Siirry sisältöön

Tasanteelle suunnitellaan uutta päiväkotia

Julkaistu 16.11.2021 18.43

Tasanteen päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 16.11.2021.

Tasanteen nykyinen päiväkoti on valmistunut vuonna 1991 ja siirtokelpoinen lisärakennus vuonna 1999. Perusparannuksen tarpeessa olevia rakennuksia ei ole perusparannettu aiemmin. Päiväkodissa on sisäilmaongelma, jonka vuoksi se siirtyy väistötiloihin tammikuussa 2022.

Tarveselvitysvaiheessa on tutkittu perusparannus- ja uudisrakennusvaihtoehdot. Kuntotutkimuksen ja tehtyjen selvitysten perusteella on päädytty korvaamaan vanhat rakennukset uudisrakennuksella.

Uusi päiväkoti mitoitetaan 140 lapselle. Yksikerroksinen rakennus suunnitellaan toteutettavaksi hirsirakenteisena, jolloin voidaan jättää paljon puupintaa näkyviin myös sisätiloihin. Näin rakennus näyttäytyy myös käyttäjälle puurakenteisena ja puun imagohyödyt tulevat esiin.

Esiselvitysten perusteella uudisrakennushankkeen kustannusarvio on 7,72 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarviokäsittelyssä määrärahaa vuosille 2022 - 2024 on esitetty yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Hankkeen määrärahaa tarkistetaan urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua.

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi toukokuussa 2023 ja niiden on määrä valmistua toukokuussa 2024.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105
sähköposti [email protected]

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki