Siirry sisältöön

Messukylän päiväkodin ja koulun asemakaava hyväksyttiin

Julkaistu 28.9.2021 21.32

Uuden päiväkodin mahdollistava ja Messukylän koululle laajennusvaraa tuova asemakaavamuutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan osalta 28.9.2021. Asemakaavaa esitetään kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Havainnekuva Messukylän päiväkoti ja koulu
 

Kuva: Messukylän päiväkodin ja koulun asemakaavoitukseen liittyvä havainnekuva

Kaavaan on tehty viime kevään nähtävillä olon jälkeen pieniä muutoksia. Muistutuksen Kyläojankadun varrella piha-alueen puuston säilyttämistä koskevan aluemerkinnän rajausta tarkistettiin sekä merkittiin istutettavaksi uusi puurivi. Lausunnot ja viranomaiskommentit toivat vain pientä tarkennettavaa kaavan aineistoon.

Messukylän kaupunginosassa osoitteessa Kyläojankatu 2–6 sijaitsevaan vajaan 2,5 hehtaarin suunnittelualueeseen kuuluu koulun alue, sen länsipuoliset tontit sekä kadun ja vanhan hautausmaan välinen puistikko koulun itäpuolella. Kaupunki omistaa alueen.

Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Messukylänkadun varrella olevalle tyhjentyneelle alueelle sekä osoittaa laajentumismahdollisuus Messukylän koululle Kyläojankadun varrelle.

Asemakaavaratkaisussa uudelle päiväkotirakennukselle on osoitettu kaksikerroksinen rakennusala Messukylänkadun varrella. Päiväkotirakennuksella rajataan liikennemelulta suojattu leikki- ja oleskelupiha.

Liikennejärjestelyt on suunniteltu kokonaisuutena. Messukylänkadun alueesta on tehty jo aiemmin liikennettä ja maankäyttöä koskeva yleissuunnitelma vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

Messukylän koulun pihapiirin vanhoille koulurakennuksille on osoitettu asemakaavassa rakennussuojelumerkinnät. Koulupihan avara ilme säilytetään. Kyläojankadun varrella on rakennusoikeutta myöhemmin tehtävälle kaksikerroksiselle koulun laajennukselle.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry