Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti vuoden 2022 talousarvioesityksestä

Julkaistu 15.9.2021 18.32

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 15.9.2021 omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Lautakunnan järjestämiä palveluja ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut, vetovoima ja edunvalvonta sekä kehitysohjelmat.

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan pormestariohjelmaan. Tampereen kaupungin ensi vuoden budjetista päättää kaupunginvaltuusto 15.11.2021.

Vuonna 2022 elinvoima- ja osaamislautakunnan toiminnassa painottuvat muun muassa kaupungin kasvuun sekä työn ja työelämän murrokseen vastaaminen. Kaupungin asemaa vahvana koulutuskaupunkina ja sen merkitystä strategisena vetovoimatekijänä painotetaan. Pandemian aiheuttama epävakaa tilanne haastaa edelleen kaupungin kasvutavoitteita, työvoimapulan hoitoa sekä tapahtumatoimintaa.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmiin etsitään ratkaisuja työnantajien ja yritysten työvoimatarpeita ennakoimalla. Työmarkkinoilla tarvitaan monipuolista ja joustavaa osaamista, ja työnhakijoille kehitetään jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluita. Tutkinnoista riippumattomien opintojen merkitys kasvaa jatkossa. Digitaalisten ympäristöjen ja hybriditoiminnan merkitys korostuu lähes kaikessa kaupungin toiminnassa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintatulot ovat vuoden 2022 talousarvion mukaan 108,6 miljoonaa euroa ja toimintamenot 209,2 miljoonaa euroa. Toimintatulot koostuvat pääosin ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloista sekä työllisyys- ja kasvupalveluiden palkka- ja työllistämistuista. Toimintakate vuonna 2022 on -100,6 miljoonaa euroa. Lautakunnan nettoinvestointimenot ovat 3,7 miljoonaa euroa ja ne kohdistuvat ammatillisen koulutuksen toimintaan.

- Ensi vuonna etenee kaksi isoa ja merkittävää uudistusta. Oppivelvollisuus laajenee toiseen ikäluokkaan, ja vaikutukset alkavat näkyä keskeytysten vähenemisenä toisen asteen koulutuksessa. On erittäin tärkeää, että koko ikäluokka saa jatkossa vähintään toisen asteen tutkinnon. Työllisyydenhoidon kuntakokeilu pääsee ensi vuonna täyteen vauhtiin, ja saamme aiempaa paremmat työkalut pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Tampereella on kaikesta vetovoimasta ja kasvusta huolimatta laaja rakennetyöttömyys, joka ei ole sulanut edes talouden hyvinä vuosina, toteaa apulaispormestari Pekka Salmi.

Oppivelvollisuus laajenee toisen asteen koulutuksessa

Toisen asteen koulutukseen vaikuttaa vuonna 2022 oppivelvollisuuden laajeneminen, joka tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuus laajenee vuosittain ikävuosi kerrallaan 18-vuotiaisiin saakka. Sen myötä toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin tuleville nuorille. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän arvioidaan kasvavan edelleen noin 1200 opiskelijalla syksyllä 2022 oppivelvollisuuden laajenemisen seurauksena. Laajenemisen arvioidaan vaikuttavan myös kokonaisopiskelijamäärän kasvuun.

Lukiot ottivat 1.8.2021 käyttöön uuden opetussuunnitelman. Lukioissa on tämän vuoksi käytössä vielä kaksi rinnakkaista opetussuunnitelmaa vuonna 2022. Sammon keskuslukiossa elokuussa 2021 käynnistynyt skeittilinja laajenee vuonna 2022.

Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus alkaa elokuussa 2022. TUVA-koulutuksessa yhdistyvät perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus (VALMA).

Palveluverkon merkittävin muutos on Nokian Kankaantaankadun varrelle nouseva uudisrakennus, jonne sijoittuvat Tredun Nokian toimipiste ja Nokian lukio. Uusi rakennus korvaa syksyllä 2022 Tredun Kivimiehenkadun ja Kankaantaankadun nykyiset toimipisteet.

Kaupunki valmistautuu TE-palvelujen siirtymiseen kunnille

Työllisyys- ja kasvupalvelut valmistautuvat Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun kautta TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen valtiolta kunnille vuonna 2024. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut, koulutuspalvelut ja kotoutumispalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeammin työllistymisen tavoitetta. Osa uudistukseen liittyvistä toimenpiteistä toteutetaan jo vuosina 2022–2023.

Tampere houkuttelee lisää kansainvälisiä osaajia ja opiskelijoita, ja maassa olevien maahanmuuttajien työllisyyttä ja kotoutumista edistetään koko Pirkanmaalla. Lisäksi valmistaudutaan yhteistyöhön tulevan Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Alkavan yrittäjän neuvontapalveluja kehitetään. Startup-yrittäjyyttä ja Platform6-talon toimintaa edistetään.

Elinkeinopalveluissa Smart Tampere -ohjelma päättyy vuoden 2021 lopussa. Ohjelmaan kuuluva elinkeino-ohjelmallinen älykaupunkikehitys jatkuu myös vuonna 2022.

Kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke käynnistyy

Vetovoima ja edunvalvonta -kokonaisuudessa yksi vuoden 2022 painopiste on kulttuuripääkaupunkihakuun liittyvän jatkohankkeen edistäminen, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Hanke toteutetaan kolmivuotisena, ja se aloitetaan 1.1.2022 yhdessä Pirkanmaan kuntien kanssa.

Elämystalouden liiketoimintakehitystä vahvistetaan yhteistyössä Visit Tampere Oy:n ja Business Tampere Oy:n kanssa. Panostuksia AV-alan kehittämiseen jatketaan kansallisten ja kansainvälisten kuvausproduktioiden houkuttelemiseksi alueelle. Järvi- ja luontomatkailun kaupunkitasoista kehittämistä ohjaa loppuvuodesta 2021 valmistuva tiekartta, joka kokoaa vuosina 2022–2026 tehtävät kehitystoimenpiteet. Suurtapahtumien yhteydessä pilotoidaan joukkoliikennelippua, ja Tampereen keskustan tapahtumallisuutta kehitetään edelleen.

Kehitysohjelmat-palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta. Kehitysohjelmat ovat valtuustoon nähden ohjelmittain sitovia. Kehitysohjelmat perustuvat kaupunkistrategiaan ja ne toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen