Siirry sisältöön

Tammelan koulun asemakaavaluonnoksia nähtävillä – suojelua, perusparantamista ja uudisrakentamista

Julkaistu 7.10.2021 13.31

Tampereen Tammelan koulun kehittämiseen tähtäävän asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 28.10.2021 saakka. Esillä on kaksi luonnosta, joissa kummassakin vanha koulurakennus suojeltaisiin kaavamerkinnällä. Uudemman puolen käsittelyn osalta vaihtoehdoissa on eroja.

Tammelan koulun rakennuksia rajaa Kalevan puistokadun lisäksi Väinölänkatu. Koulu on tärkeä osa palveluverkkoa, jota kaupunki kehittää. Asemakaavoituksen tavoitteena on antaa osalle rakennuksia suojelumääräys, mahdollistaa terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö sekä edistää pyöräilyä ja jalankulkua.

Tontilla on kaksi vanhaa koulurakennusta. Näistä vanhempi on ensimmäinen kansakouluksi suunniteltu rakennus Tammelan työväenkaupunginosassa, ja uudempi on 1950-luvun kaupunkikansakoulu. Tavoitteena on tutkia vakavien sisäilmaongelmien vuoksi tyhjillään olevan, vuonna 1957 valmistuneen tiilijulkisivuisen koulurakennuksen korvaamista uudisrakennuksella sekä mahdollistaa vuonna 1911 valmistuneen jugendtyylisen koulurakennuksen perusparannus. Lisäksi päivitetään tontin pysäköintimääräykset.

Vaihtoehdoista toisessa uudempi puoli korvattaisiin kokonaan uudisrakennuksella ja toisessa perusparannettaisiin Väinölänkadun puoleinen liikuntasalisiipi ja uusittaisiin Kalevan puistokadun puoleinen siipi. Tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus pysyvät ennallaan. Suunnitelmassa ei esitetä nykyistä korkeampaa rakentamista.

Näiden lisäksi tontin eteläosaan on vuonna 2019 rakennettu tilapäinen koulurakennus. Kaava-alueen pinta-ala on 11 464 neliömetriä. Tontti on Tampereen kaupungin omistuksessa.

Leikki- ja oleskelualueilla tavoitteena on monikäyttöinen piha, jossa onnistuu niin leikki, liikuntatunnit, oleskelu kuin vapaa-ajan käyttö sekä taidekouluun liittyvä käyttö ja mahdollinen ulko-opetus. Asfalttialueet toimivat pääkulkuväylänä. Koulun pihalle on tulossa noin 300 pyöräpaikkaa tulevaisuuden 900 oppilaan tarpeisiin.

Sijainti keskeisellä paikalla

Tammelan koulun pihan puolelle etelään Ilmarinkadun suuntaan on valmistumassa uusi stadion. Muissa ilmansuunnissa on asuinkortteleita. Kaava-alueen itäpuolella on Kalevan merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Koulu on osa Tammelan arvoaluetta. Kaavoituksessa otetaan huomioon sijainti kaupunkikuvallisesti arvokkaassa ympäristössä.

Salhojankadulla ja Väinölänkadulla on tärkeä jalankulun reitti. Kalevan puistotiellä on keskustan pyöräilyn pääreitti ja katu on osoitettu keskustan pääkaduksi. Tonttia sivuaa Ilmarinkadulla seudullinen pyöräilyn pääreitti.

Koulukiinteistö on maisemallisesti keskeinen. Viime vuosisadan alun ruutukaavan keskellä koulu sijoitettiin tontille vapaasti. Lisärakennus taas rajaa katutilaa katujen suuntaisesti. Koulun piha avautuu Tammelan pallokentän suuntaan. Näkymät kentän yli ja kadun päätteenä korostavat koulun asemaa Tammelan ja Kalevan kaupunginosien rajalla.

Tammelan koulujen historiaa

Rakennushistoriallisessa selvityksessä todetaan vuonna 1911 valmistuneen rakennuksen olevan arvokas sivistyshistorian, sotahistorian, sosiaalihistorian ja henkilöhistorian osalta. Punatiilinen lisärakennus on arvokas sivistyshistorian, henkilöhistorian sekä sosiaali- ja kouluterveydenhuollon historian osalta. Entinen kansakoulu on arvokas sivistyshistorian, sotahistorian, sosiaalihistorian ja henkilöhistorian osalta. Lisärakennus on arvokas sivistyshistorian, henkilöhistorian sekä sosiaali- ja kouluterveydenhuollon historian osalta.

Tammelan sivukirjasto ja kuvataidekoulu palvelivat koulujen uuden roolin mukaan myös ulkopuolista toimintaa. Rakennuksista vanhempi edustaa arkkitehtuurin murrosvaihetta jugend-ajan lopulla. Rappaus, graniittilistat ja koristeet sekä ikkunoiden kaaret, puitejako ja materiaali ovat jugendille tyypillisiä ominaispiirteitä.

Oviaukkojen arvojärjestys on luettavissa koristekivityöstä. Sisätilat sekä niiden pysty- ja vaaka-suuntaiset yhteydet sekä tilojen yksityiskohdat ja värit ovat säilyneet hyvin rakennusajankohdan asussa. Parhaiten säilyneitä ovat pääportaikko kaiteineen, kerrostasot ja aulat sekä luokkien puiset ovet.

Kaava-aineisto ja videoesittely

Aineistossa on mukana kaksi luonnosta ja viitesuunnitelmaa havainnekuvineen sekä laajasti selvitysmateriaalia. Vaihtoehtojen vaikutuksia on myös vertailtu. Asemakaavasta on myös esittelyvideo verkossa.

Osoitteessa Kalevan puistotie 18 sijaitsevan Tammelan koulun kehittämisen ja kaavamääräysten tarkistamisen asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 28.10.2021 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon. Palautteen käsittelyn jälkeen kehitetään yksi asemakaavaehdotus nähtäville.


Lisätietoja

Toimistoarkkitehti
Merja Kinos
puhelin 040 481 2571


Teksti Anna-Leea Hyry