Siirry sisältöön

Päihdehoitoa kehitetään Tampereella 34 toimenpidekokonaisuuden voimin

Julkaistu 17.9.2021 9.01

Tampereen kaupunki on laatinut päihdehoidon tiekartan, joka sisältää 34 päihdehoitoa kehittävää toimenpidekokonaisuutta vuosille 2021–2023. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi tiekartan 15.9.2021.

Tiekartta pohjautuu edellisen sosiaali- ja terveyslautakunnan linjauksiin ja Päihdehoidon kehittäminen Tampereella -työryhmän loppuraporttiin, joka valmistui kesällä. Tiekartta muotoilee raporttiin nostetut toimenpiteet konkreettisiksi kehittämistoimiksi ja vie kehittämistä yhteisesti toivottuun suuntaan.

Tiekartan toimenpidekokonaisuudet on jaettu palvelu- ja vuosisuunnitelman painopisteiden mukaisesti kolmeen osaan:

1. päihde- ja mielenterveyspalvelut osaksi peruspalveluja
2. päihde- ja mielenterveyspalveluiden sisäisen koordinaation vahvistaminen
3. päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen ja palveluprosessien kehittäminen

Ensimmäisessä osassa esitetään toimenpiteitä, joilla mielenterveys- ja päihdetyötä vahvistetaan esimerkiksi terveysasemilla, opiskeluterveydenhuollossa ja kotihoidossa. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ohjausta ja neuvontaa on tarkoitus tuoda myös Kotitorille. Kaupungilla olevaa päihdehoidon erityisosaamista, esimerkiksi perhetukikeskus Päiväperhossa ja kotihoidon mielenterveys- ja päihdetiimissä, halutaan hyödyntää jatkossa aiempaa tehokkaammin.

Sisäisen koordinaation toimenpiteinä muun muassa päivitetään asiakasohjauksen kriteerit, kehitetään kokemusasiantuntija-, vertais- ja omaishoitoa sekä selkiytetään päihdepalvelujen rooleja ja prosesseja.

Päihdepalvelujen järjestämistä ja palveluprosesseja parannetaan muun muassa luomalla alueellinen malli opioidikorvaushoitoon lähettämiseen sekä vahvistamalla psykososiaalista tukea huumehoidossa. Lisäksi valmistelussa on tunnistettu seuraavat palveluiden lisäystarpeet, jotka vaativat resursseja ja rahoitusta: lääkkeettömän päihdehoidon lisääminen, maakunnallisen päihdepysäytys ja erityisen huolenpidon yksikön perustaminen alaikäisille.

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen on yksi Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelu- ja vuosisuunnitelman painopisteistä. Tiekartan toimenpiteiden toteumista seurataan palvelu- ja vuosisuunnitelman yhteydessä.

Tiekartan valmisteluun ovat osallistuneet kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistyspalvelut, sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupungin huumehoidon avopalvelujen tuottajat, päihde- ja mielenterveysjärjestöjä, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TA5 (psykiatria) sekä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke. Asiakasnäkökulmaa on selvitetty muun muassa helmikuussa 2020 Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiovalmisteluun liittyneen kansalaisfoorumin avulla. Tiekartta on vapaasti hyödynnettävissä myös hyvinvointialueen valmistelussa.


Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Sini Hyvönen
puhelin 040 806 3847
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]