Siirry sisältöön

Tampere kehittää toimintamallia tyhjien tilojen kulttuurikäyttöä varten

Julkaistu 19.10.2021 10.18

Tampereen kaupunki on aloittanut tyhjien tilojen kulttuurikäyttöä mahdollistavan toimintamallin kokeilun. Testattavan mallin tavoitteena on saattaa tiloja tarvitsevia kulttuurintekijöitä sekä väliaikaisesti tyhjillään olevia tiloja yhteen läpinäkyvän ja selkeän prosessin kautta. Kehitteillä olevan Välitila-mallin ensimmäinen kokeilu on alkanut linja-autoasemalle Täsmäteatteri ry:n kanssa.

Välitila-mallissa kaupungin kulttuuri- ja tila-asiantuntijat valitsevat kaupungin tyhjillään olevista kiinteistöistä kulttuurikäyttöön soveltuvia kohteita ja avaavat ne avoimeen hakuun. Hakuun vastanneiden kulttuuritoimijoiden joukosta valitaan toimija tai toimijoita, joille tila luovutetaan maksutta käyttöön ennalta sovituksi määräajaksi ennalta sovituin ehdoin. Mallin toteutuessa tyhjissä tiloissa voisi tulevaisuudessa muun muassa tehdä taiteellista työtä, järjestää tapahtumia ja työpajoja ja pystyttää näyttelyitä. Ajatuksena on antaa taiteen tekijöille mahdollisimman vapaat kädet toiminnan järjestämiseen ja sisältöjen määrittelyyn. Määräajan päätyttyä tila siirtyy muuhun käyttöön tai vapautuu uudelleen haettavaksi. Käyttöaika määritellään kohdekohtaisesti ja se voi olla viikkoja tai kuukausia.

Idea toimintamalliin syntyi osana Tampereen kulttuuritilaselvitystä ja kulttuuripääkaupunkihakua. Idean kehittäjä Meri-Maija Näykki ja Täsmäteatteri ry toimivat kaupungin ennalta valittuna kumppanina mallin ensimmäisessä kokeilussa Tampereen linja-autoaseman tyhjässä kiinteistössä. Kokeilun aikana kerätään kokemuksia ja sekä kiinteistön omistajan että taiteilijan näkökulmasta ja laaditaan tarkempaa suunnitelmaa tulevaisuudesta. Mikäli toiminta osoittautuu toimivaksi, avataan ensimmäiset tilat hakuun keväällä 2022. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Välitila-mallin kehittäminen on osa kulttuuripääkaupunkihakua jatkavaa Operaatio Pirkanmaata ja Tampereen tavoitetta vahvistaa kulttuurin tekemisen mahdollisuuksia ja lisätä alueen monimuotoista kulttuuritarjontaa.

Välitila-mallin lisäksi vireillä on pysyvämpiä ratkaisuja kulttuuritilojen lisäämiseksi kaupungissa. Nekalan koulun peruskorjaamisesta kulttuurikäyttöön linjataan talven aikana. Hankkeen käynnistyessä talon toiminta alkaisi vuonna 2024 tai 2025. Rollikkahallin tyhjät tilat on tarkoitus ottaa kulttuurikäyttöön jo ensi vuonna, mikäli tilan kuntotutkimuksista ei löydy käytön estäviä syitä. Rollikkahalliin on tarkoitus kilpailuttaa kuntotutkimusten valmistuttua yksi päävuokralainen, joka kehittää ja koordinoi talon kulttuuritoimintaa muiden taloon valittavien toimijoiden kanssa. Myös Hiedanrannan mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuuritoimintaan selvitetään alueen kehittämistavoitteiden mukaisesti.Lisätietoja

Kiinteistöpäällikkö
Teemu Alavenetmäki
puhelin 041 730 1631
sähköposti [email protected]

Kehittämispäällikkö
Jaakko Laurila
puhelin 044 4309 014
sähköposti [email protected]

Operaatio Pirkanmaa
Projektipäällikkö
Ilona Kyykoski
puhelin +358444811329
sähköposti [email protected]


Teksti Jaakko Laurila