Siirry sisältöön

Rongankadun ja Lapintien katusuunnitelmat nähtävillä, molempien etäyleisötilaisuus maanantaina 18.10.2021

Julkaistu 12.10.2021 10.15

Rongankadun ja Lapintien katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 25.10.2021 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Rongankadun ja Lapintien hankkeista pidetään yhteinen etäyleisötilaisuus 18.10.2021 klo 16.30 alkaen. Osallistumisohjeet ja tapahtumalinkki löytyvät verkkosivulta tampere.fi/katusuunnitelmat. Tiedot lisätään sivulle muutama päivä ennen tapahtumaa.

Havainnekuva Lapintien kiertoliittymästä
 

Havainnekuva Lapintien katusuunnitelmasta (taideaihe viitteellinen). Kuva Sitowise / Tampereen kaupunki.

Rongankadun katusuunnitelmaehdotus koskee koko väliä Rautatienkadusta länteen Satakunnankadulle asti. Lapintien katusuunnitelma koskee väliä Satakunnankadulta Kelloportinkadulle. Molemmat kadut ovat Tampereen läntisessä keskustassa Kyttälän kaupunginosassa.

Rongankatu on osa seudullista pyöräilyn pääreittiä, jonka parantamiseen suunnitelma tähtää. Lisäksi kadulla parannetaan jalankulun olosuhteita ja tehdään joukkoliikenteelle pysäkit. Lapintien ja Satakunnankadun liittymässä parannetaan liittymän toimivuutta korvaamalla nykyinen liikennevalo-ohjaus liikenneympyrällä. Satakunnankadun ja Lapintien risteys on osa keskustan ajoneuvoliikenteen pääreittiä, keskustan kehää.

Lapintien suunnitelma

Satakunnankadun ja Kelloportinkadun välinen Lapintien katusuunnitelmaehdotus pohjautuu vuonna 2017 laadittuun Tampereen keskustan kehäkadun pohjoisosan yleissuunnitelmaan, jota on tarkennettu vuosina 2018 ja 2019. Nykyinen valo-ohjattu liittymä korvataan korotetulla liikenneliittymällä.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Satakunnankadun siltaan, pohjoisessa Kelloportinkatuun/Palokunnankatuun, idässä noin 60 metriä Rautatienkadun suuntaan ja etelässä noin 60 metriä Rongankadun suuntaan. Rongankadun suunnassa liitytään sen katusuunnitelman alueeseen.

Liikenneympyrän korotettu liittymäalue on Rongankadun ja Lapintien suuntaisesti noin 68 metriä ja Satakunnankadun suuntaisesti noin 72 metriä. Kiertoliittymän kiertotilan leveys on 9,0 metriä, josta ajorataa on 4,5 metriä ja (tarvittaessa) yliajettavaa osuutta on 4,5 metriä.

Kiertoliittymän poistumishaaroissa on yliajettavat saarekkeet hidastamassa ajonopeuksia. Kiertoliittymän keskelle toteutetaan valaistu taideaihe, jonka muotokieli ja ilme tarkentuvat toteutuksen suunnittelussa. Kiertoliittymän kivettävät pinnat rakennetaan luonnonkivellä. Kiertoliittymän saarekkeet toteutetaan niin ikään luonnonkivellä.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan jalkakäytävien nykyinen asfalttipinta korvataan betonikiveyksellä. Hotelli Tammerin ja Tampereen keskuspaloaseman edustalla olevat aukiomaiset alueet kivetään luonnonkivistä erikoisladonnalla. Aukioiden ilme sovitetaan yhteen, jotta kokonaisuudesta muodostuu yhtenevä ja rauhallinen.

Hotelli Tammerin edessä olevat nykyiset koivut on esitetty poistettavaksi. Tilalle istutetaan uudet, hieman matalammat lehtipuut, jolloin nykyisten puiden taakse jäävä Hotelli Tammerin kaunis päätyfasadi avautuu nykyistä paremmin Satakunnansillan suunnasta tarkasteltuna.

