Siirry sisältöön

Lapsiperheiden hyvinvointia selvitetty laajasti kuudessa kunnassa

Julkaistu 25.11.2021 15.00

Valtakunnallisessa Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeessa on luotu ainutlaatuista tilannekuvaa Tampereen, Ylöjärven, Vantaan, Porin, Vaasan ja Laihian lapsiperheiden hyvinvoinnista. Aineisto on koottu kymmenestä valtakunnallisesta rekisterilähteestä, ja se kattaa yhteensä lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja selvittävässä hankkeessa etsittiin uusia, tilannetietoon perustuvia toimintamalleja lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen. Vastaavanlaista analyysiä ei ole aikaisemmin tehty.

Kaksi aikuista ja kaksi pientä lasta kävelevät käsikkäin talvisella polulla metsässä
 

Mitä opimme Tampereen lapsiperheistä?

Muuttoliikkeen merkitys korostuu Tampereella. Kaupungissa on erityisesti lapsiperheitä, joilla on heikommat sosiaaliset verkostot sen vuoksi, että isovanhemmat tai muut läheiset asuvat kauempana. Nämä perheet tarvitsevat mahdollisesti enemmän sosiaalisten verkostojen tukea. Tampereella asuu myös paljon muualta muuttaneita yhden vanhemman perheitä sekä yksin asumaan muuttaneita, itsenäisesti asuvia alaikäisiä nuoria.

Hankkeen tulosten valossa voidaan sanoa, että valtaosalla tamperelaisista lapsiperheistä on vahvat hyvinvointivarannot. Tampereella on kuitenkin myös runsaasti perheitä, jotka tarvitsevat tukea talouteen, terveyteen, koulutukseen tai sosiaalisiin voimavaroihin liittyvissä asioissa.

Yhteiskunnallisesti merkittävää kehittämistyötä

Lapsiperheiden hyvinvointieroja selvittävässä hankkeessa etsittiin uudenlaisia toimintamalleja tiedolla johtamiseen. Kerätty tieto on yhteiskunnallisesti merkittävää, koska vastaavanlaista analyysiä ei ole koskaan aiemmin tehty. Hankkeen otanta on merkittävä, se kattaa lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta. Lapsiperheistä on tunnistettu 100 yleisintä perhetyyppiä, jotka on ryhmitelty kymmeneen ryhmään palveluntarpeen avulla.

- Lapsiperheiden tilannekuvan analyysin tulokset kertovat, että lapsiperheiden monimuotoistuminen tuo uudenlaisia vaatimuksia lapsiperheiden palvelujärjestelmälle. Yli kolmannes perheistä tarvitsee sosiaalisen verkoston tukea ja reilu 10 prosenttia tarvitsee moniammatillista kannattelevaa tukea erillisten palvelujen sijaan. Tilannekuva auttaa tunnistamaan eri alueiden palvelutarpeiden määrän ja luonteen. Kunnat eivät voi rakentaa palveluverkostojaan vain perheiden määrän perusteella, vaan kuntien pitää ymmärtää palveluiden ja tuen tarpeen moninaisuus, kertoo Goforen johtava konsultti Petri Takala.

Hankkeen aineistoja on käsitelty ainoastaan väestötasolla kaupungeittain ja postinumeroalueilla. Tiedoista ei tunnisteta yksittäisiä perheitä, vaan tieto koostetaan väestötasoiseksi. Kun lapsiperhetietoa on hyödynnetty, eettinen arviointi on kulkenut mukana koko hankkeen ajan.

Lapsiperhetieto tarjoaa tukea palvelujen kohdentamiseen ja kehittämiseen

Ajantasainen tilannekuva lapsiperheiden hyvinvoinnista mahdollistaa paremman palveluiden järjestämisen, organisoitumisen ja johtamisen.

- Lapsiperheiden edistynyt analytiikka –tyyppinen työ antaa kauan kaivatun uuden ja kirkkaan tilannekuvan perheiden tilanteeseen. Nyt tarvitaan myös tekoja, kommentoi Tampereen yliopiston kunta- ja aluejohtamisen yliopistolehtori Jenni Airaksinen.

Lapsiperhetiedon avulla on luotu jaettua ymmärrystä kuntien lapsiperheiden tilasta. Tieto tuo näkyväksi asiakastyössä tunnistettuja teemoja ja helpottaa palvelujen kehittämistä suuntaan, joka takaa kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet palvelujen käyttöön. Lapsiperhetieto tuo myös näkyviin palvelutarpeita, jotka ovat aiemmin voineet jäädä keskiarvojen taakse piiloon.

Hankkeen tarkemmat tulokset ja julkaistut materiaalit

Hankkeen tarkempia tuloksia voit tarkastella oheisesta tulosliitteestä:

LEA-hanke (Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa) on saanut kehitystyölle valtionavustusta valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020–2021. Valtakunnallinen LEA-hanke toteutettiin neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastasi hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.


Lisätietoja

Vs. kehittämisjohtaja, Tampereen kaupunki
Leena Viitasaari
puhelin 050 553 8672
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija, Tampereen kaupunki
Lauri Ikola
puhelin 041 730 5438
sähköposti [email protected]