Siirry sisältöön

Tampereen talouden tulosennuste on 13,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Julkaistu 25.10.2021 20.55

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli 25.10.2021 toiminnan ja talouden katsausta tammi-elokuulta. Tulosennuste on 13,2 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 31,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 23,4 milj. euroa budjetoitua heikompana ja toimintakate on kasvamassa 5,4 prosentilla vuodesta 2020.

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvion ennustetaan ylittyvän 30,9 milj. eurolla. Tilinpäätösennusteessa koronakustannuksia arvioidaan kertyvän 28,9 milj. euroa ja valtionavustuksia arvioidaan saatavan 12,6 milj. euroa. Suurimmat ylitykset aiheutuvat lastensuojelussa ja vammaispalveluissa.

Muillakin toimielimillä kuin sosiaali- ja terveyslautakunnalla on ongelmia pysyä talousarviossa. Joukkoliikennelautakunnan talousarvio on ylittymässä 8 milj. eurolla ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 5,7 milj. eurolla erityisesti koronapandemian aiheuttamien tulomenetysten vuoksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on toteutumassa 19 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana pääosin hyvin toteutuneiden pysyvien vastaavien myyntivoittojen vuoksi. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja on kertymässä 63,1 milj. euroa. Suurimmat myyntivoitot ovat sote-kiinteistöjen 30 milj. euroa, Tammelan stadionin tonttien 15 milj. euroa, Teivon tonttien 6,4 milj. euroa sekä Ranta-Tampellan 4,7 milj. euron viimeinen erä.

Verorahoitus on kasvamassa kokonaisuutena 30,5 milj. eurolla vuodesta 2020. Valtionosuuksia on kertymässä 35 milj. euroa viime vuotta vähemmän pandemiakorvausten merkittävän pieneneminen vuoksi. Verotuloja on kertymässä noin 66 milj. euroa eli 6,3 prosenttia viime vuotta enemmän. Erittäin hyvä kehitys perustuu sekä työllisyyden paranemiseen että koronapandemian vuoksi tilapäisesti korotetun yhteisövero-osuuteen.

Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 256,7 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 35 milj. eurolla. Poikkeaman syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. Investoinnit toteutuvat todennäköisesti arvioitua pienempänä. Pysyvien vastaavien luovutustuloja arvioidaan saatavan 99,2 milj. euroa, mikä ylittää vuosisuunnitelman 22,7 milj. eurolla.

Kaupungin lainakanta on kasvamassa 51,4 milj. eurolla 966,1 milj. euroon. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 3 959 euroa.

Kaupunkikonsernin tulosennuste on 51,4 milj. euroa positiivinen. Konsernin investointiennuste on 504,7 milj. euroa ja lainakantaennuste 2 255,7 milj. euroa eli 9 245 euroa asukasta kohti.

Elokuussa Tampereella oli työttömiä 14 691, mikä on 3 863 työtöntä vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Työttömänä oli 12,3 prosenttia työvoimasta.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Tampereella oli elokuun lopussa 243 538 asukasta. Alkuvuoden aikana Tampereen väestö on kasvanut 2 529 asukkaalla, mikä on lähes 250 asukasta enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Elokuun loppuun mennessä Tampere on saanut muuttovoittoa kuntien välisessä muutossa 1 581asukasta.


Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki