Siirry sisältöön

Peltokadun ja Salhojankadun pohjoispäihin täydennysrakentamista kaavamuutoksilla

Julkaistu 16.9.2021 13.51

Tampereen Tammelaan suunnitellaan lisää täydennysrakentamista. Kaksi uutta kaavamuutoshanketta koskevat Peltokadun varren kahta pohjoisinta 70-luvun kerrostalojen asuinkorttelia ja yksittäistä 90-luvun kerrostalotonttia Salhojankadun pohjoispäässä. Täydennysrakentaminen keskusta-alueelle on Tampereen kaupungin tavoitteiden mukaista.

Osoitteissa Peltokatu 15 - 27 sijaitsevien tonttien kaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä hakijan viitesuunnitelma ja Salhojankatu 5 tonttia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 7.10.2021 saakka, mihin saakka suunnitelmista voi jättää palautetta. Molemmista hankkeista on katsottavana esittelyvideo kaupungin verkkosivuilla.

Peltokadun alue rajautuu pohjoisessa Osmonpuistoon. Kullervonkatu on korttelien välissä. Kaupunkiin päin aluetta rajaa PMK:n talo ja uusi toimistorakennus, sekä etelässä niin kutsuttu Lidmanin talo 1900-luvun alusta.

Alueella on tärkeitä kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Alueella on tehokas joukkoliikenne ja keskustan palvelut.

Täydentämisen mahdollisuuksia on tutkittu aiemmin Tammelan yleissuunnitelmassa, ja pohjoisosaan on tehty korttelisuunnitelma. Rakentamista on hahmoteltu kadun varren aukkopaikkoihin.

Peltokadun pohjoisosaan hahmotellut rakennukset olisivat korkeimmillaan 9–10 kerrosta. Nykyiset asuinkerrostalot ovat 8-kerroksisia. Pellervon Kullervonkadun varteen ja eteläisempään kortteliin Peltokadun varrelle on hahmoteltu 3 kerroksen rakennuksia. Rakennusyhtiö hakee kaavamuutosta tontit omistavien asuinyhtiöiden valtakirjalla.

Asemakaavoituksen tavoitteena on korkealaatuiset asuinalueet ja -ympäristöt. Pysäköinti siirrettäisiin kansipihojen alle, mikä mahdollistaa esimerkiksi pihojen oleskelualueita. Apuna käytetään viherkerroin-työkalua.

Salhojankadulle lisäalaa

Asemakaavamuutos koskee Salhojankatu 5:n tonttia, jolla sijaitsee nuorille tarkoitettu asuinkerrostalo. Rakennuksen pohjoispuolella on vuoden 1990 asuntomessujen tunnusmerkiksi muodostunut Terästalo. Tontin eteläpuolella on asuntomessujen yhteydessä kunnostettuja, suojeltuja puutaloja ja tontista lounaaseen sijaitsee uudistettu Annikinkadun puutalokortteli. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen monipuoliset kulttuurihistorialliset arvot.

Kaavaluonnoksessa kiinteistö osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi erityisryhmien asuntoja varten. Merkintä mahdollistaa nuorisoasuntojen rakentamisen tontille. Nykyinen nuorisoasuntojen talo voidaan purkaa ja korvata noin kolme kertaa isommalla uudisrakennuksella. Pihaan jää viihtyisää oleskelutilaa. Kevyen liikenteen hyviin yhteyksiin on kiinnitetty huomiota.

Lähimmät kaupat, koulu ja päiväkoti ovat alle 300 metrin päässä tontista, ja alueelle on hyvät liikenneyhteydet. Kaupunki omistaa tontin, joka on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella muutosta hakevalle kiinteistöyhtiöllle.

Asemakaavamuutokset tukevat Tampereen täydennysrakentamista, kun nykyistä yhdyskuntarakennetta tiivistetään hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien läheisyydessä.


Lisätietoja

Peltokatu /
Kaavoitusarkkitehti
Altti Moisala
puhelin 044 4314369

Salhojankatu /
Projektiarkkitehti
Eveliina Könttä
puhelin +358444235512