Siirry sisältöön

Kissanmaan koulun perusparannuksen suunnittelu etenee

Julkaistu 16.11.2021 17.41

Kissanmaan koulun hankesuunnitelma ja väistötilaratkaisu hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 16.11.2021.

Havainnekuva Kissanmaan koulusta
 

Vuonna 1950 valmistunut Kissanmaan koulurakennus on toiminut alkuperäisessä käytössään koko historiansa ajan eikä sitä ole perusparannettu aiemmin. Rakennus on suojeltu asemakaavassa. Asemakaavamääräyksen mukaan alue on rakennustaiteellisesti, maisemallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Rakennukset tulee toteuttaa ottaen huomioon alueen rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot.

Rakennus perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Kaikki ongelmia aiheuttavat ja vanhentuneet rakenteet uusitaan tai korjataan. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan rakennuksen rakennushistorialliset arvot.

Kissanmaan koulussa on tällä hetkellä noin 350 0–6-luokkien oppilasta. Perusparannuksen jälkeen kouluun saadaan tilat noin 550 oppilaalle. Tiloja voidaan tarvittaessa hyödyntää itäisen alueen koulujen väistötiloina.

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen joulukuussa 2021. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa alkuvuoteen 2023 mennessä, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä helmikuussa 2023. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2023, jolloin rakennus voitaisiin ottaa käyttöön lokakuussa 2024.

Toteutuksessa varaudutaan tuleviin oppilasmäärien muutoksiin ja erityisluokkien tarpeisiin rakentamalla osaan kotiluokkatiloista siirtoseinät. Osa luokkatiloista on yhdistettävissä ja osa jaettavissa kahdeksi tilaksi. Kaikki sisäpinnat, kalusteet ja varusteet uusitaan ja ulko-ovet kunnostetaan.

Korkeaan rakennussiipeen sijoittuvat esi- ja alkuopetuksen sekä perusopetuksen luokkatilat, henkilökunnan tauko- ja työtilat, kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat sekä uusi iv-konehuone ullakkotilaan. Liikuntasalisiipeen sijoittuvat liikuntatilojen lisäksi käsityön tilat omana kokonaisuutenaan. Liikuntasali, näyttämö ja salin varastot uudistetaan, mutta varsinaisia tilamuutoksia ei tehdä. Entisen vahtimestarin ja hammashoitolan siiven tiloihin sijoitetaan muun muassa pienryhmätiloja, iv-konehuone ja varasto. Kaikki tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi.

Kissanmaan koulun perusparannuksen kustannusarvio on 13,51 miljoonaa euroa. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2022 - 2024 yhteensä 11,25 miljoonaa euroa. Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja, joilla kustannuksia saadaan alennettua.

Koulu ei voi toimia kiinteistössä rakennustöiden aikana, joten toiminta siirretään väistötiloihin alkuvuodesta 2023 valmistuvaan uuteen Sammon koulun laajennukseen ja päiväkotiin.

Apulaispormestari Matti Helimon mukaan Kissanmaan koulun perusparannuksen eteneminen on erittäin tärkeää.

- Lokakuussa vuonna 2024 valmistuu terve ja moderni oppimisympäristö, joka muunneltavuudessaan vastaa muuttuneiden opetussuunnitelmien vaateisiin. Oppilaiden ja perheiden kannalta on hienoa, että perusparantamisen aikaiset väistötilat löytyvät läheltä koulua, vain noin 900 metrin päästä, hän toteaa.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Matti Helimo
puhelin 040 513 8625
sähköposti [email protected]

Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Havainnekuva/Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy