Siirry sisältöön

Tekemisen kaupunki -strategia näyttää suuntaa tulevaisuuden Tampereelle

Julkaistu 15.11.2021 17.43

Tampereen uusi strategia Tekemisen kaupunki hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Strategia kuvaa kaupunginvaltuuston tulevaisuuden tahtotilaa ja siihen on tiivistetty linjaukset, joiden mukaan kaupunkia kehitetään tulevina vuosina. Strategia tähtää vuoteen 2030.

 

– Tampere on tunnettu asioiden rohkeasta toteuttamisesta, aikaansaamisesta sekä määrätietoisesta kehittymisestä. Tekemisen kaupunki ammentaa näistä juuristaan. Jatkossa työskentelemme entistä vahvemmin kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, edelläkävijyyden sekä kestävämmän tulevaisuuden puolesta, luonnehtii strategiajohtaja Reija Linnamaa uuden strategian sisältöjä.

Strategiaa on valmisteltu Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman 2021–2025 pohjalta laajassa yhteistyössä. Kevään 2021 aikana kaupunkilaisilta, kaupungin henkilöstöltä, liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä saatiin yli 4000 näkemystä Tampereen toivotusta tulevaisuudesta. Näiden mukaan Tampereen toivottiin olevan tulevaisuudessa hyvinvoiva, turvallinen, ekologinen sekä vetovoimainen ja elävä.

– Tulevaisuuden Tamperetta pohdittiin myös lasten ja nuorten kanssa: lähes 2600 vastausta tiivistettiin kolmeen keskeiseen viestiin. He toivoivat, että Tampereella olisi apua ja tukea sitä tarvitseville, kaikilla olisi vapaus olla oma itsensä, ja että kaupungin tulevaisuutta rakennettaisiin kestävästi. Nämä viestit ovat viitoittaneet strategian valmistelua, kertoo strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki.

Strategian keskeiset sisällöt jakaantuvat painopisteisiin, joita ovat Yhdenvertaiset yksilöt, Tekevät yhteisöt, Hiilineutraaleja tekoja ja Tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Painopisteille on luotu vuoteen 2030 tähtäävä tavoitetila sekä valtuustokaudelle kohdistuvat linjaukset, tavoitteet ja mittarit, joiden kautta strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Strategian toteutumista tuetaan linjauksilla ja tavoitteilla, jotka kohdistuvat muun muassa tasapainoiseen talouteen, osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön, tuloksellisiin hankintoihin sekä ennakoivaan tiedolla johtamiseen. Strategia nostaa esiin myös asiakaskokemuksen kehittämisen. Sen linjaukset antavat suunnan kaupungin palveluiden ja kohtaamisten kehittämiselle sekä luovat perustan Tampereen pito- ja vetovoiman vahvistamiselle. Tavoitteena on odotukset ylittävä asiakaskokemus, joka on sujuva, luotettava ja inhimillinen.

Strategian valmistelussa on huomioitu Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030:n ympäristölliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen kohdistuvat tavoitteet. Laaja joukko maailman kaupunkeja on sitoutunut edistämään toimintaohjelman tavoitteita. Tampere on osa tätä kansainvälistä vastuullisten kaupunkien yhteisöä.

Strategian valmistuttua käynnistyy varsinainen työ. Strategian toteutumisessa korostuu laaja yhteistyö sidosryhmien ja asukkaiden kanssa sekä kaupunkikonsernin sisällä tavoitteiden asettaminen, vastuuttaminen ja seuraaminen. Strategian sisältöjä tarkennetaan ja konkretisoidaan muun muassa lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmissa sekä erilaisissa erillisohjelmissa ja -suunnitelmissa. Myös kaupungin toteuttamat laajat kehitysohjelmat vievät strategian tavoitteita eteenpäin. Kaupungin strategia julkaistaan tiistaina 16.11. 2021 osoitteessa tampere.fi/strategia.


Lisätietoja

Strategiapäällikkö
Nina Mustikkamäki
puhelin 040 138 9234
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Laura Vanzo