Siirry sisältöön

Pientalojen rakennuslupamaksut alenevat ja suurten hankkeiden maksut nousevat

Julkaistu 23.11.2021 17.36

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen maksuja koskevan uuden taksan 23.11.2021. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2022. Suurempien hankkeiden rakennuslupamaksuihin tuli korotuksia ja pienempien yhden tai kahden asunnon pientalojen maksuja alennettiin.

Rakennuslupa tarvitaan, kun rakennetaan uusi rakennus, korjataan tai laajennetaan rakennusta tai tehdään siihen oleellisia muutoksia. Vähäisiä hankkeita varten tarvitaan toimenpidelupa.

Taksa koostuu edelleen rakennuskohtaisesta perusmaksusta ja neliöperusteisesta maksusta. Rakennuskohtainen perusmaksu nousee 515 eurosta 550 euroon.

Pientalon lupamaksut alenevat keskimäärin 17 %, ja suurten rakennushankkeiden lupamaksut nousevat keskimäärin 14 % . Lisäksi pientalojen lupamaksujen 25 %:n sesonkialennuksen kestoa jatketaan kuukaudella tammikuun loppuun eli alennuksen saa 1.10.-31.1. Maksun alentamisella pientalojen lupahakemusten vireillepanoa pyritään ohjaamaan käsittelyn kannalta vähemmän ruuhkaiseen ajankohtaan.

Myös vapaa-ajan asuinrakennusten, talousrakennusten ja vähäisten rakennusten neliöperusteiset maksut alenevat hieman.

Rakennuksen purkamislupamaksu nousee 600 eurosta 2000 euroon. Pientalojen ja vastaavien purkamislupamaksu pysyy 300 eurossa.

Rakennetun ympäristön valvonnan maksut nousevat. Ensimmäisestä kirjallisesta kehotuksesta tai määräyksestä ei peritä maksua, mutta seuraavista valvontatoimista veloitetaan 200 euroa. Hallintopakkopäätös nousee 200 eurosta 1000 euroon.

Tonttijakojen maksuja tarkistettiin maltillisesti. Pientalotontin erillisen tonttijaon perusmaksua alennetaan 4,5 % eli 1100 eurosta 1050 euroon. Muiden tonttien erillisen tonttijaon perusmaksu nousi 6,25 %.

Rakennusvalvonta luopuu arkisto- ja asiakirjapalvelujen taksasta, ja tavanomaiset tietopalvelupyynnöt muuttuvat asiakkaille maksuttomiksi. Merkittävä osa asiakirjoista on jo digitaalisessa muodossa. Poikkeuksellisen suuritöisistä tietopalvelupyynnöistä veloitetaan kuitenkin 76 euroa/h).

Maksujen muutoksissa on myös huomioitu 10 suurimman kaupungin taksojen kehitys.


Lisätietoja

Rakennusvalvontapäällikkö
Leena Jaskanen
puhelin 041 730 5909


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen