Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi ammatillisen koulutuksen uuden palveluverkko-ohjelman

Julkaistu 17.11.2021 20.37

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 17.11.2021 ammatillisen koulutuksen uuden palveluverkko-ohjelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Ohjelmassa tarkastellaan ja linjataan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun eri toimipisteiden tilankäyttöä ja rakennusten muutostarpeita.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestää tällä hetkellä koulutusta kaikkiaan kahdeksalla paikkakunnalla 15 eri toimipisteessä. Opiskelijamäärältään suurimmat toimipisteet ovat Hepolamminkadun toimipiste (3300 opiskelijaa) ja Santalahdentien toimipiste (3100 opiskelijaa) Tampereella. Pienimmät ovat Virtain toimipiste (69 opiskelijaa) ja Oriveden toimipiste (100 opiskelijaa).

Elinvoima- ja osaamislautakunta lisäsi päätökseen toivomusponnen, jonka mukaan se edellyttää, että Tredu neuvottelee Virtain kaupungin kanssa Tredun Virtain toimipisteen koulutuksen ja sen jatkuvuuden turvaamisesta ja kehittämisestä tilakysymys huomioon ottaen ennen päätöksentekoa asiassa.

Palveluverkko-ohjelma tarkistetaan lautakunnassa muutaman vuoden välein. Edellinen palveluverkko-ohjelma on hyväksytty elinvoima- ja osaamislautakunnassa marraskuussa 2018.

– Lautakunnan linjaus palveluverkko-ohjelmaan on hyvin valmisteltu ja perusteltu. Mikäli palveluverkon järkevöittämistä ei tehtäisi tulevaisuudessa, olisivat Tredun vuokrakustannukset nousseet merkittävästi ja ammatilliseen koulutukseen tarkoitettu raha sijoitettu seiniin opetuksen sijaan, sanoo apulaispormestari Pekka Salmi.

– Päätös alentaa tulevia investointitarpeita noin 40,2 miljoonalla eurolla arvioidusta 87,6 miljoonasta eurosta. Tärkeää linjauksessa on myös se, että Tredu jatkaa opetustoimintaansa Orivedellä ja Virroilla. Vain tilojen osalta tehdään siellä muutoksia, Salmi toteaa.

Ohjelmaan sisältyvien rakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat, joissa kustannukset ylittävät 1 miljoonaa euroa, tulevat elinvoima- ja osaamislautakunnan käsiteltäväksi kulloisenkin hankkeen yhteydessä myöhemmin.

Hepolamminkadulle perusparannus, Ajokinkujalla korjataan

Lähivuosina Tredun palveluverkossa on useita taloudellisesti merkittäviä perusparannustarpeita. Perusparannuksista on tehty pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka mukaan arvioitu investointitarve olisi yhteensä 87,6 miljoonaa euroa seurantakaudella 2021–2026. Laskelmassa ovat mukana Hepolamminkadun, Ajokinkujan, Oriveden ja Virtain toimipisteet.

Näistä Tredun Hepolamminkadun A-F -rakennusten perusparannuksen investointitarve on 47,4 miljoonaa euroa. Palveluverkko-ohjelma linjaa, että Hepolamminkadun, Sammonkadun ja Santalahdentien toimipisteet ovat Tredun pääkampuksia, joiden tiloja peruskorjataan tarvittaessa myös jatkossa.

Laskelman mukaan Tredun Ajokinkujan toimipisteessä Tampereella perusparannustarve on kustannuksiltaan 23,3 miljoonaa euroa. Tredun Oriveden toimipisteen perusparannuksen investointiin tarvittaisiin 8,8 miljoonaa euroa ja Tredun Virtain toimipisteessä 8,1 miljoonaa euroa.

Tredun Ajokinkujan toimipisteeseen autoalan lähitulevaisuuden rakennemuutos vaikuttaa niin, että uudisrakennukselle tai koko kiinteistön raskaalle peruskorjaukselle ei nähdä tarvetta. Tarvittavat ja kriittiset korjaukset tulee kuitenkin tehdä.

Oriveden toimintaa väistötiloihin, Virroilla etsitään ratkaisua

Tredun Oriveden ja Virtain toimipisteiden osalta tilanne on haastava. Edellisessä, vuonna 2018 valmistuneessa palveluverkko-ohjelmassa edellytettiin Oriveden ja Virtain toimipisteiden arviointia strategiakauden 2019–2022 aikana toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, kun ammatillisen koulutuksen uusi rahoitusmalli on otettu käyttöön.

Kannattavuuslaskelmissa valtionosuustulot eivät riitä kattamaan koulutuksen järjestämistä taloudellisesti Oriveden ja Virtain toimipisteissä.

Palveluverkko-ohjelmassa todetaan, että Tredun Oriveden kiinteistön raskaalle peruskorjaukselle ei ole taloudellisia edellytyksiä. Toimipisteessä jatkaminen ensi lukuvuonna edellyttäisi käyttöä turvaavien sisäilmaston korjaustoimenpiteiden tekemistä B- ja C-osaan ennen syyslukukauden 2022 alkua. Tredun osalta on tarkoituksenmukaista siirtyä väistötiloihin 1.8.2022 alkaen lukuun ottamatta autoalan tiloja. Tredu jatkaa koulutustoimintaa vain tarvitsemissaan tiloissa Orivedellä. Aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta vahvistetaan nykyisestään.

Oriveden nykyisen toimipisteen tilanne on sisäilmaston kunnon suhteen erittäin vakava. Tredu Oriveden liiketoiminta-alalle, sosiaali- ja terveysalalle sekä tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle etsitään toimivat ja joustavat sekä oikein mitoitetut oppimisympäristöt. Autoala jatkaa toimintaansa nykyisissä toimitiloissa Oriveden toimipisteen yhteydessä erillisessä rakennuksessa, jossa sisäilmaongelmaa ei ole.

Tredun Virtain toimipisteessä kiinteistön peruskorjaukselle ei palveluverkko-ohjelman mukaan ole taloudellisia edellytyksiä. Tredu kehittää monipuolisesti pedagogiikkaa ja joustavia oppimisympäristöjä yhteistyössä Virtain kaupungin kanssa ja aloittaa neuvottelut Tredu-Kiinteistöt Oy:n kanssa tiloista luopumiseksi. Yhteistyössä haetaan ratkaisua, jolla vuokranmaksu päättyisi viimeistään 2025.

Uudet tilat käyttöön Nokian Kankaantaankadulla

Tredun Kankaantaankadun toiminta Nokialla siirtyy uuteen yhteiseen rakennukseen lukion kanssa syyslukukauden 2022 alussa. Nokian Kivimiehenkadun toimipisteestä Tredu luopuu suunnitelman mukaan vuoden 2022 lopussa.

Tredun Pirkkalan toimipisteessä toteutetaan uusi ruokalarakennus. Toimipisteeseen ei esitetä muita muutoksia.

Tredu Pikkukorventien väistötilojen nykyisen vuokrasopimuksen aikana 1.9.2018 – 31.8.2023 selvitetään, onko kiinteistön jatkokäytölle enää tarvetta.

Tredu Lempäälä, Tredu Kangasala, Tredu Kuru, Tredu Valo ja Tredu mediapolis jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan.


Lisätietoja

Johtaja, ammatillinen koulutus
Outi Kallioinen
puhelin 044 423 5473
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen