Siirry sisältöön

Vuoden 2022 nuorisotakuuavustusten hakuaika alkaa 11.10. – onko järjestöllänne idea, kuinka työllistää nuoria tai tukea heidän arkeaan?

Julkaistu 11.10.2021 11.41

Tampereen kaupungin nuorisotakuuavustukset vuodelle 2022 ovat haettavana ajalla 11.10.–12.11.2021. Nuorisotakuuavustuksiin liittyen pidetään info- ja keskustelutilaisuus Teamsilla maanantaina 25.10.2021 klo 15.30–16.30.

Tampereen kaupunki avustaa järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka haluavat testata uusia ideoita tamperelaisten nuorten tukemiseksi. Nuorisotakuuavustuksina jaetaan vuonna 2022 yhteensä 295 000 euroa. Yksittäinen avustus on korkeintaan 30 000 euroa.

Millaiset palvelut voivat saada avustusta?

  • Palvelun tulee olla kohdennettu alle 30-vuotiaille tamperelaisille.
  • Palvelun tulee olla uusi tai kehitysvaiheessa. Palvelun uutuusarvo on yksi kriteeri, joka vaikuttaa avustuksen myöntämiseen. Avustusta ei ole tarkoitettu toiminnan jatkuvaan rahoittamiseen, eikä olemassa olevan toiminnan rahoittamiseen.
  • Toiminnan tulee olla nuorten tarpeista lähtevää. Palvelun tulee täydentää julkista palvelutarjontaa ja toimia matalalla kynnyksellä.
  • Avustuksen saajalla tulee olla toteuttamiskelpoinen suunnitelma siitä, kuinka nuoret saavutetaan palvelun piiriin.
  • Avustettavan toiminnan tulee olla Tampereen strategian 2030 mukaista.
  • Hakijan tulee kertoa, miten toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan ja miten palvelun juurruttaminen toteutetaan.

  • hanke luo/tarjoaa/välittää (ensimmäisiä) työpaikkoja alle 30-vuotiaille nuorille ja/tai
  • hanke tukee nuorten yrittäjyyttä.
  • Avustusta saavien toimijoiden pitää tehdä yhteistyötä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden Kesäduuni-kampanjan kanssa.

Millaisia ideoita nyt haetaan?

Tampereen kaupunki kohdentaa vuoden 2022 nuorisotakuuavustukset erityisesti sellaisille hankkeille, joilla edistetään nuorten työllistymistä tai tuetaan nuorten arkea. Teemoista voi valita molemmat tai jommankumman.

Nuorten työllistäminen

Toiminnan tulee sisältää matalan kynnyksen työtilaisuuksia, jotka vahvistavat työelämätaitoja. Osa avustuksesta voi kohdentua nuorten palkkakustannuksiin.

Nuorten arjen tukeminen

Lisäksi avustuksia kohdennetaan hankkeisiin, jotka tukevat nuorten arjen hallintaa, hyvinvointia ja vahvistavat osallisuutta. Avustusta hakevan toimijan tulee esittää, millä tavoin tämä aikoo tehdä yhteistyötä Ohjaamon monialaisen työryhmän kanssa.

Hakumenettely ja infotilaisuus

Avustusta haetaan sähköisellä e-lomakkeella 11.10.–12.11.2021. Lisäksi tulee toimittaa tarvittavat liitteet. Hakemukset katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä 12.11.2021 sähköiseen tietokantaan tai kirjaamoon klo 15.45 mennessä. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Nuorisotakuuavustuksiin liittyen pidetään info- ja keskustelutilaisuus Teams-etäyhteydellä maanantaina 25.10.2021 klo 15.30-16.30. Pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteen Teams -kutsua varten. Lähetä sähköpostiosoitteesi Alina Viitasalolle, [email protected]

Hae avustusta tästä:Ulkoinen linkki https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/24279/lomake.html

Tarvittaessa hakemuksen ja liitteet voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Tampereen kaupunki / Kirjaamo

Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487

33101 Tampere

puh. (03) 565 34550

Sähköposti: [email protected]

Tampereen strategia 2030

Kesäduuni-kampanja


Lisätietoja

Rahoituksen kohdentamisesta antaa
Tiimiesimies
Ilkka Peltomaa
puhelin 044 431 4522
sähköposti [email protected]

Hakemuksen täyttämisestä ja lähettämisestä antaa
Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]


Teksti Hanna Porrassalmi