Uusien puuistutusten ja hotellin edustan vinopysäköintipaikkojen väliin tulee kävely-yhteys Satakunnankadun ylityksen ja Rongankadun jalkakäytävän välille.

Paloaseman edessä olevat kaksi muotoon leikattua lehmusta säilytetään. Samoin Työnpuistossa Lapintien varressa sekä Rongankadun ja Valssipadonraitin risteyksessä olevat lehtipuut säilyvät. Työnpuiston vanhojen puiden kasvuedellytysten turvaamiseksi puiston ja jalkakäytävän reunaan perustetaan osittain matala tukimuuri.

Kiertoliittymän suojatiet sekä Rongankadun ja Lapintien jalkakäytäväosuudet toteutetaan esteettömyyden erikoistasona.

Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun katuliittymän nykyiset liikennevalot puretaan. Kiertoliittymän tulosuuntien korotusviisteiden läheisyyteen tehdään liikennevalot, joilla pysäytetään liikenne kaikilta tulosuunnilta liittymäalueen läheisyydessä olevan pelastuslaitoksen hälytysajoneuvojen tarpeiden mukaan.

Liittymäalueen valaistus uusitaan ja nykyiset portaalit poistetaan Satakunnankadun sillan puoleista portaalia lukuun ottamatta.

Lapintien eteläisimmän katuosuuden katutilaa jäsennellään siirtämällä nykyisiä pysäkkejä ja pysäköintiruutuja. Tällä katuosuudella Lapintien ajoradan leveys on 8,0–8,5 metriä, pysäköinti/pysäkit 3,0 metriä ja jalkakäytävät 3,0–4,3 metriä leveät. Katujen pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesiviemäriin.

Kohde sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2023 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Rongankadun suunnitelma

Rongankadun katusuunnitelmaehdotus Rautatienkadusta länteen on tehty katuosuuden uudistamista varten. Suunnittelun katuosuuden pituus on noin 390 metriä.

Satakunnankadun ja Pellavatehtaankatu välillä asfalttipäällysteisen ajoradan leveys on 7 metriä. Katuosuudella Pellavatehtaankatu–Rautatienkatu on kaksi ajorataa viheralueen molemmilla puolilla. Molempien ajoratojen leveys on 4,0 metriä. Rongankadun linja-autopysäkit on sijoitettu katuosuudelle Tuomiokirkonkatu–Rautatienkatu. Kadunvarsipysäköintiä on kadun molemmilla reunoilla Pellavatehtaankadun ja Tuomiokirkonkadun välillä. Rongankadun ja Rautatienkadun liittymä on suunniteltu valo-ohjatuksi katuliittymäksi.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Rongankadun läpi kulkeva pyörätie on Pellavatehtaankadusta länteen ajoradan eteläreunalla ja 3,0 metriä leveä. Katuosuudella Pellavatehtaankadusta itään pyörätie on ajoratojen välissä olevan viheralueen keskellä ja on 4,0 metriä leveä. Rongankadun pyörätieosuuden pinta on kokonaisuudessaan sävyasfalttia. Pyörätien kulkusuunnat erotellaan toisistaan ajoratamaalauksilla.

Katualueen molemmilla reunoilla olevien jalkakäytävien leveys on 2,5–5,4 metriä. Jalkakäytävien pintamateriaali on betonilaatoitusta.

Katuosuudella Pellavatehtaankatu–Tuomiokirkonkatu nykyiset katualueen keskellä olevat puut säilytetään. Kadun reunoille pysäköintipaikkojen väliin, sekä katuosuudelle Tuomiokirkonkatu–Rautatienkatu kadun keskialueelle istutetaan uusia puita.

Katutilan kalusteille kuten pysäkkikatoksille, penkeille ja pyörätelineille on varattu sijoituspaikat. Rongankadun katuosuuden katuvalaistus uusitaan. Kadun pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesiviemäriin.

Rongankadun saneeraaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2022 ja 2023 alustaviin vuosisuunnitelmiin.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue / Tilaaja
Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812

Yleinen keskustan liikenteen suunnittelu ja Rongankatu /
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104


Teksti Anna-Leea Hyry