuloksen jatkotyötä

Asemakaavan taustalla on kaupungin järjestämä suunnittelu- ja toteutuskilpailu, jonka voittajaehdotuksen "Tullin hallit" mukaisesti Tullikamarin aukion pohjoislaitaan muodostetaan tontti uudelle asuin- ja liikerakennukselle. Kilpailun jälkeen tarkempaa asemakaavatyötä jatkettiin voittaneen työryhmän kanssa. Attilan tontilla mahdollistetaan toimistorakennuksen laajentaminen.

Tullintorin ja Attilan pysäköintilaitosten ajoyhteydet poistetaan Pinninkadulta ja laitokset yhdistetään Pinninkadun ali kulkevalla yhdystunnelilla. Uusi ajoyhteys laitoksiin järjestetään Pakkahuoneenaukiolta ja varauksena Hammareninkadulta.

TOAS:n tontin asemakaava päivitetään toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Tullikamarille mahdollistetaan uuden sisäänkäynnin rakentaminen. Koska asemakaava-alue laajeni koskemaan myös Tullikamarin tonttia, valmisteluaineisto asetettiin uudelleen nähtäville keväällä 2021.

Suunnitelmia ei tarkistettu. Tullin alueen korttelirakenne ja mittakaava kestää muutoksia ja asemakaava edellyttää, että alueen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sijaintiin historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävässä ympäristössä. Asiakirjat täydennettiin asemakaavaehdotukseksi.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavakarttaan liittyy toteuttamista kuvaava viitesuunnitelma. Kilpailun voittanut voittanut YH Kodit Oy sitoutuu toteuttamaa täydennysrakentamisen suunnitelman. Uudisrakennuksen tontin varaamisesta ja kaupasta tehdään erilliset päätökset. Ennen uudisrakennuksen rakennustöiden aloittamista on toteutettava korvaava ajoyhteys Tullitorin pysäköintilaitoksen alemmalle pysäköintitasolle.

Pinninkadun alaisen yhdystunnelin toteutuksen jälkeen Pinninkadulta voidaan purkaa pysäköintilaitosten nykyiset ajoyhteydet ja muuttaa se pyöräkaduksi. Attilan laajennus on mahdollista toteuttaa vaiheittain.

Nähtävillä olon jälkeen yhdyskuntalautakunta käsittelee asemakaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot. Asemakaava etenee vielä yhdyskuntalautakunnasta kaupunginhallituksen kautta valtuustoon, ja edellyttää erilaisia sopimuksia.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin 040 800 7905


Teksti Anna-Leea Hyry